Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 30.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1460.316
Серебро
14.4
12.5963
Платина820 820 655.7266
Палладий1073 1075 2023.9642
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007

НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007

Про затвердження Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

(назва із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

Постанова Правління Національного банку України
від 14 лютого 2007 року N 45

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 березня 2007 р. за N 181/13448

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 16 вересня 2008 року N 283,
 від 10 липня 2009 року N 399,
 від 30 січня 2012 року N 26

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний банк України" і з метою належної організації проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні (далі - Інструкція), що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Правління Національного банку України від 03.12.2003 N 520 "Про затвердження Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13.01.2004 за N 33/8632;

постанову Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 644 "Про затвердження змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.01.2005 за N 33/10313;

постанову Правління Національного банку України від 31.08.2005 N 324 "Про внесення змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.09.2005 за N 1031/11311.

3. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва), Департаменту методології банківського регулювання та нагляду (Н. В. Іваненко) привести у відповідність до вимог Інструкції нормативно-правові акти з питань перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і ввести їх у дію в установленому порядку одночасно з набранням чинності Інструкцією.

4. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О. М. Толстого і директора Департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України, крім пунктів 1 і 2, які набирають чинності з 2 квітня 2007 року.

 

Голова 

В. С. Стельмах 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 14 лютого 2007 р. N 45

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
3 березня 2007 р. за N 181/13448 


Інструкція
з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні

(назва із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

(У назві, тексті та додатках до Інструкції слова "перевезення валютних цінностей та інкасація коштів" у всіх відмінках замінено словами "інкасація коштів та перевезення валютних цінностей" у відповідних відмінках згідно з постановою Правління Національного банку України від 30 січня 2012 року N 26)


Розділ I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", інших нормативно-правових актів, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк), установлює норми, що визначають порядок здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні (далі - банківська установа).

(пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

2. Відповідальність за схоронність довірених банківською установою та її клієнтами валютних цінностей і коштів, що перевозяться та інкасуються підрозділом інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - підрозділ інкасації) згідно з укладеними договорами і законодавством, несе банківська установа, якій належить цей підрозділ.

3. Визначення заходів охорони, створення належних умов для забезпечення захисту життя і здоров'я працівників підрозділів інкасації, схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації, а також забезпечення виконання вимог цієї Інструкції покладається на керівника банківської установи, який несе за це відповідальність у порядку, установленому законодавством.

4. Під час здійснення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей застосовуються бланки встановленого згідно з додатками 1 - 8 до цієї Інструкції зразка, виготовлені друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки, з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією, за винятком бланків документів суворого обліку, які в установленому порядку виготовляються лише друкарським способом.

(пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Крім обов'язкових, документи, форми яких визначено додатками 6, 7 до цієї Інструкції, можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих операцій з валютними цінностями. Додаткові реквізити можуть зазначатися під час виготовлення бланків з використанням комп'ютерної техніки або дописуються від руки ручкою і за змістом не повинні суперечити основним.

(пункт 4 розділу I доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 абзац другий пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

5. В Інструкції терміни вживаються в такому значенні:

банківська установа - банки України, їх філії (відділення), філії іноземних банків;

(абзац другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

бокс інкасації - приміщення (комплекс приміщень) пристосоване для заїзду оперативних автомобілів для завантаження (розвантаження) цінностей, конструкція якого унеможливлює зовнішнє спостереження за діями інкасаторів з цінностями;

(абзац третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

бригада інкасації - працівники підрозділу інкасації, визначені керівником банківської установи або керівником цього підрозділу інкасації для виконання завдань з перевезення цінностей або інкасації коштів;

(абзац четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

валютні цінності (кошти) - матеріальні об'єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин. До валютних цінностей належать:

банківські метали - золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів;

валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот і монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу;

іноземна валюта - іноземні грошові знаки у формі банкнот, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу. Іноземною валютою є також монети номіналом 1 і 2 євро, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території країн - членів Європейського валютного союзу;

платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші банківські та фінансові документи тощо), які є засобами валютно-фінансових відносин, виражені у валюті України, іноземній валюті або банківських металах;

золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків, пластин, дорогоцінне каміння, інші коштовності;

власні сили банку - бригада інкасації підрозділу інкасації банку або уповноважена особа банку в супроводі осіб, які здійснюють заходи щодо її особистої охорони та/або цінностей, що переміщуються цією особою;

(абзац одинадцятий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

вогнепальна зброя - зброя, у якій снаряд (куля, шріт тощо) приводиться в рух миттєвим звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші);

доручення на перевезення валютних цінностей - письмове уповноваження (документ), видане (виданий) керівником банківської установи бригаді інкасації підпорядкованого підрозділу інкасації на виконання від його імені дій, передбачених цим документом;

заходи охорони - комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення схоронності цінностей, з визначенням необхідної чисельності бригади інкасації, використання панцерованого оперативного автотранспорту, обладнаного технічними засобами захисту цінностей, вогнепальної зброї або охоронників, які мають право надавати послуги з охорони власності та громадян;

(абзац чотирнадцятий пункту 5 розділу І у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

інкасація коштів - збирання та доставка інкасаторами згідно з укладеними з клієнтами договорами валютних цінностей клієнтів до каси банківської установи та у зворотному напрямку;

інкасатор - особа підрозділу інкасації, яка здійснює інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей;

інкасатор-водій - особа підрозділу інкасації, яка виконує обов'язки інкасатора та/або водія оперативного автотранспорту;

інкасаторський сейф - умонтований в оперативний автотранспорт та обладнаний з пасажирської частини приймальним лотком сейф, призначений для вкладання та зберігання сумок з проінкасованою готівкою та інших валютних цінностей на маршруті інкасації. На інкасаторський сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4012.2:2006 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовування на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", який за формою та змістом відповідає вимогам Законів України "Про підтвердження відповідності", "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" (далі - закони України). Інкасатори на маршруті інкасації не повинні мати доступу до вмісту інкасаторського сейфа;

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26,
у зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - тридцять третій
уважати відповідно абзацами дев'ятнадцятим - тридцять четвертим)

касета - спеціалізована тара для транспортування, зберігання та обліку валютних цінностей. Касета опломбовується пломбами, які фіксують її кришку щодо корпусу в закріпленому стані;

клієнт банку - будь-яка особа, яка користується послугами банку;

оперативний автотранспорт - автомобілі, виготовлені на основі серійних та панцеровані не нижче 3 класу захисту відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (далі - ДСТУ 3975-2000), а також з нанесеними смугами зеленого кольору, що відповідають вимогам Державного стандарту України ДСТУ 3849-99 "Дорожній транспорт. Кольорографічні схеми, розпізнавальні знаки, написи та спеціальні сигнали транспортних засобів оперативних і спеціальних служб. Загальні вимоги". Оперативний автотранспорт обладнується технічними засобами захисту цінностей та системою відстеження рухомих об'єктів з виведенням сигналу тривожного сповіщення до підрозділу банку, який відповідає за безпеку перевезення валютних цінностей, та/або органів Міністерства внутрішніх справ України. Відповідно до специфіки завдань оперативний автотранспорт обладнується інкасаторськими сейфами та спеціалізованими пристроями для зберігання цінностей та/або сейфами тимчасового зберігання цінностей. Оперативний автотранспорт, на якому здійснюється супроводження під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, може не обладнуватися технічними засобами захисту цінностей. Вимоги щодо обладнання оперативного автотранспорту не поширюються на оперативний автотранспорт Національного банку;

(абзац двадцять перший пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399,
 від 30.01.2012 р. N 26)

перевезення валютних цінностей - переміщення в установленому порядку транспортними засобами валютних цінностей, яке здійснюють інкасатори між банківськими установами, Національним банком і територіальними управліннями Національного банку (далі - територіальне управління), структурними підрозділами та одиницями;

абзац двадцять третій пункту 5 розділу І виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26,
у зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий - тридцять четвертий
 уважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцять третім)

підкріплення - поповнення запасів готівки у сховищах, операційних касах банків, банкоматах, пунктах обміну валют;

підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банківської установи - структурний підрозділ банку (управління, відділ, сектор, дільниця), що не має статусу юридичної особи і виконує визначені банком функції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

(абзац двадцять четвертий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

послуги з інкасації - це перелік послуг, до яких належать:

збирання валютних цінностей у клієнтів банку, у тому числі з програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі - ПТКС), і доставка їх до кас банків або клієнтів банків та у зворотному напрямку;

(абзац двадцять шостий пункту 5 розділу I у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

вивезення надлишків та доставка підкріплень готівки між територіальними управліннями та банківськими установами, між банківськими установами, їх філіями, відділеннями та від них до банкоматів, пунктів обміну валют і у зворотному напрямку;

працівник підрозділу інкасації - особа, на яку покладено обов'язки організації або здійснення перевезення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

приміщення для приймання-передавання готівки та інших валютних цінностей інкасаторам - окреме приміщення, що обладнується, як правило, поряд з боксом інкасації та призначене для здійснення приймання-передавання готівки й інших валютних цінностей інкасаторам;

сейф тимчасового зберігання цінностей (далі - сейф ТЗЦ) - умонтований в оперативний автотранспорт сейф, що дає змогу зберігати валютні цінності, запаковані в мішки, касети та іншу великогабаритну тару, і відкривається з його пасажирської частини. На такий сейф має бути сертифікат відповідності вимогам Національного стандарту України ДСТУ 4012-1:2005 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1: Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ-сейфи", який за формою та змістом відповідає вимогам законів України;

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом тридцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

спеціалізовані пристрої для зберігання валютних цінностей (далі - спецпристрої для зберігання цінностей) - сертифіковані пристрої, призначені для забезпечення схоронності валютних цінностей під час інкасації та перевезення (кейси, контейнери тощо) з використанням технічних охоронних заходів (звукова, димова сигналізація тощо);

(пункт 5 розділу І доповнено новим абзацом тридцять першим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26,
у зв'язку з цим абзаци тридцятий - тридцять третій
 уважати відповідно абзацами тридцять другим - тридцять п'ятим)

старший бригади інкасації - інкасатор, один із членів цієї бригади, якого керівник підрозділу інкасації призначає старшим для організації та контролю за роботою бригади під час перевезення цінностей та інкасації коштів;

(абзац тридцять другий пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

технічні засоби захисту цінностей - сертифіковані спеціально сконструйовані технічні засоби, які мінімізують ризик несанкціонованого доступу до валютних цінностей під час здійснення інкасації та перевезень. До технічних засобів захисту цінностей належать інкасаторський сейф, сейф ТЗЦ та спецпристрої для зберігання цінностей;

(абзац тридцять третій пункту 5 розділу I із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

уповноважена особа - особа, якій відповідно до встановленого порядку (наказом або розпорядженням керівника банківської установи) надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій;

шлюзовий блок - окреме приміщення боксу інкасації, що за конструкцією включає раму з кулетривким склом та лоток для передавання валютних цінностей і документів між матеріально відповідальними (відповідальними) особами та інкасаторами.

6. Пункт 6 виключено

(згідно з постановою Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Розділ II. Основні аспекти створення та діяльності підрозділу інкасації банківської установи

Глава 1. Підрозділ інкасації та вимоги до його створення

1. Банк має право створити підрозділ інкасації для надання послуг з інкасації та розпочати діяльність з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей за умови, якщо:

сформовано підрозділ інкасації у складі не менше трьох осіб;

затверджено положення про підрозділ інкасації банку, що відповідає законодавству, та погоджено з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку;

складено заліки щодо знання працівниками підрозділу інкасації вимог нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх положень банку, які регламентують роботу з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, що підтверджується відповідними документами;

керівник підрозділу інкасації має бездоганну ділову репутацію, освіту рівня не нижче базової вищої та стаж роботи в банківській системі за відповідним фахом не менше одного року, що підтверджується відповідними документами;

створено касовий вузол, який відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку;

є власний оперативний автотранспорт, індивідуальні засоби захисту (бронежилети), засоби радіозв'язку, що забезпечують постійний зв'язок між підрозділом інкасації та бригадами інкасації, які перебувають на маршрутах (радіостанції, засоби стільникового, супутникового, транкінгового зв'язку тощо).

2. Власний оперативний автотранспорт банку повинен бути обладнаний технічними засобами захисту цінностей, сертифікований та відповідати вимогам стандартів і нормативно-правових актів, технічним умовам для виготовлення оперативного автотранспорту та технічних засобів захисту цінностей, узгоджених з Національним банком, що підтверджується такими документами:

Сертифікатом відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО, що підтверджує клас захисту панцерованого автотранспорту вимогам ДСТУ 3975-2000 не нижче 3, який за формою та змістом відповідає вимогам законів України;

Сертифікатом на систему управління якістю, який засвідчує систему управління якістю, на виробництво панцерованого захисту спеціалізованих автомобілів, захисту технічної укріпленості для банків та офісів (сховища, двері сховища, сейфи) відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2009 "Система управління якістю. Вимоги" і за формою та змістом відповідає вимогам законів України;

документом, виданим уповноваженою організацією відповідно до законодавства, що підтверджує переобладнання транспортного засобу;

Дозволом на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданим Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України.

Копії сертифікатів відповідності на технічні засоби захисту цінностей, а також копії документів, зазначених у цьому пункті, надаються Національному банку.

3. Банк не пізніше ніж за місяць до початку діяльності з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей зобов'язаний повідомити про це Національний банк згідно з установленим порядком та подати документи, що підтверджують виконання вимог, визначених у пунктах 1, 2 цієї глави.

Банк у разі формування підрозділу інкасації в територіально відокремленому підрозділі має за місяць до початку його діяльності письмово повідомити про це територіальне управління за місцем формування такого підрозділу.

(глава 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 10.07.2009 р. N 399,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Глава 2. Підготовка працівників підрозділів інкасації

1. Залучення працівників до безпосередньої роботи з цінностями проводиться з дотриманням вимог законодавства про працю, після стажування та успішного складання заліків щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку, внутрішніх положень банку, які регламентують роботу з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

(пункт 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

2. Інкасатор та інкасатор-водій повинні знати положення та інструкції, які визначають порядок приймання, перевезення і здавання валютних цінностей, правила забезпечення їх схоронності під час доставки, основи організації праці; правила і норми охорони праці та техніки безпеки під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, правила утримання та застосування вогнепальної зброї (за потреби), порядок дії на маршруті в разі виникнення нестандартних та надзвичайних ситуацій.

3. Підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) працівників підрозділів перевезення цінностей здійснюється у відповідних навчальних закладах або в банківських установах за місцем роботи за програмою, узгодженою з Національним банком.

(абзац перший пункту 3 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Після закінчення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та успішного складання заліку працівнику видається підтвердний документ, копія якого зберігається в особовій справі працівника.

(пункт 3 глави 2 розділу II у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

4. Періодичність проходження працівниками підрозділів інкасації підвищення кваліфікації встановлює керівник банку, але не рідше одного разу протягом п'яти років.

5. Планування підвищення кваліфікації працівників підрозділу інкасації здійснює керівник банку на підставі аналізу кадрового складу та вивчення щорічної потреби в підвищенні кваліфікації цих працівників.

Глава 3. Вимоги до чисельного складу бригади інкасації та забезпечення охорони цінностей

1. Чисельний склад бригади інкасації визначається керівником банківської установи або керівником підрозділу інкасації залежно від складності виконуваних операцій, ступеня ризику та умов, у яких здійснюються інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.

Абзац другий пункту 1 глави 3 розділу ІІ виключено

(абзац другий пункту 1 глави 3 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399,
 виключено згідно з постановою Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

2. Інкасація коштів здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному інкасаторським сейфом, з використанням спецпристроїв для зберігання цінностей або вогнепальної зброї. У разі наявності вогнепальної зброї бригада інкасації має складатися не менше ніж з трьох озброєних працівників (двох інкасаторів та інкасатора-водія) або не менше ніж з двох працівників підрозділу інкасації (інкасатора та інкасатора-водія) у супроводі двох озброєних вогнепальною зброєю охоронників. Під час здійснення інкасації коштів один з охоронників супроводжує інкасатора до клієнта, інший виконує функцію з охорони в оперативному автотранспорті.

Перевезення цінностей (у тому числі підкріплення банкоматів готівкою) здійснюється бригадою інкасації на оперативному автотранспорті, обладнаному сейфом ТЗЦ, з використанням вогнепальної зброї відповідно до вимог, визначених в абзаці першому цього пункту.

У разі необхідності посилення озброєного супроводження озброєні вогнепальною зброєю працівники (не менше двох осіб) перебувають в оперативному автотранспорті, що здійснює супроводження автотранспорту з цінностями.

Вимоги щодо забезпечення схоронності цінностей викладені в додатку 1 до цієї Інструкції.

(пункт 2 глави 3 розділу II у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399,
 від 30.01.2012 р. N 26)

3. Банк має право застрахувати життя та здоров'я працівників, які здійснюють інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей, а також валютні цінності, що інкасуються та перевозяться.

(пункт 3 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

4. Під час виконання завдань з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей відповідальність за роботу всієї бригади покладається на старшого бригади інкасації.

5. Для забезпечення схоронності валютних цінностей під час їх перевезення та інкасації з працівниками підрозділу інкасації - членами бригади інкасації укладається письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність або договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність відповідно до законодавства.

Глава 4. Окремі організаційні питання діяльності підрозділів інкасації

1. Основні завдання і функції, принципи діяльності підрозділу інкасації, взаємодія його з іншими підрозділами банку, установами та організаціями, права і обов'язки, відповідальність керівника підрозділу інкасації визначаються в Положенні про підрозділ інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - Положення про підрозділ). На підставі Положення про підрозділ розробляються посадові інструкції, у яких зазначаються завдання і обов'язки, права та відповідальність працівників підрозділу інкасації.

(пункт 1 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

2. Банк розробляє відповідно до напрямів діяльності, основних завдань і функцій підрозділу інкасації також внутрішнє Положення про порядок інкасації коштів та перевезення валютних цінностей (далі - Положення) з дотриманням вимог цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку.

До компетенції банків віднесено визначення порядку перевезення валютних цінностей до власних підрозділів (філій, відділень) та їх вивезення у зворотному напрямку, перевезення валютних цінностей до/від банкоматів, пунктів обміну валют, перевезення валютних цінностей від каси банківської установи до клієнтів банку та між клієнтами банку, проведення інкасації коштів, у тому числі ПТКС, на підставі укладених угод, зберігання та здавання сумок (мішків) з готівкою, що доставлені з маршруту інкасації, виконання інших завдань, передбачених Положенням про підрозділ.

(абзац другий пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

У Положенні або окремому внутрішньому положенні визначаються питання з охорони праці інкасаторів, порядок дії членів бригади інкасації на маршруті під час виникнення нестандартних та надзвичайних ситуацій, порядок їх взаємодії з банківською службою безпеки та повідомлення органів Міністерства внутрішніх справ України.

(абзац третій пункту 2 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

3. Працівники підрозділу інкасації відповідно до розробленого та затвердженого банком Положення про підрозділ забезпечуються службовими посвідченнями єдиного зразка (додаток 2) та бронежилетами. Доцільно здійснити забезпечення працівників підрозділу інкасації форменим одягом, взуттям та спорядженням.

Службові посвідчення - це книжечки єдиного зразка в суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 х 70 мм з ледерину або іншого матеріалу, аналогічного за властивостями, червоного кольору з кантом. На обкладинці способом поглибленого тиснення зображено символіку банку та його назву. На внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис "Службове посвідчення", найменування банківської установи, серію та номер.

Текст українською мовою на сторінках службового посвідчення зазначається ручкою з чорним чорнилом або кульковою ручкою з пастою синього або чорного кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або з використанням комп'ютерної техніки.

(абзац третій пункту 3 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

На відповідну сторінку службового посвідчення приклеюється фотокартка (розміром 3,5 х 4,5 см) особи, на ім'я якої це посвідчення виписане.

Службове посвідчення підписується керівником банківської установи, підпис якого, а також фотокартка особи, на ім'я якої виписане посвідчення, скріплюються відбитком печатки банківської установи.

Службове посвідчення оформляється на кожного працівника підрозділу інкасації на час його роботи в банківській установі строком на три роки.

(абзац шостий пункту 3 глави 4 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Службові посвідчення зберігаються в підрозділі інкасації і видаються керівником цього підрозділу (черговим інкасатором) інкасаторам та інкасаторам-водіям на час виконання ними службових обов'язків.

Бланки службових посвідчень виготовляються для підрозділів інкасації на замовлення банку в централізованому порядку і мають єдину загальну нумерацію.

Службове посвідчення є бланком документа суворого обліку. Облік, зберігання бланків службових посвідчень, вилучення та знищення посвідчень здійснюється в порядку, установленому для бланків документів суворого обліку.

4. Банківські установи подають територіальному управлінню засвідчені банком копії службових посвідчень інкасаторів, інкасаторів-водіїв, які здійснюватимуть перевезення валютних цінностей від/до територіального управління та своєчасно повідомляють територіальне управління про зміни в їх складі.

(пункт 4 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

5. Проведення медичних оглядів та страхування працівників підрозділів інкасації здійснюються відповідно до вимог законодавства.

(пункт 5 глави 4 розділу ІІ у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

6. Підрозділи інкасації під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей використовують власний оперативний автотранспорт, який може бути обладнаний спеціальними звуковими та світловими сигналами синього кольору в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Міністерства внутрішніх справ України.

7. Порядок придбання, зберігання, використання, застосування та вилучення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї встановлюється нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України.

8. Під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей обов'язково використовуються засоби радіозв'язку, що забезпечують надійний та постійний зв'язок, та індивідуальні засоби захисту (бронежилети), носіння яких незалежно від обсягів цінностей є обов'язковим під час інкасації коштів та перевезення валютних цінностей.

Не допускається виїзд бригади інкасаторів на маршрути з перевезення цінностей та інкасації коштів без проведення службових інструктажів під розписку у відповідному журналі.

(пункт 8 глави 4 розділу II доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399)

9. Пункт 9 глави 4 розділу II виключено

 (згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 у зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 9)

9. Банки можуть здійснювати перевезення валютних цінностей у касетах. Під час перевезення цінностей у касетах слід дотримуватися таких вимог:

закріплювати касети таким чином, щоб під час транспортування уникнути їх самовільного переміщення (падіння) та ушкодження;

забороняється кидати та кантувати касети;

загальна кількість касет із цінностями в одному штабелі не повинна перевищувати 16 одиниць.

Глава 5. Організація контролю за дотриманням підрозділами інкасації правил перевезення цінностей та інкасації коштів

1. Контроль за дотриманням правил і порядку проведення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах здійснюється внутрішніми аудиторами банку, працівниками відділів перевезення цінностей та організації інкасації територіальних управлінь, іншими особами, уповноваженими Національним банком.

2. За порушення правил і порядку проведення операції з інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, а також за її здійснення без письмового повідомлення Національного банку до банків, які є об'єктом перевірки Національного банку, уживаються заходи впливу, що передбачені законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

(пункт 2 глави 5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
постановою Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Розділ III. Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей

Глава 1. Документи, що використовуються під час перевезення валютних цінностей

1. Під час перевезення валютних цінностей від територіального управління до банківської установи використовуються такі документи: видатковий касовий ордер, доручення на перевезення валютних цінностей (додаток 3) і опис цінностей у національній валюті України, що перевозяться (додаток 4), та/або опис цінностей в іноземній валюті, що перевозяться (додаток 5) (далі - опис цінностей).

У разі отримання цінностей уповноваженою особою з видаткової каси територіального управління використовується довіреність, форма якої передбачена Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 N 99, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 12.06.96 за N 293/1318.

(пункт 1 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

2. Під час перевезення інкасаторами валютних цінностей від банківської установи до територіального управління або іншої банківської установи використовуються прибутково-видатковий касовий ордер, опис цінностей та доручення на перевезення валютних цінностей. У разі перевезення валютних цінностей банківської установи інкасаторами підпорядкованого підрозділу інкасації необхідність використання доручення визначається керівництвом банку. Разом з тим перевезення цінностей інкасаторами здійснюється згідно з вимогами Положення, з використанням документів, зазначених у цьому пункті.

(пункт 2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

3. Перевезення валютних цінностей між банком і його територіально відокремленими підрозділами (філіями, відділеннями) та до пунктів обміну валют, банкоматів і у зворотному напрямку здійснюється з урахуванням вимог додатка 1 до цієї Інструкції власними силами банку або підрозділами інкасації інших банківських установ згідно з вимогами Положення з використанням визначених відповідно до цього порядку окремих документів, серед яких прибутково-видатковий касовий ордер, опис цінностей, доручення на перевезення валютних цінностей, супровідна відомість до сумки з готівкою (додаток 6), супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями (додаток 7). Допускається додаткове використання інших документів, розроблених банком для виконання визначених у Положенні про підрозділ завдань щодо внутрішньобанківських перевезень цінностей.

(пункт 3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

4. Доручення на перевезення валютних цінностей оформляє уповноважена особа підрозділу інкасації, який здійснюватиме перевезення валютних цінностей, згідно з порядком, установленим внутрішнім документом банківської установи, і видає старшому бригади інкасації за підписами керівника банківської установи (його заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи відповідно до вимог законодавства), головного бухгалтера (його заступника або уповноваженої на підставі довіреності особи відповідно до вимог законодавства) на лицьовому боці та керівника підрозділу інкасації банківської установи або його заступника на зворотному боці доручення.

(абзац перший пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

Підписи засвідчуються відбитком печатки банківської установи, яка здійснюватиме перевезення валютних цінностей, на лицьовому боці та відбитком печатки підрозділу інкасації на зворотному боці доручення.

(абзац другий пункту 4 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Якщо під час оформлення доручення неможливо точно визначити суму, що підлягає перевезенню, то в дорученні зазначається "згідно з описом(ами) цінностей.

(пункт 4 глави 1 розділу III доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

5. У підрозділі інкасації ведеться облік виданих доручень на перевезення валютних цінностей. Корінці виданих і використаних доручень зберігаються в окремій папці протягом двох років, після чого передаються до архіву.

Глава 2. Порядок приймання (здавання) цінностей інкасаторами Національного банку в банківських установах

1. Під час приймання (здавання) готівки інкасатори Національного банку (далі в цій главі - інкасатори) пред'являють у банківській установі відповідальним особам службові посвідчення і доручення на перевезення валютних цінностей для приймання готівки.

2. Приймання (здавання) банкнот інкасаторами здійснюється за номіналом, кількістю пачок і корінців у кожній пачці з перевіркою правильності та цілісності пакування пачок, правильності сум, зазначених на накладках (етикетках), наявності підписів касирів, їх іменних штампів, штампа з найменуванням банківської установи (підрозділів Національного банку), на якому зазначається також номер за електронною поштою або код цієї банківської установи (підрозділів Національного банку). Неповні пачки з банкнотами одного номіналу приймаються (здаються) з перевіркою за корінцями і написами на накладках (етикетках).

3. Після перевірки цінностей інкасатори під контролем відповідальної особи банку вкладають їх у брезентові стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається інкасатором і щільно зав'язується шпагатом. На кінець шпагату відповідальна особа банку прикріплює ярлик з тканини, на якому зазначаються дата пакування і порядковий номер мішка, який відповідає номеру в описі цінностей, кінці шпагату зав'язуються глухим вузлом. Відповідальна особа банку, яка здійснює контроль під час пакування готівки, підписує ярлик та опломбовує мішок своїм пломбіром, номер якого зазначається в описі цінностей.

Приймання (здавання) інкасаторами цінностей у касетах здійснюється без розкриття касет і порушення пломб, якими ці касети опломбовані.

4. Під час приймання (здавання) валютних цінностей інкасатори перевіряють цілісність мішків із цінностями, відсутність будь-яких зовнішніх ушкоджень та інших дефектів (зокрема, наявність зовнішніх швів, розривів тканини, шпагату або вузлів на шпагаті), цілісність і неушкодженість касет, цілісність і чіткість пломб та відповідність їх даним, зазначеним в описі цінностей, відповідність суми готівки, зазначеної на прикріплених до мішків (касет) ярликах, сумі, зазначеній у дорученні, описі цінностей та прибутково-видатковому касовому ордері, а також правильність оформлення супровідних ярликів до мішків (касет) із цінностями.

5. Приймання (здавання) монет у банківських установах інкасаторами здійснюється мішечками (роликами, пакетами, блоками з роликами) з перевіркою правильності та цілісності пакування, наявності на ярликах (етикетках), прикріплених до упаковки, найменування установи банку (підрозділу Національного банку), номера за електронною поштою або коду банківської установи (підрозділу Національного банку), номіналу монети, суми вкладення, кількості вкладення (роликів - для пакетів, блоків), цілісності та чіткості відбитків пломбірів, а також наявності підписів касових працівників, їх штампів, дати пакування, номера пакувальника (для монет в упаковці Банкнотно-монетного двору).

6. Зношені та дефектні монети можуть вивозитися з банківських установ як у повних, так і в неповних мішечках.

7. Виявлені інкасаторами пачки банкнот і мішечки з монетами, які не відповідають установленим правилам пакування, прийманню не підлягають.

8. Після завершення приймання цінностей інкасатори розписуються про приймання цінностей у прибутково-видатковому касовому ордері та на трьох примірниках опису цінностей. Відповідальні особи засвідчують підписами три примірники опису цінностей та на двох з них проставляють відбитки печатки. Два примірники опису цінностей з відбитками печатки передаються старшому бригади інкасації, з яких один примірник - банку, якому відправляються цінності, другий - використовується бригадою інкасації для приймання і здавання цінностей. Примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб, разом із прибутково-видатковим касовим ордером і дорученням на перевезення валютних цінностей залишається у відповідальних осіб, які видали цінності.

(пункт 8 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

9. Доставлені в банківську установу валютні цінності інкасатори здають відповідальним особам згідно з описом цінностей і з дотриманням вимог, визначених пунктами 2, 4, 5 цієї глави.

(пункт 9 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

10. Пачки з банкнотами і мішечки з монетою (упаковки з роликами), що доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці, касові працівники приймають з поаркушним перерахуванням або перерахуванням за кружками в присутності всіх інкасаторів бригади інкасації після приймання всіх цінностей.

11. У разі виявлення під час перерахування недостач або надлишків готівки в пачках, окремих корінцях або мішечках з монетою в пошкодженій упаковці складається акт про розбіжності, який підписують працівники банку та всі інкасатори бригади.

12. Після закінчення здавання цінностей інкасатори та відповідальні особи банку, які отримали цінності, розписуються на зворотному боці першого та другого примірників опису цінностей. Підписи відповідальних осіб засвідчуються печаткою банку.

Один з примірників опису цінностей залишається в банку, що отримав цінності, другий - старший бригади інкасації передає керівнику підрозділу, що здійснював перевезення цінностей, як документ, що підтверджує виконання бригадою інкасації доручення на перевезення валютних цінностей.

(абзац другий пункту 12 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Другий примірник опису цінностей зберігається в підрозділі, що здійснював перевезення цінностей в окремій папці протягом трьох років, після чого передається до архіву.

Глава 3. Порядок приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами банківських установ через бокс інкасації територіального управління

1. Банківські установи здійснюють перевезення валютних цінностей від/до територіальних управлінь власними підрозділами інкасації чи підрозділами інкасації інших банківських установ з прийманням (здаванням) валютних цінностей в боксах інкасації або інкасаторами Національного банку.

У разі перевезення валютних цінностей уповноваженою особою банківської установи приймання (здавання) цінностей у територіальному управлінні здійснюється через операційну касу згідно з порядком, визначеним нормативно-правовими актами Національного банку.

2. Процедура приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами проводиться через шлюзовий блок, який виключає можливість фізичного контакту між інкасаторами і матеріально відповідальними або відповідальними особами Національного банку (далі - відповідальні особи).

3. У встановленому територіальним управлінням порядку банківська установа подає до територіального управління заявку, у якій зазначає спосіб доставки цінностей (власним підрозділом інкасації, підрозділом інкасації іншого банку, інкасаторами Національного банку) та в разі доставки власним підрозділом інкасації чи підрозділом інкасації іншого банку - прізвище, ім'я, по батькові та номери службових посвідчень інкасаторів, інкасатора-водія, марку та номер державної реєстрації оперативного автомобіля, номер і дату доручення та час приїзду інкасаторів банку.

Після оброблення заявок територіальне управління надсилає банківській установі обов'язкове для виконання банківською установою повідомлення про дату та уточнений час заїзду інкасаторів для приймання (здавання) цінностей.

(абзац другий пункту 3 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Допуск озброєних інкасаторів та охоронників до територіального управління здійснюється згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку.

4. Після заїзду до боксу інкасації інкасатори через шлюзовий блок пред'являють відповідальним особам службові посвідчення та в разі приймання цінностей - доручення на перевезення валютних цінностей. Після перевірки документів відповідальні особи повертають службові посвідчення інкасаторам. У разі встановлення невідповідності даних щодо прізвища, ім'я, по батькові інкасаторів банків, зазначених у посвідченнях, відповідним даним у дорученнях на перевезення валютних цінностей та описах цінностей ця касова операція не проводиться.

(пункт 4 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

5. Під час приймання інкасаторами готівки відповідальні особи в приміщенні для приймання-передавання готівки виставляють підготовлену готівку на стіл, перераховують її за пачками і корінцями і вкладають у мішки, на які навішують ярлик із зазначенням суми вкладення, дати пакування, прізвищ і підписів відповідальних осіб, порядкового номера мішка, який повинен відповідати номеру в описі цінностей, та опломбовують їх. Ярликами з такими реквізитами повинні споряджатися і мішки, доставлені інкасаторами банків до територіального управління.

(абзац перший пункту 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Інкасатори через кулетривке скло візуально контролюють процес здавання готівки відповідальними особами та всі пов'язані з цим переміщення готівки в приміщенні для приймання-передавання готівки.

Формування та пакування готівки в касети відповідальні особи здійснюють завчасно.

За згодою банків, згідно з умовами договору про касове обслуговування інкасатори можуть приймати готівку в завчасно опломбованих відповідальними особами мішках, касетах без їх розкриття.

(абзац четвертий пункту 5 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

6. Опломбовані відповідальними особами мішки (касети) з готівкою разом з видатковим касовим ордером і трьома примірниками опису цінностей відповідальні особи передають через шлюзовий блок інкасаторам, які здійснюють необхідні перевірки, як визначено в пункті 4 глави 2 цього розділу, проставляють підписи в наданих документах і повертають відповідальним особам видатковий касовий ордер та примірник опису цінностей, не засвідчений відбитком печатки відповідальних осіб.

(пункт 6 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

7. Приймання (здавання) інкасаторами монет, запакованих у мішечки (ролики, пакети, блоки з роликами), здійснюється з дотриманням вимог пункту 5 глави 2 цього розділу.

8. Якщо під час приймання цінностей інкасатори мають зауваження щодо цілісності або пломбування мішків (касет), упаковок з монетами, то такі запаковані цінності інкасатори повертають через шлюзовий блок відповідальним особам, які повинні усунути виявлені недоліки, і продовжують приймання готівки.

(пункт 8 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

9. Після одержання всіх цінностей інкасатори розписуються у видатковому касовому ордері та на трьох примірниках опису цінностей, які надалі використовуються відповідно до пункту 8 глави 2 цього розділу.

10. Після завершення операції з приймання (здавання) цінностей та завантаження інкасаторами мішків (касет) з цінностями, мішечків з монетою (упаковок з роликами) або порожніх мішків (касет) в оперативний автотранспорт відповідальні особи по телефону повідомляють охорону територіального управління про готовність інкасаторів до виїзду з боксу.

11. Під час здавання цінностей, доставлених до територіального управління, інкасатори передають опломбовані мішки (касети) з цінностями через шлюзовий блок разом з описами цінностей відповідальним особам територіального управління, які перевіряють цілісність мішків (касет), цілісність пломб, якими вони опломбовані, правильність заповнення ярликів, прикріплених до них, та чіткість і відповідність зазначених на ярликах сум і номерів пломб на мішках даним, зазначеним в описі цінностей, номерів пломб на касетах - даним супровідного ярлика. Ідентифікаційні номери індикаторних пломб та номери пломбірів, якими опломбовані касети, в описі цінностей не зазначаються.

У разі пошкодження цілісності мішків (касет), пломб, якими вони опломбовані, або їх нечіткості чи невідповідності даних, зазначених на супровідному ярлику, даним, наведеним в описі цінностей, відповідальні особи зазначають ці порушення в описі цінностей, показують їх інкасаторам і продовжують приймання готівки.

Територіальні управління мають право визначати в договорах про касове обслуговування банків порядок приймання готівки в пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених вимог і встановлювати обсяги готівки, що можна перерахувати під час її приймання від інкасаторів банків. У разі недотримання банком цих умов уся готівка повертається банку на перепакування і в цей самий день не приймається. Відповідальні особи вкладають готівку, що не приймається, у мішки, опломбовують їх та складають у двох примірниках у довільній формі акт про повернення цінностей, у якому зазначають кому і через кого повертається готівка, відповідно до якого опису, дату та причину її повернення, кількість мішків, опломбованих відповідальними особами, номер пломби. На зворотному боці обох примірників опису цінностей зазначають, що цінності не прийняті згідно з актом, і засвідчують цю відмітку своїми підписами та відбитком печатки, після чого повертають усі отримані цінності інкасаторам банку разом з описами цінностей і актами. Після підписання інкасаторами обох примірників акта один примірник акта повертається відповідальним особам, другий - передається через інкасаторів банківській установі, якій повертають цінності. Цінності інкасатори здають до банківської установи згідно з описом цінностей.

(пункт 11 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

12. Мішки (касети) з готівкою, до яких є зауваження відповідальних осіб, у присутності інкасаторів відкриваються, готівка виймається та перевіряється в установленому порядку. У разі невідповідності вкладення мішка (касети) даним опису цінностей складається акт про розбіжності, який підписують відповідальні особи та інкасатори і затверджує завідувач відділу (сектору) касових операцій територіального управління.

13. З мішків, до яких немає зауважень, відповідальні особи виймають готівку на стіл і здійснюють її перевірку в установленому порядку.

14. Пачки банкнот (мішечки з монетою) з пошкодженою упаковкою перераховує поаркушно (за кружками) касир каси перерахування в приміщенні для приймання-передавання готівки під візуальним наглядом інкасаторів через броньоване скло.

15. У разі виявлення касових прорахунків складається акт про розбіжності, який підписують касир, відповідальні особи, інкасатори і затверджує завідувач відділу (сектору) касових операцій.

16. Після закінчення здавання цінностей інкасаторами опис цінностей оформляється та використовується надалі як визначено в пункті 12 глави 2 цього розділу. Відповідальні особи через шлюзовий блок повертають старшому бригади інкасації порожні мішки (касети). Виїзд інкасаторів з боксу здійснюється згідно з вимогами пункту 10 цієї глави.

Глава 4. Перевезення валютних цінностей між банківськими установами

1. Перевезення валютних цінностей між банківськими установами (юридичними особами) здійснюється власними підрозділами інкасації, інкасаторами Національного банку або підрозділами інкасації інших банківських установ на підставі укладених договорів.

2. У разі здійснення перевезення цінностей інкасаторами Національного банку порядок здавання (приймання) бригадою інкасації валютних цінностей у банківській установі визначається відповідно до глави 2 цього розділу.

3. Питання, пов'язані з організацією перевезення валютних цінностей, порядком приймання (здавання) валютних цінностей інкасаторами власного підрозділу інкасації банківської установи або іншої банківської установи, у тому числі в пошкодженій упаковці, відповідальністю за втрату цінностей під час їх перевезення, визначенням документів, що використовуються під час перевезення валютних цінностей, та інші питання, урегульовуються під час укладання договорів.

(пункт 3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

Глава 5. Порядок проведення інкасації коштів

1. Інкасація коштів здійснюється підрозділом інкасації банківської установи з дотриманням вимог цієї Інструкції, Положення та на підставі договорів, укладених відповідно до вимог законодавства.

Складання маршрутів з інкасації здійснюється з урахуванням безпеки роботи інкасаторів на маршруті, а саме: протяжності маршруту та безпеки вибраного напрямку перевезення, часу роботи інкасаторів на маршруті, наявності вільних та освітлених під'їзних шляхів, часу заїзду для здійснення інкасації, обсягів готівки, що інкасується, тощо.

(пункт 1 глави 5 розділу III доповнено абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399)

Банківська установа у внутрішньому документі визначає найбільшу суму проінкасованої готівки, що може зберігатися в оперативному автомобілі на маршруті інкасації. У разі перевищення цієї суми під час маршруту інкасатори здійснюють позачергову доставку готівки до банку згідно з порядком та особливостями, передбаченими у внутрішньому документі.

(пункт 1 глави 5 розділу III доповнено абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399)

2. Під час інкасації коштів використовуються явочна картка (додаток 8) і супровідна відомість до сумки з готівкою або супровідний касовий ордер до сумки з валютними цінностями й інші документи, визначені в Положенні.

(пункт 2 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

3. У договорі на інкасаційне обслуговування, крім основних та додаткових умов, зазначаються спосіб ідентифікації особи інкасатора, який отримує сумки з цінностями, та його повноваження для здійснення цієї операції, порядок приймання інкасатором сумок з готівкою від клієнта банку, інші питання, що стосуються проведення інкасації коштів та безпечної роботи інкасатора і забезпечення схоронності цінностей під час інкасації, зокрема, наявності вільних та освітлених під'їзних шляхів, забезпечення мінімальної відстані, на яку переносяться цінності під час інкасації, тощо.

(пункт 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399)

4. У разі здійснення інкасації коштів іншим банком порядок зберігання сумок з готівкою, доставлених з маршруту інкасації під відповідальність інкасаторів, порядок здавання сумок (мішків) з готівковою виручкою підрозділом інкасації цього банку врегульовуються у відповідному договорі на інкасаційне обслуговування.

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


 

Додаток 1
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні


Максимальні обсяги валютних цінностей, що інкасуються та перевозяться за звичайних ризиків залежно від заходу забезпечення схоронності цінностей

N
з/п

Захід забезпечення схоронності цінностей

Оперативний автотранспорт,
клас захисту ПЗСА-3
згідно з ДСТУ 3975-2000

найбільша сума, що визначається згідно із зазначеною
кратністю до мінімальної заробітної плати

1

Використання інкасаторських сейфів та спецпристроїв (вогнепальної зброї) для забезпечення схоронності цінностей

до 5000 включно

2

Використання сейфів ТЗЦ та вогнепальної зброї

до 20000 включно*


____________
* Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей понад зазначену суму передбачають залучення оперативного автотранспорту для супроводження та додатково не менше 2-х інкасаторів або охоронників, озброєних вогнепальною зброєю.

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.07.2009 р. N 399,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

 

Додаток 2
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


  

Бланк суворого обліку 

 

                   НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
                               УКРАЇНИ
                   НБУ N 00000
 

Дійсне
до "___" ____________ 20__ року
 
Місце для
фотокартки
3,5 х 4,5 см 

              СЛУЖБОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ
 
                           НБУ N 00000
 
Пред'явник службового посвідчення
_________________________________________
                           (прізвище, ім'я, по батькові)
_________________________________________
працює на посаді __________________________
_________________________________________
 
_________________________________________
                   (найменування банківської установи)
_________________________________________ 

Підпис керівника _________________________ 

Керівник 

_________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) 

Особистий підпис ________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

М. П. 

М. П. 


 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

 

Додаток 3
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні


 
__________________________
(найменування підрозділу
інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей)
__________________________
(найменування банківської
установи)
Корінець
доручення на
перевезення валютних
цінностей N ________
 
Старшому бригади
(начальнику групи)*
інкасації __________________
__________________________
на отримання від ___________
__________________________
(найменування банківської
установи)
___________ м. ____________
для доставки ______________
__________________________
(найменування банківської
установи)
___________ м. ____________
__________________________
(вид цінностей, сума цифрами
та словами)
_________________________
Доручення діє
до "___" __________ 20__ року
 
Підписи:
Керівник __________________
(заступник, посада
уповноваженої особи)
Головний бухгалтер ________
(заступник, посада
уповноваженої особи)
Доручення отримав
старший бригади
(начальник групи)*
інкасації __________________
"___" ____________ 20__ року

____________
* Зазначається потрібне. 

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

                    Діє до "___" ____________ 20__ року
                    за наявності службового посвідчення
                                з фотокарткою
________________________________________________________
(найменування підрозділу інкасації коштів та перевезення
валютних цінностей)
________________________________________________________
                                   (найменування банківської установи)
   
Доручення на перевезення валютних цінностей
N ___________
Старшому бригади (начальнику групи)* інкасації
________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)
________________________________________________________
доручається отримати від __________________________________
________________________________________________________
                                              (найменування банківської установи)
_________________________ м. ____________________________
для доставки ____________________________________________
                                                   (найменування банківської установи)
_________________________ м. ____________________________
________________________________________________________
                                                                (вид цінностей)
________________________________________________________
                    (зазначити необхідне: сума цифрами та словами; згідно з
                                            описом(ами) цінностей) 
________________________________________________________
Власноручний підпис старшого бригади (начальника групи)* інкасації
_____________________________       ___________ засвідчується.
                 (прізвище, ініціали)                                         (підпис) 

Керівник
банківської установи
(заступник, посада
уповноваженої особи)

  
____________
(підпис) 
 

  
__________________
(ініціали, прізвище)
 

Головний бухгалтер
(заступник, посада
уповноваженої особи)

____________
(підпис)
 

__________________
(ініціали, прізвище)
 

"___" ____________ 20__ року
  
  М. П.
(печатка банку) 


------------------------------------------------- Зворотний бік ------------------------------------------------


Список членів бригади (групи)* інкасації,
призначених для перевезення валютних цінностей
 
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
3. ____________________________________________
4. ____________________________________________
5. ____________________________________________
6. ____________________________________________
7. ____________________________________________
                                        (прізвище, ініціали) 
 
__________              ___________________________
       (підпис)                                        (ініціали, прізвище керівника
                                                             підрозділу інкасації коштів та
                                                      перевезення валютних цінностей)
М. П.
(печатка підрозділу інкасації
коштів та перевезення валютних цінностей)
  
"___" ____________ 20__ року

Список членів бригади (групи)* інкасації, призначених для перевезення валютних цінностей
1. ____________________________________
2. ____________________________________
3. ____________________________________
4. ____________________________________
5. ____________________________________
6. ____________________________________
7. ____________________________________
                                (прізвище, ініціали)
 
__________       ________________________
      (підпис)                  (ініціали, прізвище керівника
                                        підрозділу інкасації коштів
                                        та перевезення валютних
                                        цінностей)
 

"___" ____________ 20__ року 

____________
* Зазначається потрібне.

 


(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 у редакції постанови Правління
Національного банку України від 30.01.2012 р. N 26)

 

Додаток 4
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


_______________________________
              (найменування відправника) 

_______________________________
(найменування одержувача) 

"___" ____________ 20__ року 

  


Опис N _________
цінностей у національній валюті України, що перевозяться

Відповідно до _________________________________________________________________________
                                                                    (зазначити документ, на підставі якого здійснюється операція)
N _____ від "___" _____________ 20__ року відправляємо через старшого бригади (начальника групи)* інкасації _______________________________________________________________________
                                                                                                          (прізвище, ініціали)
з _____________________________________________________________________________________
                              (зазначити: резервних фондів, запасів готівки в сховищах, оборотної каси, операційної каси)
______________________________________________________________________________________
                            (зазначити: придатні банкноти, монети, пам'ятні та ювілейні монети, зношені, значно зношені, 
                                                                          з дефектом виробника банкноти, монети**) 


Ювілейні і пам'ятні монети***

Номінал***

Сума
(грн, коп.)

Найменування упаковки місця (мішок, касета, мішечок, блок з роликами тощо)

Кількість місць

Номер мішка для банкнот

Номер (код) відбитка пломбіра, яким опломбовано мішок

код

назва

банкноти

монети

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Усього ________________________________________________________ грн. ______________ коп.
                                                                      (сума цифрами та словами) 

____________
* Зазначається потрібне.

** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.

*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і ювілейних монет.

**** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових, розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються. 


-------------------------------------------------Зворотний бік ------------------------------------------------ 


Здали матеріально відповідальні особи (відповідальні особи): 

  

Цінності прийняла бригада (група)* інкасації: 

  

  

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис) 

  

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис) 

  

М. П. 

  

  


Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначені в описі цінності, що відправлені через старшого бригади (начальника групи)* інкасації ____________________________________________________________,
                                                                                                  (прізвище, ініціали)
на суму _______________________________________________________________________________
                                                                                           (сума цифрами і словами)
______________________________________________________________________________________
прийнято.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________
                                                                                                                                         (зазначити: поаркушно, поштучно,
______________________________________________________________________________________.
                                        за кружками, за написами на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями) 

Касети в кількості _________________________________________________________ штук прийнято.
                                                                                       (кількість цифрами та словами) 


Прийняли матеріально відповідальні особи (відповідальні особи): 

  

Цінності здала
бригада (група)*
інкасації: 

  

 
 
 
М. П. 

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис) 

  

__________________
(підпис)
__________________
(підпис)
__________________
(підпис) 

________________
* Зазначається потрібне. 

  

  


Зазначені в описі цінності повернуто відправнику __________________________________________ _____________________________________________________________________________________.                                                            (номер, дата акта, підписи відповідальних осіб) М. П. 


 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 30.01.2012 р. N 26)

 

Додаток 5
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


______________________________
              (найменування відправника) 

______________________________
              (найменування одержувача) 

N ___________________________ 

місто _________________________ 

"___" ____________ 20__ року 

  


Опис N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться

Направляємо через старшого бригади інкасації ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                                (прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті.


Найменування валютних цінностей
(код валюти) 

Номінал 

Номер чека
(блокнота) 

Кількість аркушів (блокнотів) 

Сума за номіналом 

Номер пломбіра 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Цінності здали матеріально
відповідальні особи
(відповідальні особи): 

 
 
__________
      (підпис)
__________
      (підпис)
__________
      (підпис) 

 
 
 
М. П. 

Цінності прийняла
бригада інкасації: 

 
___________________
                 (підпис)
___________________
                 (підпис)
___________________
                 (підпис) 

  


-------------------------------------------------Зворотний бік ------------------------------------------------ 


Розписка

"___" ____________ 20__ року зазначені в описі цінності в іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади інкасації _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування банківської установи)
______________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (прізвище, ініціали)
прийнято згідно з описом.

Приймання цінностей проведено з перевіркою ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями)
______________________________________________________________________________________ 


Матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи): 

 
__________
      (підпис) 

 
 
М. П. 

  

__________
      (підпис) 

  

  

__________
      (підпис) 

  

Цінності здала
бригада інкасації: 

 
__________
      (підпис) 

  

  

__________
      (підпис) 

  

  

__________
      (підпис) 

  


 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283)

 

Додаток 6
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


 Описание: D:\Liga\Session\Re13448_IMG_007.gif 

-----------------------------------Зворотний бік першого примірника--------------------------------------- 


Номінал банкноти або її вартість 

Кількість 

Сума, грн. 

Номер чека та серія 

Номер рахунку та найменування чекодавця 

Сума, грн. 

Відмітка про дефектні чеки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

  

  

500 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

  

Усього: 

  


 Описание: D:\Liga\Session\Re13448_IMG_003.gif 

---------------------------------------Зворотний бік другого примірника------------------------------------ 


Номінал банкноти або її вартість 

Кіль-
кість 

Сума, грн. 

Номер чека та серія 

Номер рахунку та найменування чекодавця 

Сума, грн. 

Відмітка про дефектні чеки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

20 

  

  

  

  

  

  

50 

  

  

  

  

  

  

100 

  

  

  

  

  

  

200 

  

  

  

  

  

  

500 

  

  

  

  

  

  

Усього: 

  

Усього: 

  


 Описание: D:\Liga\Session\Re13448_IMG_004.gif

-------------------------------------Зворотний бік третього примірника------------------------------------- 


До уваги 

Готівка сортується за номіналами банкнот.
Відбиток пломбіра має бути чітким.
Слід обережно поводитися із сумкою. 

|
|
|
|
|
|
|

Цей примірник
залишається в
здавача готівки як
квитанція про
приймання
інкасатором
сумки
з готівковою. 


 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


 

Додаток 7
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


___________________________________
               (найменування банку, організації)
 
Супровідний касовий ________________
___________________________________
ордер до сумки з валютними цінностями
N _________________________________
"___" ____________ 20__ року.
 
Зазначені валютні цінності на суму в гривневому еквіваленті ___________________________________
___________________________________
                      (сума цифрами і словами)
відправлені через інкасаторів __________
___________________________________
          (найменування підрозділу інкасації коштів
            та перевезення валютних цінностей
банку)
у _____________________________
                         (найменування банку, обмінного
                                                 пункту)
___________________________________
(прізвище, ініціали працівника обмінного пункту)
для зарахування на рахунок N _________
___________________________________
                     (найменування організації)

Найменуван-
ня бланків суворої звітності 

Кількість бланків 

Номери
блокнотів 

  

  

  


Мішок(и) з бланками опломбував і склав супровідний касовий ордер_________________
___________________________________
                             (прізвище, ініціали)
 
Сумка (мішок) з валютними цінностями сформована ________________________
___________________________________
                             (прізвище, ініціали)
здана ______________________________
                             (прізвище, ініціали)
 
Прийнята інкасатором ________________
___________________________________
          (найменування підрозділу інкасації коштів
           та перевезення валютних цінностей
                                         банку)
___________________________________
                       (прізвище, ініціали, підпис)
 
М. П. "___" ____________ 20__ року. 

 
Зазначені валютні цінності під контролем
контролера (інкасатора)
_________________________________________________
                                         (найменування банку)
прийняті повністю (без перерахування) з
урахуванням розбіжностей, зазначених
нижче.
 
 
Касовий працівник ________________________________
                                                               (прізвище, ініціали, підпис)
 
Контролер (інкасатор) ______________________________
                                                                     (найменування банку)
_________________________________________________
                                     (прізвище, ініціали, підпис)
М. П.
 
"___" ____________ 20__ року.
 
                                              Акт
"___" ____________ 20__ року.
Під час розкриття сумки (мішка) і перерахування вкладених валютних цінностей виявлено:
недостачу ________________________________________
                                             (найменування цінностей, їх кількість)
________________________________________________,
                                            (сума за номіналом)
залишок _________________________________________
                                             (найменування цінностей, їх кількість)
________________________________________________,
                                            (сума за номіналом)
неплатіжні банкноти ______________________________,
                                                     (найменування, серія, номер, вартість
                                                             і загальна сума за номіналом)
сумнівні банкноти ________________________________.
                                                     (найменування, серія, номер, вартість
                                                             і загальна сума за номіналом)
Касовий працівник ________________________________
                                                                (прізвище, ініціали, підпис)
Контролер _______________________________________
                                                        (найменування банку)
_________________________________________________
Інкасатор ________________________________________
                                                    (прізвище, ініціали, підпис) 


-----------------------------------------------Зворотний бік -------------------------------------------------- 


Опис валютних цінностей,
укладених в інкасаторську сумку

Дебет 

Кредит 

Наймену-
вання валютних цінностей (чеків) 

Код 

Сума за номіналом, грн. 

Еквівалент валютних цінностей у гривнях 

Зауваження банку 

 
 
 

  

  

  

  

  

  


Усього (грн.) __________________________________________________________________________

Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої операції.

Бланки* ______________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування бланків) 

____________
* Заповнюється обліково-операційним працівником. 


 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з постановами
 Правління Національного банку України від 16.09.2008 р. N 283,
 від 10.07.2009 р. N 399)

 

Додаток 8
до Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах України 


 Описание: D:\Liga\Session\Re13448_IMG_005.gif

 Описание: D:\Liga\Session\Re13448_IMG_006.gif

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу 

 
Н. В. Дорофєєва 


 

 

 

 

ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯНБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23
НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007
НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008 МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992 КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998 КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика