Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 29.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1473.9328
Серебро
14.4
13.0863
Платина820 820 671.1606
Палладий1073 1075 2124.6063
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004

МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004

Про затвердження Порядку обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави

Наказ Міністерства фінансів України
від 4 листопада 2004 року N 692

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2004 р. за N 1513/10112

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року N 975 "Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 321" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави (далі - Порядок), що додається.

2. Розділ 2 "Порядок розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави" Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року N 11 та постановою Правління Національного банку України від 31 березня 1999 року N 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 1999 року за N 261/3554, виключити.

3. Скасувати наказ Міністерства фінансів України від 18 травня 1999 року N 130 і Національного банку України від 19 травня 1999 року N 40 "Про затвердження Тимчасового порядку здійснення Державною скарбницею Національного банку України операцій з приймання, зберігання, обліку та відпуску дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, які надходять до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України".

4. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння Департаменту підвідомчих підприємств (Видолоб В. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макацарія С. М.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України 

 
М. Я. Азаров 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 4 листопада 2004 р. N 692

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2004 р. за N 1513/10112 


ПОРЯДОК
обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави

1. Загальні положення

1.1. Цим Порядком установлюються правила обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави.

Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724 "Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним".

1.2. Дія Порядку поширюється на дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння (далі - цінності), що містяться у:

а) зливках, гранулах, порошках, сплавах, хімічних сполуках тощо;

б) самородках, шліхах, мінералах та іншій сировині в обробленому та необробленому вигляді;

в) ювелірних та побутових виробах;

г) ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність;

ґ) виробах та напівфабрикатах виробничо-технічного, наукового та лабораторного призначення;

д) нагородах і жетонах, нагрудних та інших знаках;

е) парчі та парчевих виробах;

є) монетах;

ж) предметах знахідок і скарбів;

з) предметах безоплатної передачі (дарування) юридичними та фізичними особами;

и) виробах та напівфабрикатах стоматологічного призначення;

і) брухті і відходах у будь-якому вигляді та стані;

ї) безхазяйному та іншому майні, що переходить у власність держави.

1.3. За приховування або привласнення цінностей винні особи притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

2. Терміни, які вживаються у Порядку

У Порядку терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне каміння", "дорогоцінне каміння органогенного утворення" і "напівдорогоцінне каміння" вживаються відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", а термін "культурні цінності" - відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

3. Оцінка, облік і зберігання цінностей

3.1. Попередня оцінка, облік, а також відповідальність за зберігання цінностей до передачі їх для подальшого розпорядження покладаються на органи (організації), що здійснили вилучення цінностей або зберігають їх.

Попередня оцінка цінностей здійснюється на момент узяття їх на облік.

3.2. Опис та оцінка цінностей проводиться комісією, яка утворюється органом, що здійснив їх вилучення, у складі представників місцевих фінансових органів та органів (організацій), що здійснили вилучення цінностей або зберігають їх.

До участі в роботі комісії у разі необхідності залучаються експерти та спеціалісти Державної пробірної служби України, Державного гемологічного центру України, органів культури та музейні працівники.

3.3. Узяті на облік цінності відображаються на позабалансових рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання" в органах (організаціях), що здійснили вилучення або зберігають їх, а в органах державної виконавчої служби вказані цінності відображаються в актах опису й арешту майна.

3.4. У разі вилучення цінностей, що мають ознаки, які вказують на їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу культурну цінність, орган, що здійснив їх вилучення, забезпечує проведення державної експертизи таких цінностей державними установами, закладами культури, іншими організаціями, визначеними наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15 листопада 2002 року N 647, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2002 року за N 948/7236.

Цінностями, що мають зазначені ознаки, уважаються:

а) предмети, які мають власні ознаки не тиражованого виробу непромислового призначення;

б) старожитності;

в) предмети, що мають власні підписи, знаки, позначки (клейма, герби та авторські монограми), які є нерозшифрованими і можуть свідчити про їхнє культурне значення, або не мають тих знаків, які мали б бути;

г) предмети, призначені для здійснення культових і релігійних обрядів;

ґ) прикраси для будівель, інтер'єрів, екстер'єрів, настінні, напольні, настольні;

д) копії та симулянти коштовностей;

е) предмети, що є частиною групи предметів, які мають культурне значення;

є) окремі зразки гірських порід, мінералів, скам'янілих решток тварин і рослин геологічного минулого.

У разі, якщо результат державної експертизи дає підстави для віднесення вилучених, конфіскованих та обернених відповідно до законодавства в дохід держави культурних цінностей до Музейного фонду України, матеріали експертизи та цінності передаються безоплатно Міністерству культури і мистецтв України, яке надалі розпоряджається культурними цінностями відповідно до чинного законодавства України.

3.5. За результатами роботи комісії складаються опис та акт оцінки цінностей. В описі зазначаються: докладне найменування кожного предмета та його характерні ознаки. В акті оцінки цінностей вказуються: найменування металу, з якого виготовлено цінності, проба, найменування каміння, що міститься у цінностях, окремі характеристики, якість, ціна, вартість та маса, визначена відповідно до вимог Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 6 квітня 1998 року N 84, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 271/2711.

Опис та акт оцінки цінностей складаються у чотирьох примірниках кожний, з яких: перший - передається органу, що здійснив вилучення цінностей, другий - Міністерству фінансів України, третій - вкладається у посилку з цінностями, четвертий - із супровідним листом надсилається до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Держсховище) одночасно з посилкою.

3.6. Оцінка цінностей здійснюється комісією за ринковими цінами, що діють на дату проведення оцінки.

3.7. Усі примірники опису та акта оцінки цінностей підписуються членами комісії і затверджуються у термін не пізніше ніж через три дні після його складання керівником чи заступником керівника органу (організації), що здійснив вилучення або зберігає цінності.

3.8. Зберігання цінностей до зарахування їх до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі - Державний фонд) здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях, металевих шафах правоохоронних, митних органів, органів державної податкової служби, органів державної виконавчої служби.

4. Остаточна оцінка та розпорядження цінностями

4.1. Цінності, крім тих, що згідно з пунктом 3.4 Порядку були передані Міністерству культури і мистецтв України, надсилаються органами, що здійснили вилучення цінностей або зберігають їх, до Держсховища за адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38 - 44.

4.2. Цінності надсилаються обов'язково через місцеві підрозділи Державного підприємства спеціального зв'язку Міністерства транспорту та зв'язку України в посилках. Цінності повинні бути впаковані в дерев'яний або картонний ящик (залежно від характеру цінностей), який обшивається тканиною й опечатується сургучними печатками. Монети з дорогоцінних металів дозволяється упаковувати в два мішки (один вкладений у другий), які повинні бути прошиті, опломбовані або опечатані. На посилках (або на ярликах до мішків) указуються оціночна вартість та адреси одержувача і відправника цінностей, а також вага брутто.

Пересилання цінностей до Держсховища поштою і в паперових пакетах забороняється.

4.3. Держсховище здійснює операції з приймання, зберігання, оперативного обліку та відпуску цінностей, що надходять до Державного фонду, у порядку, установленому законодавством України.

4.4. Посилка з цінностями пересилається до Держсховища разом із супровідним листом, до якого додаються копія рішення суду про конфіскацію цінностей та інші первинні документи, які є підставою для передачі цінностей на користь держави.

4.5. При пересиланні цінностей до Держсховища в посилку вкладаються такі документи:

а) копія супровідного листа;

б) опис цінностей;

в) акт оцінки цінностей.

4.6. На підтвердження одержання цінностей Держсховище надсилає відправнику один примірник акта приймання.

4.7. Витрати, пов'язані із зберіганням, пересиланням, транспортуванням, експертною оцінкою тощо цінностей, відшкодовуються з державного бюджету за рахунок коштів, передбачених у законі про державний бюджет на утримання органів державної виконавчої влади, які відповідно до покладених функцій здійснюють облік, зберігання і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави.

4.8. Остаточна оцінка цінностей проводиться Держсховищем за ринковими цінами, що діють на дату проведення оцінки.

Завірена копія акта про остаточну оцінку цінностей у п'ятиденний термін після її проведення надсилається Держсховищем рекомендованим листом до органу, який надіслав цінності.

Одержання органом державної виконавчої служби, який надіслав цінності, копії акта про їх остаточну оцінку є підставою для завершення виконавчого провадження про конфіскацію цінностей у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

4.9. Цінності, що надходять до Держсховища, обліковуються та відображаються ним на позабалансових рахунках за обліковою вартістю, до якої входять оціночна вартість цінностей, витрати на приймання, зберігання, експертизу, транспортування, інші витрати, пов'язані з розпорядженням зазначеними цінностями.

4.10. Контроль за операціями з цінностями, що переходять у власність держави, здійснюється згідно із законодавством України.

5. Реалізація цінностей

5.1. Реалізація цінностей здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 1998 року N 653 "Про порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".

5.2. Кошти, одержані від реалізації вищезазначених цінностей, за відрахуванням витрат, пов'язаних із розпорядженням цінностями, Держсховище спрямовує до загального фонду Державного бюджету України за кодом бюджетної класифікації 31020000 "Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння".

6. Повернення цінностей

6.1. Держсховище здійснює повернення цінностей їх власникам за наявності відповідного рішення уповноваженого державного органу.

6.2. У разі, якщо цінності були реалізовані або перероблені, а кошти від їх реалізації перераховані до державного бюджету на відповідний рахунок з обліку доходів, органи Державного казначейства України відшкодовують власникам їх вартість. При цьому повернення коштів з бюджету здійснюється у розмірах сум коштів, що фактично надійшли до бюджету від реалізації цих цінностей.

6.3. Цінності, зазначені в підпунктах "а" (за винятком мірних банківських зливків), "б", "г" та "і" пункту 1.2 Порядку, власникам не повертаються. Кошти від їх реалізації повертаються власникам органами Державного казначейства України у розмірах сум коштів, що фактично надійшли до бюджету.

7. Знищення (утилізація) майна

Предмети і вироби, брухт та відходи, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підлягають переробці або знищенню (утилізації).

 

Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння Департаменту
підвідомчих підприємств 

 
 
 
В. В. Видолоб 


 

Про скасування спільного наказу Міністерства фінансів України та Національного банку України і внесення зміни до затвердженого ними нормативно-правового акта

Постанова Правління Національного банку України
від 12 листопада 2004 року N 536

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 листопада 2004 р. за N 1513/10112

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 N 975 "Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 321" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати спільний наказ Міністерства фінансів України від 18.05.99 N 130 та Національного банку України від 19.05.99 N 40 "Про затвердження Тимчасового порядку здійснення Державною скарбницею Національного банку України операцій з приймання, зберігання, обліку та відпуску дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, які надходять до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України".

2. Розділ 2 Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.99 N 11 та постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 153, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.04.99 за N 261/3554, виключити.

3. Директору Державної скарбниці України М. П. Фатєєву після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В. Л. Кротюка та директора Державної скарбниці України М. П. Фатєєва.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

В. о. Голови 

А. П. Яценюк 


 

ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯНБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23 НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007 НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008 МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002
МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004
МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992 КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998 КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика