Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 29.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1473.9328
Серебро
14.4
13.0863
Платина820 820 671.1606
Палладий1073 1075 2124.6063
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168

КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 20 лютого 2006 р. N 168

Київ

Про затвердження Порядку надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 травня 2006 року N 746

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 


Інд. 33

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 2006 р. N 168 


ПОРЯДОК
надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами

(У тексті Порядку слова "згідно з додатком" замінено словами "згідно з додатком 1" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 року N 746)


1. Цей Порядок регулює питання надання у 2006 році спеціальних дозволів на користування надрами (далі - дозволи) у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони.

Дія Порядку поширюється на всі види користування надрами.

2. Дозволи надаються Мінприроди переможцям аукціонів з їх продажу, а також надрокористувачам у випадках, передбачених у пункті 8 цього Порядку.

3. На кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.

Допускається надання одному заявникові дозволу на промислову розробку кількох близько розташованих родовищ корисних копалин, якщо економічно рентабельною є тільки спільна розробка цих родовищ одним надрокористувачем, що підтверджується відповідним обґрунтуванням Державної комісії по запасах корисних копалин (далі - ДКЗ).

У межах однієї ділянки надр під час геологічного вивчення різних за видом корисних копалин можуть проводитися роботи за кількома дозволами.

4. Дозвіл на промислову розробку родовищ корисних копалин надається після проведення експертизи та позитивної оцінки розвіданих запасів корисних копалин ДКЗ.

В окремих випадках дозвіл на розробку попередньо розвіданих запасів родовищ корисних копалин може бути надано за результатами їх позитивної оцінки ДКЗ.

Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування надрами з метою розробки родовища корисних копалин, має право проводити дорозвідку (довивчення) родовища у межах наданої йому ділянки без отримання дозволу на користування ділянкою надр з метою її геологічного вивчення.

5. У разі зміни надрокористувача надається новий дозвіл, крім випадків, передбачених пунктом 17 цього Порядку.

6. Дозволи надаються на такі види користування надрами:

геологічне вивчення, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ корисних копалин загальнодержавного значення;

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ);

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ);

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних і супутніх вод;

створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення;

інші види користування надрами.

7. Строк дії дозволу обчислюється починаючи від дня його реєстрації, якщо в ньому не передбачено інше.

Дозвіл надається на такий строк:

геологічне вивчення надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, - не більш як на п'ять років, геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ нафти та газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, - на 10 років;

видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) - не більш як на 20 років, видобування нафти і газу в межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - не більш як на 30 років;

геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ вуглеводнів з подальшим видобуванням нафти і газу (промислова розробка родовищ), - на строк дії окремих дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр та на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ), але не більш як на 20 років на суші і не більш як на 30 років на континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України;

будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, - не більш як на 20 років;

будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 50 років;

інші види користування надрами - не більш як на 20 років.

Дозволи на створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення, надаються без обмеження строку дії.

8. Без проведення аукціону дозвіл на користування ділянкою надр надається у разі:

видобування корисних копалин, якщо надрокористувач, провівши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, виконав підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, має намір розробляти родовище, а за наявності затрат держави на геологічне вивчення цього родовища компенсував їх до отримання дозволу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

видобування природного газу, що реалізуватиметься за регульованими державою тарифами;

розширення меж раніше наданої у користування ділянки надр з метою її геологічного вивчення, якщо виявлене родовище або створене підземне сховище для зберігання вуглеводнів виходить за її межі, а також розширення не більш як на 50 відсотків раніше наданої у користування площі ділянки надр з метою видобування вугілля на діючих шахтах за умови, що суміжну ділянку надр не надано у користування;

геологічного вивчення надр і видобування корисних копалин місцевого значення та торфу, а також підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання та технічних цілей (крім промислового розливу);

геологічного вивчення надр за кошти державного бюджету (у разі коли дозволи надаються суб'єктам господарювання на підставі укладеного договору про виконання робіт відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти");

геологічного вивчення і видобування природних лікувальних ресурсів державними лікувальними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і які мають лікувальну інфраструктуру;

виконання угод про розподіл продукції (якщо ділянку надр надано у користування у порядку, визначеному Законом України "Про угоди про розподіл продукції");

видобування корисної копалини, якщо відповідно до законодавства України змінився власник цілісного майнового комплексу, який побудовано з метою видобування та переробки корисної копалини ділянки надр, на яку надається дозвіл, або такий майновий комплекс є його власністю, і такий власник відповідає вимогам до надрокористувачів, встановленим законодавством, та виявив бажання отримати дозвіл на видобування корисної копалини;

будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод, а також будівництва споруд для підземного зберігання нафти та газу на підставі рішення Кабінету Міністрів України;

створення геологічних територій та об'єктів в частині їх геологічного вивчення та збереження, що мають важливе наукове, культурне, рекреаційно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади).

У випадках, зазначених в абзацах п'ятому і десятому цього пункту, Мінприроди не пізніше ніж за 30 днів до прийняття рішення про надання дозволу розміщує інформацію про ділянки надр, які пропонуються для надання дозволів, у газеті "Урядовий кур'єр" та на своєму веб-сайті в Інтернет із зазначенням назви ділянки надр, її місцезнаходження, виду користування надрами, початкової ціни продажу дозволу, вартості геологічної інформації та адреси, за якою необхідно подавати заяви на отримання дозволу. У разі надходження до Мінприроди в зазначений строк заяв від кількох претендентів на отримання дозволу на користування надрами однієї і тієї ж ділянки проводиться аукціон.

Заявники, які мають право на отримання дозволів без проведення аукціонів, подають до органу ліцензування матеріали, заяву з документами згідно з додатком 2 до цього Порядку, обов'язково узгодивши питання про надання дозволів на користування надрами з органами місцевого самоврядування (у межах Автономної Республіки Крим - з Верховною Радою Автономної Республіки Крим), територіальним органом Мінприроди, а також на користування надрами з метою:

(абзац тринадцятий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 746)

видобування корисних копалин - з МНС;

видобування природних лікувальних ресурсів - з МОЗ;

видобування вугілля - з Мінвуглепромом.

Рішення про надання дозволу без проведення аукціону приймається протягом 60 днів після надходження від заявника документів у повному обсязі.

9. Мінприроди з метою раціонального та ефективного використання надр може встановлювати при наданні дозволу особливі умови користування надрами щодо:

вимог, правил і стандартів користування конкретними ділянками надр;

якості продукції або робіт;

технології видобування та переробки корисних копалин;

порядку видобування корисних копалин, зокрема з метою запобігання негативним екологічним наслідкам і забезпечення безпеки забудованих територій;

видів, обсягів і строків виконання робіт на ділянці надр;

припинення діяльності, пов'язаної з використанням ділянки надр.

Невід'ємною частиною дозволу є угода про умови користування надрами, що укладається між Мінприроди і надрокористувачем.

10. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням правового режиму морських просторів.

Дозвіл на користування надрами у межах континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, розташованої за межами територіального моря, надається з урахуванням норм міжнародного морського права.

У разі надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України визначається площа морського дна (ділянки надр) із зазначенням координат і меж, у яких дозволяється провадження діяльності, передбаченої у дозволі.

У дозволі на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України передбачається особливий режим ведення робіт, який погоджується Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди. На ділянках нафтогазоносних надр особливий режим ведення робіт встановлюється власником за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди.

Угодою про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр, що розташована в межах континентального шельфу або виключної (морської) економічної зони України, укладеною між Мінприроди і надрокористувачем, можуть встановлюватися додаткові вимоги відповідно до законодавства.

11. Дозвіл готується в одному примірнику, який надається надрокористувачу, а копія та робочий примірник дозволу разом з відповідними документами зберігається в Мінприроди.

Дозвіл повинен містити такі відомості: дані про надрокористувача; вид користування надрами; відомості про ділянку надр, що надається у користування, із зазначенням її назви, місцезнаходження, координат, площі та обмежень щодо глибини використання; мета користування надрами; джерело фінансування робіт; вид корисної копалини, її запаси на час надання дозволу, найменування органу, яким затверджено запаси, дата і номер протоколу (для дозволів на користування надрами з метою видобування корисних копалин); строк дії дозволу; продовження строку дії дозволу; перелік додатків до дозволу.

12. Вартість дозволу визначається за результатами аукціону, а у випадках, визначених пунктом 8 цього Порядку, справляється збір у розмірі згідно з додатком 1.

Дозвіл надається переможцю аукціону після внесення ним плати згідно з договором купівлі-продажу, а суб'єкту господарювання, який набуває дозвіл на підставах, визначених пунктом 8 цього Порядку, оплати збору за надання дозволу, а також оплати вартості геологічної інформації про ділянку надр, яка надається у користування, та набрання чинності угодою про умови користування надрами, але не пізніше 30 днів після визначення переможця аукціону або прийняття рішення про надання дозволу без проведення аукціону.

13. Надрокористувач не може дарувати, продавати або будь-яким іншим чином відчужувати надані йому права на користування надрами будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів, утворюваних за його участю суб'єктів господарювання, а також до складу майна з метою провадження спільної діяльності.

14. Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування надрами (крім нафтогазоносних), повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням надрами, протягом двох років починаючи від дати надання дозволу.

Надрокористувач, який отримав дозвіл на користування нафтогазоносними надрами, повинен розпочати діяльність, пов'язану з користуванням нафтогазоносними надрами, не пізніше ніж через 180 календарних днів з початку дії дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

15. У разі виникнення потреби у закінченні геологічного вивчення і проведення оцінки запасів родовища або розробки родовища корисних копалин чи закінченні ліквідаційних робіт за умови відсутності порушень з боку надрокористувача умов дозволу строк дії дозволу може бути продовжено, якщо інше не передбачено законодавчими актами.

При цьому строк дії дозволу для геологічного вивчення продовжується один раз на час, необхідний для закінчення робіт, але не більше ніж на п'ять років.

Для продовження строку дії дозволу надрокористувач подає Мінприроди заяву із зазначенням причин його продовження не пізніше ніж за шість місяців, а для геологічного вивчення надр - за три місяці до закінчення строку дії дозволу.

Дотримання надрокористувачем умов дозволу підтверджується висновками МНС і Мінприроди, а у разі користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України - Адміністрацією Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку і Мінагрополітики.

Рішення про продовження строку дії дозволу приймається Мінприроди протягом 30 днів після надходження від заявника документів у повному обсязі, про що робиться відмітка у дозволі за підписом Міністра охорони навколишнього природного середовища або уповноваженої ним особи.

Перелік документів, необхідних для продовження строку дії дозволу, є таким же, що і для отримання дозволу без проведення аукціону.

16. Надрокористувачу може бути відмовлено у продовженні строку дії дозволу у разі:

недотримання умов користування надрами, передбачених дозволом або угодою про умови користування надрами;

порушення надрокористувачем вимог актів законодавства про користування надрами та охорону навколишнього природного середовища;

прийняття рішення про обмеження користування надрами відповідно до законодавства;

виникнення загрози проникнення до підземних виробок шкідливих і небезпечних речовин.

У разі відмови в продовженні строку дії дозволу новий дозвіл надається надрокористувачу відповідно до цього Порядку.

17. Дозвіл переоформляється у разі правонаступництва, зокрема:

реорганізації юридичної особи (користувача надрами) шляхом приєднання до іншої юридичної особи, злиття її з іншою юридичною особою або шляхом її поділу чи виділення з неї іншої юридичної особи відповідно до законодавства, якщо новостворена юридична особа має намір продовжити користування надрами згідно з дозволом, наданим попередньому надрокористувачу;

коли юридична особа (надрокористувач) виступає засновником юридичної особи, утвореної з метою продовження діяльності на наданій їй у користування ділянці надр, за умови, що новоутвореній відповідно до законодавства юридичній особі передано майно, необхідне для користування надрами згідно з дозволом, наявності у новоутвореної юридичної особи необхідної ліцензії на провадження виду господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами, та якщо частка юридичної особи (надрокористувача) в статутному фонді новоутвореної юридичної особи становить не менш як 50 відсотків на час передачі права користування надрами;

передачі права користування надрами від юридичної особи (надрокористувача), яка є основним підприємством, юридичній особі, яка є її дочірнім підприємством, а також передачі права користування ділянкою надр від юридичної особи (надрокористувача), яка є дочірнім підприємством, юридичній особі, яка є основним підприємством, за умови, що такій юридичній особі передано майно, необхідне для користування ділянкою надр, а також наявності у такої юридичної особи необхідних ліцензій на провадження видів господарської діяльності, пов'язаної з користуванням надрами;

зміни найменування юридичної особи (надрокористувача), а також зміни прізвища, імені та по батькові фізичної особи (надрокористувача).

Порядок переоформлення дозволів затверджує Мінприроди.

Право користування ділянкою надр, набуте згідно з дозволом, не може бути надано третім особам інакше, ніж у випадках, визначених цим пунктом.

18. Умови користування ділянкою надр, визначені у дозволі та угоді про умови користування ділянкою надр, діють протягом строку, визначеного в дозволі.

Умови користування ділянкою надр, передбачені аукціонною документацією і включені до дозволу та угоди про умови користування ділянкою надр, можуть бути змінені тільки у крайньому разі за умови погодження рішення про внесення змін з органами, до компетенції яких належить погодження умов аукціонів.

Зміна умов користування надрами, визначених у дозволі та угоді про умови користування надрами, допускається у разі:

зміни в установленому порядку проектної документації на геологічне вивчення, розробку та облаштування родовища;

зменшення площі ділянки надр за ініціативою як надрокористувача, так і відповідних контролюючих органів;

виявлення невідомих на час надання дозволу даних про нові види корисних копалин і супутні цінні компоненти, а також про нові властивості або якість корисних копалин після проведення Мінприроди державної експертизи відповідних геологічних матеріалів.

Звернення надрокористувача стосовно змін умов дозволу та угоди про умови користування надрами розглядається Мінприроди протягом 30 днів після його надходження.

За результатами розгляду звернення Мінприроди оформляє зміни до дозволу або надсилає надрокористувачу вмотивовану відмову.

Зміни, що вносяться до дозволу та угоди про умови користування надрами, оформляються як доповнення до них і є їх невід'ємною частиною.

У разі втрати дозволу або непридатності його для подальшого використання видається дублікат дозволу в порядку, визначеному Мінприроди.

У випадках переоформлення, продовження строку дії дозволу та внесення до нього змін справляється збір у розмірі згідно з додатком 1.

19. Дія дозволу на користування надрами, у тому числі нафтогазоносними, може бути зупинена Мінприроди безпосередньо або за поданням органів державного гірничого та санітарно-епідеміологічного нагляду, державного геологічного і екологічного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем робіт умов дозволу або угоди про умови користування ділянкою надр;

виникнення внаслідок проведення робіт, пов'язаних з користуванням надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників надрокористувача або населення;

неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання надр;

проведення на наданій у користування ділянці надр робіт, не передбачених дозволом.

Після зупинення дії дозволу надрокористувач зобов'язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр цільових робіт, передбачених дозволом.

Зупинення дії дозволу не звільняє надрокористувача від обов'язку проводити роботи на ділянці надр, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії дозволу не перериває строку його дії.

Дія дозволу поновлюється Мінприроди після усунення надрокористувачем причин, що зумовили зупинення його дії, і сплати сум усіх фінансових санкцій, застосованих у зв'язку з причинами, що зумовили зупинення його дії.

20. Анулювання дозволу здійснюється у разі:

коли відпала потреба у користуванні надрами;

припинення діяльності надрокористувача;

видачі дозволу з порушенням вимог цього Порядку;

подання надрокористувачем завідомо неправильних відомостей;

користування надрами із застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров'я людей;

використання надр не за призначенням, неодноразового порушення інших вимог, передбачених дозволом, зокрема недотримання особливих умов, передбачених у дозволі, невиконання програм робіт та угоди про умови користування ділянкою надр;

визнання аукціону, за результатами якого дозвіл був наданий, недійсним;

визнання його недійсним;

зупинення його дії і невжиття надрокористувачем заходів для усунення причин зупинення;

непровадження діяльності, пов'язаної з користуванням надрами, у строк, визначений пунктом 14 цього Порядку;

необґрунтованого невнесення або внесення не в повному обсязі протягом шести місяців плати за користування надрами або збору за геологорозвідувальні роботи, проведені за рахунок державного бюджету.

Анулювання дозволу здійснюється Мінприроди.

Витрати надрокористувача, понесені ним у період від дня надання дозволу до його анулювання, не компенсуються. Не повертається також збір за надання дозволу.

Анулювання дозволу передбачає розірвання з надрокористувачем угоди про умови користування надрами.

21. Рішення Мінприроди про відмову в наданні дозволу та його анулювання може бути оскаржено заявником у порядку, визначеному законодавством.

22. Облік наданих дозволів ведеться Мінприроди.

23. Контроль за дотриманням умов дозволу здійснюють у межах своєї компетенції Мінприроди, МНС, МОЗ, а також органи місцевого самоврядування.

 

Додаток 1
до Порядку 


РОЗМІР
збору за надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону

Вид користування надрами 

Розмір збору 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

відсотків початкової ціни продажу дозволу на аукціоні

Геологічне вивчення надр за кошти державного бюджету 

20 

 

Геологічне вивчення та видобування корисних копалин місцевого значення і торфу, а також підземних питних вод для технічних цілей 

 

100 

Геологічне вивчення та видобування підземних питних вод для централізованого і нецентралізованого водопостачання 

20 

 

Видобування корисних копалин у разі, коли надрокористувач, виконавши геологічне вивчення ділянки надр за власні кошти, здійснив підрахунок запасів корисної копалини, який затверджено ДКЗ, і має намір розробляти родовище 

 

100 

Геологічне вивчення та видобування лікувальних природних ресурсів державними лікувальними закладами, які спеціалізуються на їх використанні виключно для лікувальних цілей і які володіють лікувальною інфраструктурою 

 

100 

Видобування корисної копалини, якщо відповідно до законодавства України змінився власник майнового комплексу, побудованого з метою видобування та переробки корисної копалини ділянки надр, на яку надається дозвіл, або такий майновий комплекс є його власністю, і новий власник відповідає вимогам до надрокористувачів, встановлених законодавством, та виявив бажання отримати дозвіл на видобування корисної копалини 

 

100 

Геологічне вивчення надр та видобування корисних копалин відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" 

 

Розширення меж раніше наданої у користування ділянки надр з метою геологічного вивчення, якщо виявлене родовище або створене підземне сховище для зберігання вуглеводнів виходить за її межі, за умови, що суміжну ділянку надр не надано у користування 

 

100 

Розміщення лікувальних, рекреаційних і культурно-освітніх закладів, створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове та культурне значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи) 

100 

 

Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод 

1000 

 

Продовження строку дії дозволу: 

 

 

на геологічне вивчення 

 

на геологічне вивчення за рахунок коштів державного бюджету 

20 

 

на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку 

 

2
(за кожний рік продовження) 

на розробку 

 

10 

Переоформлення дозволу 

20 

 

Надання дубліката дозволу 

20 

 

Внесення змін до дозволу 

20 

 


(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 746)

 

Додаток 2 
до Порядку 


ПЕРЕЛІК
документів, які додаються до заяви для отримання дозволу без проведення аукціону у 2006 році

Вид користування надрами 

Найменування документа 

1. Геологічне вивчення 

копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних і фізичних осіб - підприємців)

копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують заявника (їх назва та місцезнаходження)

копія ліцензії на вид господарської діяльності "пошук (розвідка) корисних копалин" або договір із спеціалізованим геологічним підприємством, яке має ліцензію на проведення геологорозвідувальних робіт, проект форми 3-гр для реєстрації геологорозвідувальних робіт у державному геологічному фонді України

пояснювальна записка з обґрунтуванням необхідності проведення геологорозвідувальних робіт на об'єкті із зазначенням кінцевої мети геологічного вивчення ділянки надр

програма геологічного вивчення ділянки надр (види робіт, їх обсяг та вартість, джерело фінансування, календарний план виконання за роками)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа (для геологічного вивчення підземних вод - координати свердловин)

проект угоди про умови користування надрами

Графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000 - 1:100000)

карта (масштаб 1:50000) або нетаємне викопіювання
1:25000 - 1:10000 з нанесеними границями площі геологічного вивчення з географічними координатами її кутових точок (похибка - менш як 1 секунда)

оглядова геологічна карта (масштаб 1:200000 - 1:50000) з лініями проектних геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ нафти та газу)

геологічні розрізи

Додатково додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за кошти державного бюджету - копія договору про виконання геологорозвідувальних робіт відповідно до Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти"

у разі розширення меж ділянки надр, наданої для геологічного вивчення:

копія дозволу на геологічне вивчення такої ділянки надр

результати геологорозвідувальних робіт, які підтверджують факт, що родовище виходить за межі ділянки надр, наданої в користування для геологічного вивчення родовища або створення підземного сховища

у разі використання природних ресурсів державними лікувальними закладами:

довідка (МОЗ або відповідної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають такі заклади), яка засвідчує, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

перелік структурних підрозділів (філіалів, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування 

2. Видобування корисних копалин 

копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб - підприємців)

копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта, стану його геологічного вивчення, методу розробки та обґрунтування необхідності використання надр

техніко-економічні показники роботи підприємства за останні два роки

програма робіт на наступні два роки (обсяг видобутку корисної копалини, собівартість сировини та готової продукції, відпускна ціна готової продукції, рентабельність, джерела фінансування)

для підприємств, які розпочинають розробку родовища, - програма робіт із введення родовища в експлуатацію із зазначенням окремих етапів робіт, строку їх виконання та джерел фінансування до виходу підприємства на проектну потужність

перелік технічних засобів, за допомогою яких здійснюватиметься розробка родовища

список фахівців із зазначенням їх кваліфікації, які здійснюватимуть геолого-маркшейдерське забезпечення гірничих робіт (для твердих корисних копалин), обслуговування свердловин та виконання режимних спостережень (для підземних вод)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа (для родовищ підземних вод - координати свердловин)

залишкові запаси корисної копалини на початок поточного року за формами 5-гр, 6-гр, 7-гр і 8-гр (для родовищ, які розробляються)

результати хімічних та бактеріологічних аналізів води строком давності не більш як 6 місяців (для родовищ підземних вод)

копія дозволу на спеціальне водокористування (для підприємств, що розробляють родовища підземних вод)

технологічна схема розробки родовища та проект зон санітарної охорони (для родовищ підземних вод)

протоколи ДКЗ (Української територіальної комісії по запасах корисних копалин, центральної комісії по запасах корисних копалин, науково-технічних/технічних рад) про затвердження запасів у повному обсязі (копії, завірені заявником)

висновок Українського НДІ медичної реабілітації та курортології, технологічна схема розливу води МОЗ (для родовищ мінеральних вод)

копії паспортів свердловин (для підземних вод)

проект угоди про умови користування надрами

Графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб не менш як 1:200000 - 1:100000)

ситуаційний план (масштаб 1:500 - 1:5000)

нетаємне викопіювання карти 1:25000 - 1:10000 (для родовищ нафти та газу)

план підрахунку запасів корисної копалини на топографічній основі з нанесеними границями категорій A, B, C1, C2, межами земельного та гірничого відводів (за наявності), контуром ліцензійної площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда), а також з лініями геологічних розрізів

гідрогеологічна карта (для родовищ підземних вод)

структурна карта (для родовищ нафти і газу)

характерні геологічні розрізи з границями категорій запасів та умовними позначками

Додатково додаються:

у разі проведення геологічного вивчення за власні кошти:

копія дозволу на геологічне вивчення надр

копії фінансових звітів підприємства (філіалів) за роки виконання геологорозвідувальних робіт

довідка за підписом керівника та головного бухгалтера про загальну вартість геологорозвідувальних робіт, виконаних на родовищі за власні кошти

у разі компенсації заявником затрат держави на геологічне вивчення родовища надається довідка про погашення державної частки вартості геологорозвідувальних робіт

у разі використання природних ресурсів державними лікувальними закладами:

довідка (МОЗ або відповідної державної адміністрації, у підпорядкуванні яких перебувають такі заклади), яка засвідчує, що лікувальний заклад є діючим та спеціалізується на використанні природних ресурсів виключно з лікувальною метою

перелік структурних підрозділів (філіалів, представництв тощо), які надають лікувальні послуги з використанням лікувальних природних ресурсів родовища, що надається у користування

у разі зміни власника майнового комплексу:

нотаріально засвідчена копія договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу 

3. Будівництво та експлуатація підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі для захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва.
Скидання стічних вод. Будівництво споруд для підземного зберігання нафти і газу на підставі рішення Кабінету Міністрів України 

копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб - підприємців)

копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та обґрунтуванням необхідності використання надр (у разі планування комерційного використання надр)

програма робіт з будівництва або експлуатації підземних споруд з техніко-економічними показниками роботи підприємства на наступні два роки та зазначенням джерел фінансування

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа

проект угоди про користування надрами

Графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план (масштаб більш як 1:50000) з границями площі з географічними координатами кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) 

4. Створення геологічних територій та об'єктів, які мають важливе наукове, культурне та рекреаційно-оздоровче значення 

копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних та фізичних осіб - підприємців)

копії установчих документів і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для юридичних осіб), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

інформація про фінансові можливості заявника проводити геологорозвідувальні роботи (наявність коштів, у тому числі запозичених, довідки установ банків про розрахункові рахунки, засвідчені заявником копії балансу та фінансового звіту за попередній або поточний рік за формою 1, 2, відомості щодо наявності порушеної згідно із законодавством процедури банкрутства або ліквідації, а також наявності податкового боргу та його розміру)

відомості про установи банків, що обслуговують та/або фінансують претендента (їх назва та місцезнаходження)

пояснювальна записка з характеристикою об'єкта та зазначенням мети використання надр

перспективний план розвитку геологічної території (об'єкта) із зазначенням джерел фінансування, програми облаштування території та охорони довкілля

висновок Інституту геологічних наук Національної академії наук щодо можливості використання об'єкта з науковою та культурною метою (для територій та об'єктів, які мають важливе наукове та культурне значення)

каталог географічних координат кутових точок ділянки надр (похибка - менш як 1 секунда) та її площа

проект угоди про користування надрами

Графічні матеріали:

оглядова карта (масштаб більш як 1:200000)

ситуаційний план (масштаб більш як 1:50000) з границями площі з географічними координатами кутових точок (похибка - менш як 1 секунда) 


Примітки: 

1. Підприємства з іноземними інвестиціями додатково подають:
копію інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції із зазначенням реєстраційного номера;
бізнес-план робіт відповідного виду надрокористування з визначенням обсягу інвестицій, у тому числі іноземних.

2. Для надання дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони заявником додатково подаються погодження Адміністрації Держприкордонслужби, Мінтрансзв'язку, Мінагрополітики і Мінприроди щодо режиму ведення робіт на ділянці надр.

3. Для надання дозволу на користування надрами з метою виконання угод про розподіл продукції документи подаються за переліком, визначеним Законом України "Про угоди про розподіл продукції". 


(Порядок доповнено додатком 2 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 746)

 

 

 

 

 

ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯНБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23 НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007 НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008 МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992 КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998 КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994
КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168
КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика