Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 29.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1473.9328
Серебро
14.4
13.0863
Платина820 820 671.1606
Палладий1073 1075 2124.6063
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008

МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008

Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

Наказ Міністерства фінансів України
від 22 грудня 2008 року N 1519

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2009 р. за N 239/16255

Відповідно до статті 16 Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та з метою підвищення ефективності державного пробірного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, виробами з них та матеріалами, що їх містять, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 травня 2001 року N 240 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням; Положення про здійснення державного пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, призначених для реалізації суб'єктами господарювання; Порядку відбирання проб сировини, матеріалів, брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння і вилучення зразків ювелірних та побутових виробів в організаціях, що перевіряються", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2001 року за N 745/5936 (із змінами).

3. Державній пробірній службі (Назимок М. М.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Фудашкіна Д. О.

 

Міністр 

В. Пинзеник 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
 політики та підприємництва

 
 
О. Кужель 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 22 грудня 2008 р. N 1519

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 березня 2009 р. за N 239/16255 


Інструкція
про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до Законів України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну пробірну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року N 732, визначає порядок проведення Державною пробірною службою перевірок та обстежень щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

1.2. У цій Інструкції визначено основні вимоги та порядок проведення перевірок та обстежень, які здійснюються Державною пробірною службою з метою перевірки виконання законодавства щодо одержання, використання, обліку, зберігання та експонування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них, матеріалів із їх вмістом, а також відходів та брухту із вмістом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння (далі - операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням) суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, військовими частинами, підрозділами, установами та організаціями Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також установами і організаціями, що належать до сфери управління інших центральних органів виконавчої влади (далі - суб'єкти), що здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також з метою запобігання порушенням вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням зазначеними суб'єктами.

1.3. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими для уповноважених посадових осіб Державної пробірної служби (далі - контролери) та суб'єктів, що здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

1.4. Державна пробірна служба здійснює контроль за виконанням вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у військових частинах, підрозділах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, а також в установах і організаціях, що належать до сфери інших центральних органів виконавчої влади, якщо вони здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

1.5. Контроль за дотриманням законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням здійснюється шляхом проведення:

планових та позапланових перевірок;

планових обстежень.

Перевіряються та обстежуються суб'єкти відповідно до річних та квартальних планів перевірок та обстежень, затверджених головою Державної пробірної служби або його заступником.

Позапланові перевірки проводяться в разі:

потреби у здійсненні контролю за виконанням суб'єктом розпорядження щодо усунення порушень вимог законодавства, виданого за результатами проведення попереднього планового заходу;

звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Позапланові перевірки за зверненнями фізичних та юридичних осіб здійснюються за погодженням з Міністерством фінансів України.

Перевірки та обстеження проводяться за наявності у посадових осіб Державної пробірної служби письмового посвідчення на право проведення перевірки, що оформляється за підписом голови Державної пробірної служби або його заступника.

1.6. Перелік суб'єктів, до яких застосовуються планові перевірки та обстеження, визначається з урахуванням критеріїв ризику, встановлених законодавством України.

1.7. Під час планової перевірки перевіряється діяльність суб'єкта за всіма вимогами, зазначеними в пункті 2.7 розділу II цієї Інструкції, за останній рік або більш тривалий період з урахуванням строків проведення останньої перевірки, але не більше ніж 3 роки. Під час позапланової перевірки перевіряється діяльність суб'єкта лише з тих питань, які стали підставою для проведення перевірки.

1.8. Під час обстеження встановлюється можливість суб'єкта виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів.

1.9. При проведенні перевірок та обстежень працівники Державної пробірної служби зобов'язані забезпечити спеціальний режим захисту та доступу до інформації, що є комерційною таємницею, та дотримуватись вимог Закону України "Про інформацію" щодо використання інформації з обмеженим доступом.

1.10. Контролери мають право:

1.10.1. Доступу до приміщень суб'єктів, які виконують операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, у разі пред'явлення службового посвідчення та за умови дотримання законодавства щодо організації та проведення перевірки;

1.10.2. Оглядати робочі місця, робочі та допоміжні приміщення, місця постійного або тимчасового зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них, матеріалів із їх вмістом, відходів і брухту, що їх містять, та в разі виявлення порушень опечатувати, якщо це не призводить до зупинення виробництва, зазначені приміщення і місця. Вимагати від керівника суб'єкта проведення повної або вибіркової інвентаризації залишків дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів із їх вмістом, відходів і брухту, що їх містять;

1.10.3. Відповідно до закону вимагати та отримувати від посадових осіб та інших працівників суб'єкта відповідні документи, необхідні довідки та письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірок;

1.10.4. Перевіряти облікові документи, в тому числі обліково-технічні документи, нормативно-технічні, статистичні документи щодо операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, отримувати засвідчені в установленому порядку копії цих документів;

1.10.5. Проводити в установленому законодавством порядку відбір:

проб продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: сировини, матеріалів, виробів, відходів і брухту для перевірки та проведення аналізів у лабораторіях органів, які здійснюють державний пробірний контроль;

зразків ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння для перевірки та проведення аналізів в лабораторіях органів, які здійснюють державний пробірний контроль;

1.10.6. Одержувати у порядку, встановленому законом, від органів виконавчої влади, органів судової влади, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

1.10.7. Вимагати від керівника суб'єкта усунення виявлених перевіркою порушень законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням;

1.10.8. Відповідно до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення, визначені частиною другою статті 1891 цього Кодексу.

1.11. Суб'єкти, які не виконують розпорядчі документи щодо усунення порушень законодавства при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, несуть відповідальність, встановлену законом.

II. Порядок проведення перевірки

2.1. Під час проведення перевірки суб'єкта контролер керується чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами щодо порядку здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, в тому числі цією Інструкцією та планом перевірки, затвердженим головою Державної пробірної служби або його заступником.

2.2. Для проведення кожної перевірки Державною пробірною службою видається наказ, який містить найменування суб'єкта, що підлягає перевірці, та предмет перевірки. На підставі наказу оформлюється письмове посвідчення на проведення перевірки за формою, встановленою додатком 1 до цієї Інструкції, та за підписом голови Державної пробірної служби або його заступника.

За потреби можуть додатково оформлюватися інші документи для проведення перевірки, передбачені чинним законодавством.

2.3. Тривалість кожної планової перевірки не може перевищувати п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Тривалість кожної позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів.

2.4. Проведення планових перевірок здійснюється за умови письмового повідомлення суб'єкта про проведення планового заходу не пізніше як за десять днів до дня здійснення перевірки. При проведенні перевірок дотримання вимог чинного законодавства щодо одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у військових частинах, підрозділах, установах та організаціях Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України письмове повідомлення не є обов'язковим.

2.5. Перевірка проводиться в присутності керівника суб'єкта, або його заступника, або уповноваженої особи суб'єкта.

2.6. Після прибуття на місце перевірки контролер зобов'язаний:

2.6.1. Пред'явити керівнику суб'єкта або уповноваженій особі суб'єкта письмове посвідчення на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує особу контролера, і надати копію посвідчення на проведення перевірки;

2.6.2. Ознайомити керівника суб'єкта, або його заступника, або уповноважену особу суб'єкта з основними завданнями перевірки, указаними в посвідченні на проведення перевірки, та планом перевірки;

2.6.3. При проведенні позапланової перевірки ознайомити керівника суб'єкта, або його заступника, або уповноважену особу суб'єкта з підставою для проведення позапланової перевірки та надати копію відповідного документа;

2.6.4. Запропонувати керівнику суб'єкта, або його заступнику, або уповноваженій особі суб'єкта за необхідності прийняти відповідний розпорядчий документ про проведення перевірки;

2.6.5. Зробити відповідний запис у журналі реєстрації перевірок (за його наявності).

2.7. Під час проведення планової перевірки контролер зобов'язаний перевірити:

2.7.1. Наявність у суб'єкта ліцензії Міністерства фінансів України на право провадження відповідного виду господарської діяльності з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, а також відповідність даних про суб'єкта, відомостей про адреси здійснення цієї діяльності та фактичні види діяльності відомостям, зазначеним у ліцензії;

2.7.2. Наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в місцях зберігання та використання.

Перевіряється фактична наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в присутності контролера спеціальною комісією, створеною відповідним розпорядчим документом суб'єкта за участю матеріально відповідальної особи. Перевіряється наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у повному обсязі або вибірково згідно із затвердженим планом проведення перевірки.

Перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводиться відповідно до вимог нормативних документів.

У процесі перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння контролер стежить за правильністю визначення їх маси та інших характеристик, а також за правильністю записів в акті перевірки фактичної наявності.

Якщо перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у робочих та допоміжних приміщеннях, місцях постійного або тимчасового зберігання не закінчена за один день або якщо вона перервана з будь-яких причин, то такі приміщення або місця зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння опечатуються печатками контролера і матеріально відповідальної особи (за наявності) з урахуванням вимог підпункту 1.10.2 пункту 1.10 розділу I цієї Інструкції.

Результати перевірки наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння оформляються відповідними актами, що складаються за формами згідно з додатками 2, 3, 4 до цієї Інструкції в трьох примірниках та підписуються членами спеціальної комісії, які перевіряли наявність дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, та матеріально відповідальною особою. В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння робиться запис про те, що перевірка наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння проводилась у присутності контролера, який засвідчує це своїм підписом.

Кожна сторінка акта про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння підписується всіма членами спеціальної комісії, які брали участь у цій перевірці, і контролером. В акті про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння не допускаються виправлення.

Контролер на початку перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння зобов'язаний поставити дату і свій підпис в документах оперативного обліку.

Контролер перевіряє документи на дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, які знаходяться на переробці на інших підприємствах або на які відсутні двосторонні документи щодо їх приймання-передачі. На такі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння суб'єкт надає контролеру довідку, підписану його керівником або уповноваженою особою та особою, яка веде бухгалтерський облік.

Один примірник акта про перевірку фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння передається до відповідного структурного підрозділу суб'єкта для порівняння з даними первинної облікової документації, другий примірник залишається у матеріально відповідальної особи, третій - у контролера.

Порівняльна відомість фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння складається суб'єктом за формами згідно з додатком 5 - для виробників ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, додатком 6 - для інших суб'єктів відповідно до вимог законодавства щодо обліку з виведенням лишків і нестач. Контролер повинен перевірити правильність даних порівняльної відомості і їх відповідність даним первинної облікової документації.

Матеріально відповідальні особи повинні ознайомитися з даними порівняльної відомості і підписати її до передання на підпис керівнику суб'єкта або уповноваженої ним особи. У разі виявлення перевіркою фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння лишків та нестач дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння матеріально відповідальні особи повинні надати контролеру письмові пояснення, достовірність яких має бути перевірено контролером.

Проведення повторної перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння допускається, як виняток, у разі надання суб'єктом контролеру відповідних пояснень і обов'язково в присутності контролера;

2.7.3. Джерела і порядок надходження дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Контролер перевіряє наявність договорів та інших документів щодо поставок дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

2.7.4. Використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Контролер перевіряє фактичні витрати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з урахуванням витрат на окремі деталі і види робіт (операції) та порівнює фактичні витрати дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння із нормами витрат, затвердженими керівництвом суб'єкта, та у разі виявлення невідповідності з'ясовуються причини порушення цих норм. Посадові особи можуть надавати письмові пояснення щодо причин перевитрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також причин використання їх на потреби, не передбачені затвердженими нормами витрат. У разі виявлення випадків, коли фактичні витрати нижчі від затверджених норм, з'ясовується, за рахунок чого утворилась економія дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. В окремих випадках фактичні витрати дорогоцінних металів можуть порівнюватися з нормами витрат тільки на виготовлення деталей або на окремі види робіт (операції), але результати такого порівняння мають бути пов'язані з аналізом витрат дорогоцінних металів на товарний випуск продукції.

Контролер складає матеріальний баланс руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння за відповідний період за поданою суб'єктом інформацією про рух дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в якому відображаються залишки дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на початок періоду, надходження, витрати (готова продукція, відходи, незавершене виробництво, втрати), залишки на кінець періоду, аналізує виявлені розбіжності в цьому балансі та отримує письмові пояснення від особи, яка веде бухгалтерський облік, та керівника суб'єкта;

2.7.5. Порядок реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння суб'єктом.

Контролер перевіряє наявність договорів на поставку та купівлю-продаж дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

2.7.6. Порядок і повноту збирання та здавання до переробних підприємств брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

Контролер встановлює джерела утворення брухту та відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, перевіряє порядок збирання брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з усіх джерел утворення.

Контролер перевіряє повноту збирання брухту і відходів дорогоцінних металів, що утворюються при списанні та ліквідації основних засобів, швидкозношуваних та малоцінних предметів.

Контролер перевіряє факт виконання суб'єктом первинної обробки та переробки брухту і відходів дорогоцінних металів, забезпечення методів випробування і аналізів правильності визначення вмісту дорогоцінних металів у брухті та відходах, технології обробки та переробки - їх мінімальні втрати.

Контролер визначає фактичну кількість відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що зібрана за період, що перевіряється, і порівнює з кількістю, яку слід було зібрати, виходячи із затверджених норм зворотних відходів та фактичного виробництва продукції.

Контролер порівнює облікові дані суб'єкта про вміст дорогоцінних металів у брухті та відходах, що здані до переробних підприємств, з даними про вміст дорогоцінних металів, підтвердженими відповідними документами переробних підприємств. За наявності розбіжностей з'ясовуються причини цього й уточнюється, чи вносилися у зв'язку з цим суб'єктом необхідні корективи у відповідні звітні документи щодо витрат дорогоцінних металів.

Під час перевірки суб'єктів, які збирають і первинно обробляють, переробляють брухт та відходи дорогоцінних металів, перевіряється наявність обов'язкового вхідного, проміжного і вихідного контролю вмісту дорогоцінних металів, наявність вимірювальної лабораторії, порядок оформлення актів приймання-передавання, відповідних документів, порядок реалізації концентратів, напівпродуктів та афінованих металів.

Обов'язково порівнюються маси дорогоцінних металів у перерахунку на вагу чистого металу, що передаються, з даними відповідних документів постачальника і одержувача. У разі розбіжностей контролер отримує письмові пояснення від керівника суб'єкта або уповноваженої ним особи. При цьому такому аналізу піддається як сировина, так і отриманий продукт переробки;

2.7.7. Облік операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням.

Контролер перевіряє додержання суб'єктом нормативно-правових актів, зокрема щодо видачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на виробництво, порядку звітності щодо їх витрачання, порядку списання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, порядку ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у виробничих структурних підрозділах та на об'єкті в цілому, порядку зберігання, інвентаризації.

Перевіряється правильність ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у будь-якому вигляді: сировині, напівфабрикатах, готовій продукції, ювелірних виробах, інструменті, обладнанні (у тому числі облік дорогоцінних металів, які перебувають у незавершеному виробництві, у вигляді зібраних, але не повністю готових вузлів і виробів, які містять дорогоцінні метали), а також у брухті і відходах за всіма джерелами їх утворення і за всіма місцями зберігання. Перевіряється, чи всі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, що містяться в основних засобах, швидкозношуваних та малоцінних предметах, узяті на облік.

Перевіряється правильність відображення в облікових документах даних про характеристики дорогоцінного каміння та відповідність їх нормативно-технічній документації (державним стандартам, технічним умовам).

Перевіряється порядок і строки проведення інвентаризацій дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, правильність запису в облікових документах лишків та нестач, виявлених під час інвентаризацій;

2.7.8. Порядок зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативно-технічної документації, нормативно-правових актів, відомчого контролю за обігом дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

2.7.9. Забезпечення суб'єкта необхідними приладами і технологічним обладнанням, технологічними інструкціями, спеціалістами відповідної кваліфікації для ведення відповідного виду господарської діяльності, передбаченої ліцензією Міністерства фінансів України;

2.7.10. Наявність ваговимірювальних засобів та свідоцтва про їх повірку або метрологічну атестацію відповідно до вимог чинного законодавства, правильність зважування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

2.7.11. Виконання наказів керівника суб'єкта і плану заходів, розроблених за результатами попередньої перевірки, а також розпоряджень Державної пробірної служби щодо усунення порушень. У разі невиконання або неповного виконання цих розпоряджень, наказів та планів заходів виявляються причини та особи, що допустили порушення, та отримуються від них письмові пояснення.

III. Оформлення результатів перевірок

3.1. Якщо при перевірці виявлено порушення, яке може бути приховане, або за виявленими фактами порушень необхідно вжити термінових заходів для їх усунення, то контролер зобов'язаний, до закінчення перевірки, скласти проміжний акт (додаток 7) і отримати письмові пояснення від посадових осіб суб'єкта. Проміжний акт складається у трьох примірниках спільно з відповідними посадовими особами суб'єкта. У проміжному акті відображаються порушення на відповідному виробничому структурному підрозділі. Один примірник проміжного акта передається керівнику суб'єкта для вжиття відповідних заходів. Виявлені порушення включаються до загального акта перевірки.

У разі потреби проміжний акт передається голові Державної пробірної служби для прийняття рішення про передачу його до правоохоронних органів.

3.2. За результатами проведеної перевірки суб'єкта щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням контролер складає акт за формою згідно з додатком 8 до цієї Інструкції.

Якщо під час перевірки порушень не виявлено, про це робиться запис в акті.

Акт перевірки складається із дотриманням об'єктивності, неупередженості, однозначності, чіткості та точності опису виявлених фактів та запису даних.

Не допускається включення до акта перевірки не підтверджених документами даних і необґрунтованих висновків про діяльність суб'єкта.

3.3. Усі порушення і недоліки щодо операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, виявлені під час перевірки, мають бути викладені в акті на підставі перевірених даних та підтверджені письмовими поясненнями. У разі ненадання відповідних пояснень щодо виявлених порушень контролером робиться відповідний запис в акті про відмову від надання пояснень. При викладенні в акті виявлених порушень контролер зазначає відповідні структурні одиниці нормативно-правових актів, вимоги яких було порушено.

Дозволяється у разі виявлення під час перевірки значних обсягів однотипних порушень нормативно-правових актів зазначати ці порушення в окремому розділі акта.

3.4. Документи, довідки та пояснення, що додаються до акта перевірки, мають бути адресовані на ім'я голови Державної пробірної служби, підписані керівником, особою, яка веде бухгалтерський облік, або іншою уповноваженою особою суб'єкта, та засвідчені печаткою суб'єкта (за наявності). З метою запобігання зайвому нагромадженню матеріалів перевірки в акті дозволяється робити посилання на прийняті розпорядчі документи, висновки комісій та інші документи із зазначенням їх номерів, дат і прізвищ осіб, що підписали ці документи, без долучення цих документів до матеріалів перевірки.

3.5. З актом перевірки контролер зобов'язаний ознайомити керівника, або його заступника, або уповноважену особу суб'єкта. Факт ознайомлення вони засвідчують відповідним записом та особистими підписами в акті. Пояснення або заперечення щодо перевірки додаються до акта в письмовій формі або надсилаються на адресу, вказану контролером, не пізніше ніж у триденний строк. Зауваження суб'єкта щодо перевірки є невід'ємною частиною акта перевірки.

3.6. Якщо керівник або інші посадові особи суб'єкта у своїх поясненнях заперечують факти, наведені в акті, то контролер зобов'язаний додатково перевірити такі факти. Отримані в результаті додаткової перевірки документи додаються до акта перевірки. Якщо керівник суб'єкта, або його заступник, або уповноважена ним особа відмовляється засвідчити факт ознайомлення з актом своїм підписом, то контролер повинен зробити про це відповідний запис в акті. У цьому разі один примірник акта надсилається за місцезнаходженням (місцем проживання) цього суб'єкта поштою із супровідним листом за підписом голови Державної пробірної служби.

3.7. Акт перевірки складається у двох примірниках, перший з яких передається до Державної пробірної служби, другий - вручається під підпис керівнику суб'єкта, або його заступнику, або уповноваженій ним особі.

3.8. Якщо керівник суб'єкта під час перевірки не усунув усіх виявлених порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, то Державна пробірна служба протягом п'яти робочих днів після закінчення перевірки надсилає керівнику суб'єкта обов'язкове для виконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень за формою згідно з додатком 9 до цієї Інструкції.

Розпорядження щодо усунення виявлених під час перевірки порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням складається контролером, який здійснював контрольний захід, та підписується головою Державної пробірної служби або його заступником.

IV. Проведення обстеження

4.1. Обстеження - це встановлення спроможності суб'єкта виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів.

4.2. Обстеженню підлягають суб'єкти, які вперше отримали ліцензію Міністерства фінансів України на право здійснення діяльності з виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння.

4.3. Для проведення кожного обстеження Державною пробірною службою видається наказ, який містить найменування (прізвище, ім'я та по батькові) суб'єкта, що підлягає обстеженню. На підставі наказу оформлюється письмове посвідчення на проведення обстеження за формою, встановленою згідно з додатком 10, за підписом голови Державної пробірної служби або його заступника.

Проведення планових обстежень здійснюється за умови письмового повідомлення суб'єкта про проведення планового заходу не пізніше як за десять днів до дня здійснення обстеження.

4.4. За результатами обстеження контролер складає акт обстеження щодо спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів (додаток 11).

4.5. У разі встановлення факту неспроможності суб'єкта виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння вимогам нормативних документів Державна пробірна служба готує та подає повідомлення про результати обстеження до Міністерства фінансів України для вжиття заходів відповідно до законодавства.

 

Голова Державної
пробірної служби 

 
М. М. Назимок 


 

Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба
Київ-107, вул. Отто Шмідта, 26
тел. 239-97-00 тел./факс 486-38-11 

  

  


ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ від ________________ N ______

______________________________________________________________________________________
                      (прізвище, ім'я та по батькові, посада уповноваженої посадової особи Державної пробірної служби)
______________________________________________________________________________________
на підставі наказу Державної пробірної служби N _______________ від __________________________
відряджається до _______________________________________________________________________
                                                                   (найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
______________________________________________________________________________________
                                                        прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місце проживання)
для проведення з ___________________ по ____________________ ___________________ перевірки
                                           (дата початку перевірки)            (дата закінчення перевірки)            (тип перевірки)
із завданням ___________________________________________________________________________
                                                                                                (предмет здійснення перевірки) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Голова Державної
пробірної служби
(заступник голови Державної
пробірної служби) 

_________________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  


 

Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


АКТ
про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів

"___" ____________ 20__ року
                     (дата) 

                               ________________________
                                        (місце складання акта) 

Складено комісією у складі ______________________________________________________________
                                                                                                                  (посади, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
за участю матеріально відповідальної особи ________________________________________________,
                                                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали) 
у присутності контролера Державної пробірної служби ______________________________________
                                                                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали) 
про перевірку фактичної наявності дорогоцінних металів у ___________________________________
_____________________________________________________________________________________
      (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце перевірки фактичної наявності)
_____________________________________________________________________________________

При перевірці фактичної наявності виявлено:

N з/п 

Назва виробу, матеріалу 

Назва дорогоцінного металу 

Проба або відсотковий вміст 

Кількість (шт.) 

Маса нетто (г) 

Маса чистого дорогоцінного металу (г) 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  

  


Зважування проводилось на ________________________ вагах _____________ класу точності.

Під час перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів заявлено такі клопотання: ___________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено в трьох примірниках:
1-й примірник - суб'єкту господарювання;
2-й примірник - матеріально відповідальній особі;
3-й примірник - контролеру Державної пробірної служби. 

Голова комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Матеріально відповідальна особа 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Контролер 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Усі дорогоцінні метали, перераховані в цьому акті, дійсно перевірені в моїй присутності та внесені до акта, претензій до контролера не маю. Дорогоцінні метали, перераховані в акті, перебувають на моєму відповідальному зберіганні. Усі дорогоцінні метали, які перебувають на моєму відповідальному зберіганні, пред'явлені мною повністю. 

"___" ____________ 20__ року 

Матеріально відповідальна особа 

_______________
(підпис) 

Матеріально відповідальна особа від підписання акта про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінних металів відмовилась. 

Контролер 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

             


 

Додаток 3
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


АКТ
про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінного каміння

"___" ____________ 20__ року
                           (дата) 

                                   _______________________
                                            (місце складання акта) 

Складено комісією у складі ______________________________________________________________
                                                                                                                         (посади, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
за участю матеріально відповідальної особи _______________________________________________,
                                                                                                                                          (посада, прізвище та ініціали) 
у присутності контролера Державної пробірної служби ______________________________________
                                                                                                                                                     (посада, прізвище та ініціали) 
про перевірку фактичної наявності дорогоцінного каміння у __________________________________
_____________________________________________________________________________________
       (найменування юридичної особи, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, місце перевірки фактичної наявності)
_____________________________________________________________________________________

При перевірці фактичної наявності виявлено:

маса: сировини (крім алмазів) - у грамах; алмазів та обробленого каміння - у каратах

N з/п 

Назва дорогоцінного каміння 

Характеристика дорогоцінного каміння 

Розмірно-масова група

Кількість
(шт.) 

Маса 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Всього 

  

  

  

  

  


Зважування проводилось на ________________________ вагах _____________ класу точності.

Під час перевірки фактичної наявності дорогоцінного каміння заявлено такі клопотання: _________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено в трьох примірниках:
1-й примірник - суб'єкту господарювання;
2-й примірник - матеріально відповідальній особі;
3-й примірник - контролеру Державної пробірної служби.

Голова комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Матеріально відповідальна особа 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Контролер 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Усе дорогоцінне каміння, перераховане в цьому акті, дійсно перевірене в моїй присутності та внесене до акта, претензій до контролера не маю. Цінності, перераховані в акті, перебувають на моєму відповідальному зберіганні. Усі цінності, які перебувають на моєму відповідальному зберіганні, пред'явлені мною повністю. 

"___" ____________ 20__ року 

Матеріально відповідальна особа 

_______________
(підпис) 

Матеріально відповідальна особа від підписання акта про результати перевірки фактичної наявності дорогоцінного каміння відмовилась. 

Контролер 

_____________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

             


 

Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


АКТ
про результати перевірки фактичної наявності предметів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння

"___" ____________ 20__ року
                       (дата) 

                                _______________________
                                             (місце складання акта) 

Складено комісією у складі ______________________________________________________________
                                                                                                                    (посади, прізвища та ініціали)
_____________________________________________________________________________________,
за участю матеріально відповідальної особи _______________________________________________,
                                                                                                                                   (посада, прізвище та ініціали) 
у присутності контролера Державної пробірної служби ______________________________________
                                                                                                                                                  (посада, прізвище та ініціали) 
про перевірку фактичної наявності дорогоцінного каміння, у __________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                             (найменування та місцезнаходження музейного закладу) 

Фонд зберігання ______________________________________________________________________

При перевірці фактичної наявності виявлено:

N з/п 

Номер спеціальної інвентари-
заційної книги, книг основного інвентарю і книги надходжень 

Назва та короткий опис предмета і його зберігання за даними обліку 

Загальна маса предмета (г) 

Дорогоцінні метали 

Дорогоцінне каміння і вставки з недорогоцінних матеріалів 

Примітка 

назва 

проба 

маса нетто (г) 

назва 

кількість (шт.) 

маса (карат) 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Зважування проводилось на ______________________________ вагах _____________ класу точності. 

Під час перевірки фактичної наявності предметів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, заявлено такі клопотання: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Акт складено в трьох примірниках:
1-й примірник - суб'єкту господарювання;
2-й примірник - матеріально відповідальній особі;
3-й примірник - контролеру Державної пробірної служби.

Голова комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Члени комісії 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

  

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Матеріально відповідальна особа 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Контролер 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

Цінності, перераховані в акті, перебувають на моєму відповідальному зберіганні. Усі цінності, які перебувають на моєму відповідальному зберіганні, пред'явлені мною повністю. 

"___" ____________ 20__ року 

Матеріально відповідальна особа 

_______________
(підпис) 

Матеріально відповідальна особа від підписання акта про результати перевірки фактичної наявності предметів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, відмовилась. 

Контролер 

_______________________
(підпис) 

________________________
(прізвище та ініціали) 

             


 

Додаток 5
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Порівняльна відомість
фактичних залишків дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння
станом на ________________
(дата)

з даними бухгалтерського обліку в матеріально відповідальної особи
___________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

N з/п 

Вид і назва дорогоцінних металів та виробів 

Проба або відсотковий вміст
 

Фактична наявність, маса нетто (г) 

Числиться за обліковими документами, маса нетто (г) 

Нормативні втрати на перероблені дорогоцінні метали 

Уточнені облікові дані, скориго-
вані згідно із нарахо-
ваними норматив-
ними втратами (г) 

Результат, маса нетто (г) 

Прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи 

Підпис матеріально відповідальної особи 

г 

лишок 

нестача 

10 

11 

12 


Керівник 

____________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

Особа, яка веде
бухгалтерський
облік

 
 
____________________
(підпис) 

 
 
__________________________
 (ініціали, прізвище) 


 

Додаток 6
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Порівняльна відомість
фактичних залишків дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння станом
 на _______________
(дата)

з даними бухгалтерського обліку в матеріально відповідальної особи
____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Маса дорогоцінних металів зазначається в грамах,
дорогоцінного каміння - в каратах

N з/п 

Назва виробів, матеріалів 

Назва дорогоцін-
них металів, каміння 

Фактична наявність 

Облікові дані 

Результат 

проба, відсотковий вміст 

к-сть, шт. 

маса в лігатурі 

маса дорогоцін-
них металів у перерахунку на вагу чистого металу 

проба, відсотковий вміст 

к-сть, шт. 

маса в лігатурі 

маса дорогоцінних металів у перерахунку на вагу чистого металу 

лишки 

нестача 

к-сть, шт. 

маса в лігатурі 

маса дорогоцінних металів у перерахунку на вагу чистого металу 

к-сть, шт. 

маса в лігатурі 

маса дорогоцінних металів у перерахунку на вагу чистого металу 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Керівник 

____________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

 

Особа, яка веде
бухгалтерський
облік  

 
 
____________________
(підпис) 

 
 
__________________________
(ініціали, прізвище) 


 

Додаток 7
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба

Проміжний акт

"___" ____________ 20__ року
         (дата складання акта) 

                                                 _________________
                                                                   (місце складання акта) 

    На підставі наказу Державної пробірної служби від "___" ____________ 20___ року N _______ та  
                                                                                                                         (дата та номер наказу на проведення перевірки)
 розпорядження Державної пробірної
служби від "___" ____________ 20__ року N ______ комісією у складі __________________________
                           (дата та номер розпорядження на проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
_____________________________________________________________________________________
проводиться _____________ перевірка ____________________________________________________
                                 (тип перевірки)                                                         (найменування та місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                            прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
з питання ____________________________________________________________________________
                                                                                            (предмет державного контролю)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

    Під час проведення перевірки _________________________________________________________
                                                                                                        (назва підрозділу суб'єкта господарювання)
з питання ____________________________________________________________________________
                          (зазначаються конкретні питання, за якими проводилась перевірка виробничого структурного підрозділу)
_____________________________________________________________________________________

встановлено:

   (зазначається стан виконання вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням у відповідному виробничому структурному підрозділі суб'єкта, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення) 

     Акт складено в трьох примірниках:
     1-й та 2-й примірники - Державній пробірній службі;
     3-й примірник - суб'єкту господарювання. 

     Акт склали контролери Державної пробірної служби: 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

      З актом ознайомлені (представники суб'єкта господарювання) та один примірник отримали: 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис)

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

       


 

Додаток 8
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба

Акт перевірки N _____

"___" ____________ 20__ року
            (дата складання акта) 

                                              __________________
                                                               (місце складання акта) 

   На підставі наказу Державної пробірної служби від "___" ____________ 20___ року N ____ та 
                                                                                                                  (дата та номер наказу на проведення перевірки) 
розпорядження Державної пробірної
служби від "___" ____________ 20__ року N _____ комісією у складі ___________________________
                      (дата та номер розпорядження на проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
_________________________________________________________________________________________________
проводиться ______________ перевірка ___________________________________________________
                                   (тип перевірки)                                                (найменування та місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                             прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
з питання ____________________________________________________________________________
                                                                                                   (предмет державного контролю)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   Перевірку згідно із затвердженим планом проведено на відповідність вимогам:
_____________________________________________________________________________________
                            (назва законодавчих та інших нормативно-правових актів, дотримання вимог яких перевірялось)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   Період, що перевірявся, ________________________________________________________________
                                                                                    (період, за який перевірялась діяльність суб'єкта господарювання) 

Під час проведення перевірки встановлено:

   (Зазначається стан виконання вимог законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням суб'єктом, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення) 

   Акт складено в двох примірниках:
   1-й примірник - Державній пробірній службі;
   2-й примірник - суб'єкту господарювання. 

   Акт склали контролери Державної пробірної служби: 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

   З актом ознайомлені (представники суб'єкта господарювання) та один примірник отримали: 

 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

__________________________
(посада) 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

       


 

Додаток 9
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба

Розпорядження
щодо усунення виявлених порушень законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням

"___" ____________ 20__ року
            (дата складання акта) 

                                          __________________
                                                            (місце складання акта) 

   На підставі наказу Державної пробірної служби від "___" ____________ 20__ року N ____ та 
                                                                                                                         (дата та номер наказу на проведення перевірки)
розпорядження Державної пробірної
служби від "___" ____________ 20__ року N _____ комісією у складі ____________________________
                          (дата та номер розпорядження на проведення перевірки)
_____________________________________________________________________________________
                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
проведено __________________ ___________________ ______________________________________
                        (тип контрольного заходу)   (вид контрольного заходу)   (найменування та місцезнаходження юридичної особи,
_____________________________________________________________________________________
                                                                          прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
з питання ____________________________________________________________________________
                                                                                           (предмет державного контролю)
_____________________________________________________________________________________

   Під час ______________________________ виявлені такі порушення вимог чинного законодавства
                                  (вид контрольного заходу) 

України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням:

   (зазначаються конкретні порушення вимог законодавства суб'єктом) 

   Керівництву ______________________________________________________ необхідно в термін до
                            (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

____________________________ усунути зазначені порушення та надати відповідну інформацію до
            (термін усунення порушень) 
Державної пробірної служби.

 

Голова Державної пробірної служби
(заступник голови Державної
пробірної служби) 

 
 
_____________
(підпис) 

 
 
______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

 

       


 

Додаток 10
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


   Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба
   Київ-107, вул. Отто Шмідта, 26
тел. 239-97-00 тел./факс 486-38-11 


ПОСВІДЧЕННЯ НА ПРОВЕДЕННЯ ОБСТЕЖЕННЯ від "___" ____________ 20__ року N ___

____________________________________________________________________________________
                                             (прізвище, ім'я та по батькові, посада представника Державної пробірної служби)
____________________________________________________________________________________
на підставі наказу Державної пробірної служби N ____________ від ___________________________
відряджається до ______________________________________________________________________
                                                                                   (найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
____________________________________________________________________________________
                                                  прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місце проживання) 

для проведення з __________________ по _____________________ __________________ обстеження
                                       (дата початку обстеження)         (дата закінчення обстеження)          (тип обстеження)
із завданням встановлення спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів. 

 

Голова Державної
пробірної служби
(заступник голови Державної
пробірної служби) 

 
 
 
_____________
(підпис) 

 
 

 ______________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

М. П. 

  

  


 

Додаток 11
до Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання законодавства України при здійсненні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням  


Міністерство фінансів
України
Державна пробірна служба 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної пробірної служби
(заступник голови
Державної пробірної служби)
     _____________  ________________
            (підпис)                 (ініціали, прізвище) 

             "___" ____________ 20__ року 


АКТ N ____
обстеження щодо спроможності суб'єкта господарювання виготовляти продукцію з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів

_________
     (дата) 

_____________
(населений пункт)  

   На підставі наказу Державної пробірної служби від "___" ____________ 20__ року N ____ та
                                                                                                                      (дата та номер наказу на проведення обстеження) 
розпорядження Державної пробірної
служби від "___" ____________ 20__ р. N _______ комісією у складі _____________________________
                         (дата та номер розпорядження на проведення обстеження)
_______________________________________________________________________________________
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові осіб, які брали участь в обстеженні)
______________________________________________________________________________________
проведено _____________
                                 (тип заходу) 

ОБСТЕЖЕННЯ:

1. Відомості про суб'єкт господарювання

1.1. Найменування суб'єкта
господарювання _______________________________________________________________________
                                                                         (найменування юридичної особи, для фізичної особи -
                                                             прізвище, ім'я, по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

1.2. Місцезнаходження
(для юридичної особи) __________________________________________________________________
                                                                                (поштовий індекс, адреса, номер телефону, факсу, код міста)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма ____________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ________________________________________________________
Місце проживання
(для фізичної особи) ____________________________________________________________________
                                                                         (поштовий індекс, адреса, номер телефону, факсу, код міста)
______________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи за ДРФО (за наявності) ________________________________

1.3. Найменування органу Державної податкової служби,
в якій суб'єкт господарювання узятий на облік ______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.4. Банківські реквізити _________________________________________________________________

поточний рахунок N ________________ в __________________________________________________
рахунок в іноземній валюті N ________________ в __________________________________________ 

1.5.

Вид господарської діяльності, який ліцензується  

Види робіт, які має намір здійснювати суб'єкт господарювання  

Місце здійснення діяльності суб'єкта господарювання  

 

 

 


2. Умови виготовлення продукції з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів

2.1. Наявність нормативних документів, у тому числі державних стандартів України
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.2. Наявність виробничих та складських приміщень. Документи, що підтверджують перебування приміщення у власності або у користуванні
______________________________________________________________________________________
                        (у разі оренди приміщення вказати дату, номер договору, на який строк і з ким укладено договір)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3. Наявність необхідної матеріально-технічної бази та регламенту

2.3.1. Наявність внутрішньої інструкції щодо порядку виконання конкретних видів робіт
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.2. Наявність технологічного регламенту та відповідного обладнання
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.3. Наявність затверджених схем руху дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, їхнього брухту та відходів
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.4. Наявність аналітичної лабораторії
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2.3.5. Наявність ваговимірювальних засобів необхідної точності та меж вимірювання, свідоцтва про їх державну метрологічну повірку
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3. Наявність затверджених норм витрачання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Забезпечення збирання відходів і брухту дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння власного виробництва
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Стан ведення облікової документації, статистичної звітності, інвентаризацій
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Наявність відповідних кваліфікованих фахівців
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК: ___________________________________________________________________________
                                              (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи) 

спроможний (не спроможний) виготовляти продукцію із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння відповідно до чинних на території України нормативних документів згідно із зазначеним у пункті 1.5 цього акта видом діяльності.


Акт складений 

________________
(посада)  

_________
(підпис)  

___________________
(прізвище, ініціали)  

З актом ознайомлений і один примірник отримав 

____________________
(посада)  

____________________
(підпис)  

__________________
(прізвище, ініціали)  

           


ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ІНСТРУКЦІЯНБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23 НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007 НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005
МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008
МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992 КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998 КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика