Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 29.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1473.9328
Серебро
14.4
13.0863
Платина820 820 671.1606
Палладий1073 1075 2124.6063
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998

КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 1998 р. N 653

Київ
 

Про порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Кабінету Міністрів України
 від 25 січня 2006 року N 56,
 від 13 квітня 2011 року N 440

На виконання пункту 3 статті 14 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (додається).

 

 

Прем'єр-міністр України

В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 66

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 1998 р. N 653


ПОРЯДОК
продажу суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

Загальна частина

1. Купівля-продаж дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється за рішенням Мінфіну в обсягах, необхідних для:

забезпечення державних виробничих, наукових, соціально-культурних, інвестиційних та інших потреб, що фінансуються з державного бюджету;

закладення державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

продажу суб'єктам підприємницької діяльності;

закладення резерву до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

продажу Національному банку банківських металів;

продажу на світовому ринку;

продажу на інші цілі, визначені Кабінетом Міністрів України.

2. Обсяги продажу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визначаються Мінфіном за зверненнями суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності виходячи з поточних та перспективних потреб національної економіки. При цьому пріоритетне право на придбання зазначених цінностей надається суб'єктам підприємницької діяльності для виконання державних замовлень та забезпечення інших державних потреб.

3. Продаж суб'єктам підприємницької діяльності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння здійснюється Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі рішення Мінфіну. Продаж цінностей провадиться на підставі укладеного договору купівлі-продажу після попередньої оплати їх вартості.

31. Продаж на аукціоні виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюється згідно з порядком продажу на аукціонах виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим Мінфіном.

(Порядок доповнено пунктом 31 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 56) 

4. Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, зобов'язані забезпечити належний облік, збереження та охорону зазначених цінностей.

5. Особи, винні в порушенні порядку здійснення операцій купівлі-продажу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, несуть цивільно-правову, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно із законодавством.

Порядок звернення до Мінфіну щодо
продажу цінностей

6. Суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності подають Мінфіну письмові звернення, в яких зазначають:

мету закупівлі цінностей;

найменування цінностей: дорогоцінні метали за видами продукції (із зазначенням марки, ГОСТу, ТУ), дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння відповідно до термінів, визначених законодавством;

кількість цінностей: дорогоцінні метали - у грамах із зазначенням лігатурної та чистої ваги дорогоцінного металу, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння - у каратах, кілограмах (грамах);

підтвердження гарантії оплати.

До звернення додаються нормативно-технічні розрахунки та довідки щодо визначення потреби у цінностях.

(абзаци шостий - дев'ятий пункту 6 замінено абзацом згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 р. N 440)

7. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за достовірність інформації в документах, поданих Мінфіну з метою закупівлі цінностей з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Порядок розгляду Мінфіном звернень суб'єктів
підприємницької діяльності щодо продажу цінностей

8. Реєстрація звернення суб'єкта підприємницької діяльності проводиться Мінфіном з дня подання повного пакету документів.

Звернення з відповідними документами розглядається Головним управлінням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну.

9. За результатами розгляду поданих документів приймається письмове рішення про видачу або відмову у видачі дозволу на продаж Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння цінностей із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Рішення приймається і відповідь дається не пізніше 15 днів з дня прийняття звернення від суб'єкта підприємницької діяльності.

10. Рішення про дозвіл на продаж цінностей із Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння підписується керівником Головного управління дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння Мінфіну, один примірник якого видається суб'єкту підприємницької діяльності, другий надсилається на адресу Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

11. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:

подання суб'єктом підприємницької діяльності неповної інформації у зверненні;

недостатнього обсягу ресурсів у Державному сховищі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

12. Рішення Мінфіну щодо продажу цінностей Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вважається дійсним протягом 45 календарних днів.

Процедура продажу цінностей з Державного фонду
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

13. На підставі рішення Мінфіну суб'єкт підприємницької діяльності укладає договір купівлі-продажу цінностей з Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Договори укладаються в порядку, встановленому законодавством. Невід'ємною частиною договору є протокол погодження ціни на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння.

14. Оплата за дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння здійснюється за ринковими цінами, що діють на день продажу. При визначенні цін на дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння враховуються витрати, пов'язані з проведенням експертизи та контролю якості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, а також на інші послуги.

Оплата виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння здійснюється за найвищими цінами, що склалися під час проведення аукціону, але не нижче ринкових.

(пункт 14 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2006 р. N 56,
 у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім)

Розрахунки з суб'єктами підприємницької діяльності за придбані цінності здійснюються у порядку, передбаченому законодавством.

15. Цінності, що реалізуються із Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, повинні мати відповідно:

щодо дорогоцінних металів - сертифікат якості на відповідність ГОСТу, ТУ за встановленою формою;

щодо дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння - експертний висновок Державного гемологічного центру.

16. Суб'єкт підприємницької діяльності має право на перевірку якості цінностей, їх комплектності, міри ваги та ціни. На вимогу суб'єкта підприємницької діяльності Державне сховище дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов'язано надати контрольно-вимірювальні прилади, документ, що підтверджує утворення ціни, забезпечити іншою необхідною інформацією про придбані дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння.

17. Дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння реалізуються суб'єктам підприємницької діяльності за довіреністю, виданою в установленому порядку.

18. Спори, які виникають у разі виявлення невідповідності якості придбаних цінностей сертифікату якості або експертному висновку Державного гемологічного центру, вирішуються в установленому законодавством порядку.


 

ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯНБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23 НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007 НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008 МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992
КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998
КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика