Установить java
(для онлайн котировок)
wap.gold9999.com.ua - Версия нашего сайта для мобильных телефонов.опрос

Покупаете ли вы сейчас валюту?

Нет, жду, пока ситуация успокоится
Нет, нет денег на это
Нет, мне незачем
Да, несмотря на курс, есть в этом необходимость
Да, все равно дешевле не будет
Да, меня не касаются все эти валютные колебания

ответить

Сегодня: Rus Eng | На главную|Карта сайта|Контакты
Баннер УБДМ Баннер УБДМ
Текущие мировые цены на драгоценные металлы
  USD за 1 тр. унцию
  покупка продажа дата время
Золото
Серебро
Платина
Палладий
Фиксинги и курсы драгоценных металлов 30.03.20
USD за 1 тр. унцию Гривень за 1 грамм
(AM) Лондон (PM)
курсы НБУ
Золото1201.1 1205.55 1460.316
Серебро
14.4
12.5963
Платина820 820 655.7266
Палладий1073 1075 2023.9642
         

Уважаемые посетители. Извините за неудобство, текущие мировые цены на драгоценные маталлы временно не работают.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ОПЕРАЦИЯМ С БАНКОВСКИМИ МЕТАЛЛАМИ (ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, ПЛАТИНА, ПАЛЛАДИЙ)
Уважаемые посетители сайта! НБУ ввел новые правила продажи банковских металлов постановлением от 03.10.2014 №626 (операции по продаже банковских металлов одному лицу в один рабочий день разрешены в сумме, эквивалентной 3 тыс. грн в рамках одного банковского учреждения; ограничил выдачу банковских металлов с текущих и депозитных счетов клиентов на уровне 15 тыс. грн в сутки)
Постановление Правления НБУ № 148 от 27.05.2008г. "О перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины"
Письмо Правления НБУ № 29-207/1263 от 31.01.2013г. "О перемещении банковских металлов через таможенную границу Украины"
Державна фіскальна служба України "Порядок переміщення готівки (у тому числі дорожніх чеків) і банківських металів через митний кордон України"


ІНСТРУКЦІЯ

ІНСТРУКЦІЯ

Про затвердження Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів

Наказ Міністерства фінансів України
від 20 жовтня 1999 року N 244

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 грудня 1999 р. за N 874/4167

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
 від 5 лютого 2004 року N 143,
 від 5 вересня 2007 року N 1002

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" і на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 1999 р. N 19 "Питання державного пробірного контролю", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, що додається.

2. Державній пробірній палаті України подати цю Інструкцію на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установлений чинним законодавством термін.

3. Державній пробірній палаті України (Назимок М. М.) забезпечити контроль за дотриманням вимог цієї Інструкції.

4. Вважати такою, що не застосовується "Инструкцию по осуществлению пробирного надзора", затверджену Міністерством фінансів СРСР 17.04.73 за N 82.

 

Міністр 

І. О. Мітюков 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 20 жовтня 1999 р. N 244
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 5 лютого 2004 р. N 143)  

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
від 25 березня 2004 р. за N 369/8968


ІНСТРУКЦІЯ
про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" і постанови Кабінету Міністрів України "Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств пробірного контролю" від 28 квітня 2000 року N 732.

1.2. Інструкція запроваджує основні вимоги та порядок здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів (далі - вироби з дорогоцінних металів), дорогоцінних металів, матеріалів, що містять дорогоцінні метали, відповідністю їх державним стандартам, а також відповідністю вставок із дорогоцінного каміння (природного та штучного), дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (природного та штучного) (далі - вставки) найменуванню, ваговим та технічним характеристикам, зазначеним на етикетці (бирці) виробу.

1.3. Вимоги цієї Інструкції є обов'язковими:

для органів державного пробірного контролю, юридичних та фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності (далі - суб'єкти підприємницької діяльності) і мають ліцензії Міністерства фінансів України на здійснення операцій з дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням та виробами з них, а також для фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності (далі - фізичні особи) і які подають вироби з дорогоцінних металів на клеймування до органів державного пробірного контролю;

для суб'єктів господарювання з правом клеймування державним пробірним клеймом виробів з дорогоцінних металів власного виробництва - у частині розділів 2 та 7 цієї Інструкції, за винятком вимог, що не належать до їх компетенції.

1.4. Державний експертно-пробірний контроль на території України здійснюється Міністерством фінансів України і підпорядкованими йому органами державного пробірного контролю: Державною пробірною службою та казенними підприємствами пробірного контролю.

1.5. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у такому значенні:

арбітражний аналіз - аналіз із визначення вмісту дорогоцінних металів у виробах і матеріалах, хімічного складу сплавів та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, характеристик вставок дорогоцінного каміння відповідно до вимог нормативних документів;

випробування - експертно-пробірна операція з визначення проби сплаву дорогоцінного металу (сплавів дорогоцінних металів) у виробах неруйнівним методом;

виріб з дорогоцінного металу - будь-який ювелірний (побутовий) виріб, виготовлений із сплавів дорогоцінних металів - золота, срібла, платини, паладію, який використовується як прикраси або предмети побуту;

експертиза - дослідження з використанням відповідних методик, пов'язані з визначенням фактичного вмісту дорогоцінних металів у виробах і матеріалах, проби сплаву дорогоцінного металу, хімічного складу сплавів і матеріалів, що містять дорогоцінні метали, характеристик вставок дорогоцінного каміння, відбитків пробірних клейм;

експертно-пробірний контроль - комплекс заходів щодо здійснення державного контролю за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, та за дотриманням вимог Закону України та нормативно-правових документів щодо операцій із зазначеними цінностями;

комбінований виріб з дорогоцінного металу - будь-який ювелірний чи побутовий виріб, що складається з частин, які виготовлено із сплаву дорогоцінного металу, та частин, виготовлених із недорогоцінного металу або іншого матеріалу;

контрольний аналіз - хімічний аналіз вмісту дорогоцінних металів у відібраній пробі від установленої кількості виробів з дорогоцінних металів, який проводиться незалежно від результатів випробувань виробів;

основна частина виробу - частина, яка містить найбільшу за вагою масу дорогоцінного металу та параметри якої дають змогу поставити на ній клеймо літери Б;

партія - це вироби з дорогоцінних металів однієї проби та хімічного складу;

(пункт 1.5 доповнено новим абзацом десятим згідно з
 наказом Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

пробірна голка - еталонний зразок сплаву дорогоцінного металу визначеного хімічного складу, що застосовується при випробуванні виробів із дорогоцінних металів;

пробірний камінь - за своїм мінералогічним складом належить до кременистих сланців, має характерний чорний колір, рівномірну дрібнозернисту структуру, стійкий до дії мінеральних кислот, застосовується при випробуванні виробів з дорогоцінних металів;

пробірна плата - оплата послуг експертно-пробірного контролю;

хімічний аналіз - визначення вмісту дорогоцінних металів у виробах і матеріалах із застосуванням стандартизованих методик хімічних аналізів;

цінності - вироби і матеріали, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння.

2. Вимоги до виробів, які виготовляються із дорогоцінних металів та подаються на клеймування державним пробірним клеймом

2.1. Усі вироби з дорогоцінних металів, виготовлені на території України суб'єктами підприємницької діяльності, повинні відповідати одній з установлених в Україні проб, бути обов'язково заклеймованими органами державного пробірного контролю або суб'єктами підприємницької діяльності, яким надано право клеймування виробів власного виробництва, та відповідати технічним вимогам чинних нормативних документів (державних, галузевих стандартів, технічних умов тощо).

2.2. Допустимі відхилення проби сплаву дорогоцінного металу (за абсолютною величиною) у виробах та хімічний склад золота і сплавів на основі золота, срібла, платини і паладію мають відповідати вимогам міждержавного стандарту ГОСТ 30649-99 "Сплавы на основе благородных металлов ювелирные. Марки" та технічним умовам на ювелірні сплави, які розроблені у відповідності до ГСТУ 75.1-00013480-001-2003 "Система галузевої стандартизації України. Розробка, зміст, узгодження та реєстрація технічних умов, які регламентують вимоги до ювелірних сплавів".

2.3. Матеріали у виробах, що мають безпосередній контакт із шкірою людини та харчовими продуктами, не повинні містити шкідливих домішок і використання яких не заборонено нормативно-правовими документами. Відповідальність за виготовлення неякісних виробів несе виготовлювач.

2.4. Усі частини виробів повинні бути виготовлені з дорогоцінного металу, за винятком частин, коли дорогоцінний метал з причини своїх незадовільних механічних властивостей (міцність, зносостійкість) неможливо використати. Перелік деталей та частин ювелірних виробів, виготовлення яких дозволяється з недорогоцінного металу, наведено в додатку 21.

2.5. Вироби, у яких поєднані частини дорогоцінних металів з частинами із недорогоцінних металів, повинні мати відбиток "Метал" або "Мет", який ставиться на виріб виготовлювачем або, за його дорученням, в органах державного пробірного контролю. Відбиток проставляється на частини з недорогоцінного металу.

2.6. Дозволяється використовувати неметалеві частини у виробах з дорогоцінних металів (вставки, емалі тощо) за умови, що зазначені частини мають чітко виражені відмінності від дорогоцінного металу, з якого виготовлено виріб.

2.7. Частини з недорогоцінних металів та інших матеріалів не повинні мати покриття з дорогоцінного металу.

Вироби та деталі виробів з дорогоцінних металів не повинні мати покриття із недорогоцінного металу.

(пункт 2.7 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

2.8. Дозволяється покривати виріб із дорогоцінного металу іншим дорогоцінним металом за умови клеймування такого виробу за сплавом основного дорогоцінного металу (наприклад, срібний виріб, покритий золотом, клеймується як срібний).

2.9. Допускається неметалеве захисне покриття на срібних виробах (спеціальні полімери, лаки тощо) за умови відповідності проби цих виробів (разом з покриттям) запровадженим стандартам.

2.10. Припої, що використовуються при пайці виробів із дорогоцінних металів, повинні бути виготовлені на основі того самого дорогоцінного металу, що й сплави, з яких виготовлюються вироби. Припої для виробів із золота та платини повинні мати ту пробу, що й основний сплав. Припій для виробів із срібла повинен мати пробу не нижче 650, при цьому загальна проба виробу повинна відповідати одній з установлених проб.

2.11. Дозволяється застосовувати спеціальний припій, що не містить дорогоцінного металу, для паяння ланцюгів (браслетів) із дорогоцінного металу, які виготовляються на верстатах-автоматах, за умови забезпечення відповідності проби цих виробів (разом з припоєм) діючим стандартам.

2.12. Кількість припою для з'єднання деталей виробу має бути технічно виправдана. Заборонено використовувати припій для штучного збільшення ваги виробу.

2.13. Вироби з дорогоцінних металів, що подаються до органів державного пробірного контролю на випробування та клеймування, повинні відповідати таким вимогам:

мати якісний рельєфний відбиток іменника виготовлювача виробів, нанесений відповідно до правил клеймування;

мати ретельно підготовлені поверхню та площинки (місця) для нанесення якісного відбитка державного пробірного клейма згідно з порядком клеймування виробів;

бути просушеними, очищеними від бруду, окислів, шкідливих речовин тощо;

не мати неякісно закріплених вставок;

мати бездоганний зовнішній вигляд: без тріщин, надломів, раковин, інших дефектів, які можуть призвести до руйнування або пошкодження виробів при проведенні експертно-пробірних робіт;

не мати вкраплень недорогоцінних металів та місць з надмірною кількістю припою;

мати відбиток знака "Р" на реставрованих виробах, а також виробах, придбаних суб'єктами підприємницької діяльності за їх власним бажанням як брухт дорогоцінних металів, тощо від інших суб'єктів підприємницької діяльності, нанесений поруч з іменником, як факт технологічного доопрацювання брухту до категорії готового виробу.

(абзац восьмий пункту 2.13 у редакції наказу
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

2.14. Вироби з дорогоцінних металів, що подаються на випробування та клеймування, повинні мати завершений зібраний вигляд, за винятком виробів, які за погодженням з органами, що здійснюють державний пробірний контроль, можуть подаватися на випробування до нанесення на них покриття або у розібраному вигляді (за наявності всіх деталей), якщо випробування та (або) клеймування неможливе у зібраному вигляді. При цьому відповідальність за пробу припою та неклеймованих деталей після складання виробу несе виготовлювач.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що подають вироби з дорогоцінних металів на випробування та клеймування до органів державного пробірного контролю, формують їх в партії. Кожна партія подається на випробування та клеймування розсортованою за видами виробів.

(пункт 2.14 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

Фізичні особи подають вироби на випробування та клеймування розсортованими за їх видами.

(пункт 2.14 доповнено абзацом третім згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

2.15. При розробці нових зразків виробів з дорогоцінних металів суб'єкт підприємницької діяльності повинен зазначити в технічній документації та узгодити з органами державного пробірного контролю площинки (місця) для нанесення якісних відбитків державних пробірних клейм та забезпечити доступність для експертного випробування всіх деталей виробу.

3. Вимоги до виробів і матеріалів, що подаються на експертизу

3.1. Об'єкти експертизи, що надходять до органів, які здійснюють державний пробірний контроль, мають бути очищені від забруднень, насамперед шкідливих.

3.2. Подання об'єктів експертизи може здійснюватись у відкритому вигляді або у запечатаній посилці безпосередньо замовником або кур'єром спецзв'язку.

3.3. Вигляд об'єктів експертизи, що подаються суб'єктами підприємницької діяльності за результатами перевірок органами, які здійснюють державний пробірний контроль, має бути ідентичний тому, який вони мали при відборі.

4. Порядок приймання, зберігання, видачі цінностей

4.1. Приймання цінностей здійснюється:

за заявою встановленої форми (додатки 1, 2, 3);

за ухвалами судів або листами чи постановами правоохоронних органів - для цінностей, що подаються на експертизу;

за актами відбору - для виробів і матеріалів, що відібрані для проведення експертизи.

Для ювелірних виробів у заяві зазначаються кількість та вид дефектів, кількість вставок (без їх класифікації), кількість обойм без вставок.

4.2. Для виробів з дорогоцінних металів, що надійшли від суб'єктів підприємницької діяльності до органів, які здійснюють державний пробірний контроль, на випробування та клеймування після проведення їх ремонту або після реставрації, у заяві зазначається, яка деталь виробу підлягала ремонту або реставрації.

4.3. Вироби іноземного походження приймаються за наявності відповідної митної декларації та документів про сплату платежів, згідно чинного законодавства.

4.4. До заяви суб'єкта підприємницької діяльності (залежно від видів діяльності) необхідно додати:

митну декларацію та документи про сплату платежів - згідно з чинним законодавством - для цінностей іноземного виробництва, увезених для торгівлі;

книги обліку цінностей, що прийняті на комісію, із зазначенням відомостей про їх надходження, у тому числі номери комітентських карток, відомості про здавальників, а також завірені митними органами копії митних декларацій та документів про сплату платежів - згідно з чинним законодавством - для цінностей іноземного виробництва;

пакувальний талон на кожну партію виробів, на вимогу органу, який здійснює державний пробірний контроль, із зазначенням:

- назви або прізвища суб'єкта підприємницької діяльності;

- найменування виробів;

- найменування, проби дорогоцінного металу;

- кількості виробів, у тому числі із вставками;

- маси виробів.

4.5. Цінності, що надійшли від суб'єкта підприємницької діяльності через послуги спецзв'язку, повинні супроводжуватись заявою встановленої форми та описом вкладення.

4.5.1. Розпаковування посилок з цінностями здійснюється комісією у складі трьох осіб, склад якої затверджується наказом органу, який здійснює державний пробірний контроль.

4.5.2. Комісія повинна розпакувати прийняті посилки не пізніше шести робочих днів від дня їх надходження і засвідчити це актом, складеним у двох примірниках.

4.5.3. Посилки з порушеннями цілісності упаковки або печатки розпаковуються негайно в присутності представника спецзв'язку. За результатами роботи комісії складається двосторонній акт (додаток 20) у трьох примірниках.

4.6. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль, приймають цінності за масою та кількістю незалежно від способу їх подання - замовником чи кур'єром спецзв'язку. Вимоги до зважування цінностей встановлено в розділі 5 цієї Інструкції. Вироби замовником розсортовуються на партії у точній відповідності до приймально-здавальних документів.

4.7. Цінності, маса та (або) кількість яких не відповідають зазначеним у заяві та (або) листі, приймаються за фактичною масою (кількістю), про що роблять відмітку в заяві (листі), яка засвідчується експертом, який приймає цінності, та замовником, або в акті приймання цінностей за спецзв'язком - комісією. Цінності не приймають у разі незгоди замовника із результатами зважування або оцінки їх кількості.

4.8. Приймання партій порожнистих виробів здійснюють після перевірки, за погодженням із замовником, відсутності в порожнинах виробу недорогоцінних металів шляхом розрізання 1 - 2 виробів.

4.9. У процесі приймання здійснюється вибірковий або повний вхідний контроль зовнішнього вигляду виробів, поданих відповідно до вимог, установлених у розділах 2, 3 цієї Інструкції. При цьому кількість виробів від партії, на яких здійснюється вхідний контроль, повинна становити:

для виготовлювачів виробів - не менше 20 %;

для інших суб'єктів господарювання - до 50 %;

для громадян - 100 %.

4.10. Оформлення заяв-квитанцій

4.10.1. На прийняті цінності експерт, який приймає цінності, оформляє квитанції у двох примірниках за запровадженими формами (додатки 4, 5, 6, 7). Перший примірник видають замовникові.

4.10.2. У квитанції з позначкою "Експертиза" зазначають номер, дату написання заяви (листа) або складання акта відбору та (скорочено) обумовлені види робіт.

4.11. Для виконання робіт установлюються такі строки:

до 15-ти календарних днів для випробування та клеймування цінностей;

до 30-ти календарних днів для проведення експертизи.

У разі, якщо на експертизу подано велику кількість об'єктів або експертні роботи мають високий ступінь складності, строки проведення експертизи, як виняток, можуть бути подовжені до 60-ти календарних днів письмовим розпорядженням керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль.

У разі подання суб'єктом підприємницької діяльності або фізичною особою письмової заяви та за наявності виробничих можливостей органів, що здійснюють державний пробірний контроль, можуть бути здійснені термінові роботи з терміном виконання не більше 6 годин.

(пункт 4.11 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

4.12. Зберігання цінностей

4.12.1. Цінності зберігаються в індивідуальних металевих гофтах, опечатаних особистими печатками виконавців експертно-пробірних робіт, у спеціально обладнаних сховищах.

4.12.2. Сховища (комори, вогнетривкі шафи, металеві ящики та сейфи) після закінчення робочого дня опечатуються особистими печатками осіб, призначених відповідальними за зберігання цінностей у сховищах наказом органу, який здійснює державний пробірний контроль.

4.12.3. Опечатані сховища та інші приміщення здаються під охорону.

4.12.4. Відмикати сховище в разі відсутності відповідальної за зберігання цінностей особи може тільки комісія у складі не менше трьох осіб і за обов'язкової присутності керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль, або особи, що його замінює, у разі відсутності керівника.

4.13. Оплата послуг

4.13.1. Пробірна плата справляється за фактично виконані роботи (випробування, клеймування, експертиза, хімічні аналізи тощо) відповідно до чинного законодавства.

4.13.2. Пробірна плата не стягується за роботи з експертизи цінностей, відібраних під час проведення перевірок органами, які здійснюють державний пробірний контроль, а саме:

за контрольні аналізи проб і матеріалів;

якщо за результатами експертизи порушень не виявлено.

4.14. Цінності видають з письмового дозволу керівника відповідного органу, який здійснює державний пробірний контроль, після оформлення квитанції (додатки 4, 6, 7) або накладної на видачу виробів (додаток 8), оплати виконаних робіт та за наявності:

у представника юридичної особи - паспорта, довіреності та першого примірника квитанції;

у фізичних осіб - паспорта та першого примірника квитанції.

4.15. У разі втрати першого примірника квитанції вироби видають замовникові за його письмовою заявою та з дозволу керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль, про що на другому примірнику квитанції роблять відмітку "Видано за заявою замовника від (дата)". Заява замовника зберігається разом з другим примірником квитанції.

4.16. Під час видачі цінності зважують і перераховують; на першому та другому примірниках квитанції, а також на всіх супровідних документах проставляють штамп "Цінності видано" та підпис замовника - лише на першому та другому примірниках квитанції (додатки 4, 6, 7) про одержання цінностей.

4.17. Цінності, що надійшли до органів, які здійснюють державний пробірний контроль спецзв'язком після експертно-пробірних операцій і отримання повідомлення про надходження пробірної плати, можуть повертатися замовнику також спецзв'язком. У посилку з цінностями вкладають опис вкладення (додаток 19) і перший примірник квитанції. Витрати за пересилання цінностей відшкодовує замовник на підставі рахунку-фактури.

4.18. Рішення про повернення виробів, що надійшли до органів, які здійснюють державний пробірний контроль на експертизу, приймається після проведення експертних робіт. Якщо вироби на протязі місяця не отримані замовником, то йому (з інтервалом у два місяці) направляються два рекомендовані листи-нагадування про необхідність забрати вироби й оплатити послуги за експертні роботи.

4.19. Вироби з дорогоцінних металів та інших матеріалів, що містять дорогоцінні метали, які надійшли до органів, які здійснюють державний пробірний контроль, для проведення експертного випробування, клеймування, аналізу, експертизи і не затребувані здавальниками на протязі 3 років, підлягають здаванню до Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у порядку та на підставах, визначених чинним законодавством.

5. Зважування цінностей

5.1. Допустимі похибки визначення маси виробів і матеріалів з дорогоцінних металів:

золота, срібла, платини і паладію у вигляді напівфабрикатів і виробів:

масою до 1 кг 

- плюс/мінус 0,01 г; 

масою понад 1 кг 

- плюс/мінус 0,1 г; 

золота у вигляді корольків та корточок 

- плюс/мінус 0,01 г; 

золота, платини і паладію у вигляді брухту 

- плюс/мінус 0,1 г; 

срібла у вигляді брухту 

- плюс/мінус 1,0 г. 


5.2. Допустимі похибки при зважуванні вставок:

для дорогоцінного каміння першого порядку 

- до 0,01 карата; 

для дорогоцінного каміння другого, третього та четвертого порядків 

- до 0,1 карата. 


5.3. Допустима похибка при зважуванні вставок дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину та перлів), напівдорогоцінного каміння, гагату, слонової та мамонтової кістки становить до 0,1 г.

5.4. Вироби з дорогоцінних металів і матеріали, що містять дорогоцінні метали, зважують на вагах не нижче 3-го класу за ГОСТ 24104-88 гирями 3-го класу за ГОСТ 7328-81.

5.5. Вставки дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення (бурштину та перлів), напівдорогоцінного каміння, гагату, слонової та мамонтової кістки зважують на спеціальних каратних та (або) аналітичних вагах.

5.6. Ваги підлягають повірці відповідно до чинного законодавства.

6. Випробування, аналіз цінностей, що підлягають клеймуванню

6.1. Визначення проби сплаву у виробах має бути таким:

6.1.1. Якщо вироби виготовлені зі сплавів на основі золота, срібла, платини і паладію, що відповідають вимогам чинних стандартів, й подаються до випробування однією партією, визначення проби сплаву здійснюється вибірково, методами випробування, зазначеними у підпунктах "а", "б" підпункту 6.1.2 цього пункту, та обов'язково методом контрольного хімічного аналізу з нормами відбору виробів на аналіз, зазначеними у підпункті 6.1.3 цього пункту.

Суб'єкт підприємницької діяльності або фізична особа може подати разом з партією виробів зразок (зливок) матеріалу або оригінал чи копію сертифіката, або інший документ щодо якості ювелірного сплаву, з якого виготовлені вироби, для подальшого їх використання при здійсненні випробування зазначених виробів.

6.1.2. Визначення однорідності (гомогенності) ювелірного сплаву у виробах, наданих на випробування однією партією, здійснюється на різних виробах двома такими методами:

а) на пробірному камені за допомогою пробірних голок та пробірних реактивів.

Експертне випробування виробів проводиться в місцях, де відсутній припій. На виробах випробуються всі частини, з яких вони складаються.

Визначення здійснюють відповідно до галузевого стандарту України ГСТУ 47-083-02.8-2002 "Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Методи випробування на пробірному камені ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, виробів та матеріалів, що містять дорогоцінні метали".

Кількість виробів від партії, на якій здійснюється контроль за допомогою пробірного каменю, повинна становити на виробах із золота, платини та паладію не менше ніж 25 %, на виробах із срібла - не менше ніж 20 %.

У процесі випробування здійснюється вибірковий контроль у місцях пайки сплаву виробу. При цьому кількість виробів від партії, на яких здійснюється контроль, повинна становити не менше ніж 5 %.

Партія вважається однорідною за умови одержання однакового значення проби на всіх відібраних виробах, визначених за похибкою однієї пробірної голки.

Остаточне визначення однорідності партії за цим методом надається за результатами збігу визначеної проби на відібраних виробах, на яких здійснено вибіркове випробування, з визначеною пробою зразка (зливка) від партії виробів.

У разі відсутності необхідних марок пробірних голок допускається застосування зразків (зливків) матеріалів від наданих партій, проба та хімічний склад яких попередньо проаналізовані на спектральних аналізаторах і відповідають пробам, що заявлені суб'єктами підприємницької діяльності та фізичними особами;

б) із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних аналізів.

Визначення здійснюють відповідно до галузевого стандарту України ГСТУ 47-083-02-2002 "Сплави дорогоцінних металів ювелірні. Методи аналізу".

Кількість виробів від партії, на якій здійснюється контроль для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, повинна становити не менш 2 %.

Партія вважається однорідною за умови одержання однакового хімічного складу сплаву на всіх відібраних виробах, визначених за цією методикою.

Остаточне визначення однорідності партії цим методом надається за результатами порівняння хімічного складу відібраних виробів, на яких здійснено вибірковий спектральний аналіз, з визначеним хімічним складом зразка (зливка) від партії виробів.

6.1.3. Визначення проби сплаву здійснюється методом контрольних хімічних аналізів, які проводять відповідно до нормативних-правових актів.

Норми відбору виробів із золота, срібла, платини та паладію на контрольний хімічний аналіз від кількості поданих виробів, що складають партію, становлять:

один виріб, якщо подано від 101 до 400 виробів;

не менше двох виробів, якщо подано від 401 до 1000 виробів;

один виріб з кожної тисячі, якщо подано понад 1000 виробів.

Допускається використовувати для проведення контрольних хімічних аналізів зразки (зливки) матеріалів, з яких здійснювалося литво виробів.

У разі подання на випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів, сплави яких не відповідають встановленим вимогам, норма відбору виробів збільшується в два рази.

У разі подання на випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів разом із сертифікатами якості на сплав, з якого виготовлено вироби, норми відбору зменшуються в два рази, крім випадків, передбачених абзацом третім цього підпункту.

Результат контрольного аналізу виробів, зразків із дорогоцінних металів забезпечується з точністю, визначеною у відповідності до законодавства.

Кількість відібраних з партії виробів, зразків та кількість відібраних від них проб для іспитів та аналізу повинні бути достатніми для того, щоб забезпечити відповідність партії й доказу того, що всі частини виробів цієї партії відповідають заявленому стандартові проби.

6.1.4. Якщо за результатами визначення проби сплаву у виробах або зразках, що складають партію, здійсненого за вимогами підпунктів 6.1.2, 6.1.3 цього пункту, одержано негативний результат, випробування здійснюється на усіх поданих виробах.

6.2. В інших випадках визначення проби сплаву здійснюється на усіх поданих виробах із застосуванням методик пробірного каменю, рентгенофлуоресцентних аналізів й контрольних хімічних аналізів, які, у свою чергу, проводять відповідно до чинних методик:

6.2.1. Визначення проби сплаву у виробах без порушення їх цілісності проводять на пробірному камені за допомогою пробірних голок та пробірних реактивів. Експертному випробуванню на пробірному камені підлягають усі вироби, подані до органів, які здійснюють державний пробірний контроль.

6.2.2. Кількість виробів, що підлягають контрольному хімічному аналізу, повинна відповідати нормам відбору, установленим підпунктом 6.1.3 пункту 6.1 цього розділу.

6.3. У разі відсутності письмової згоди суб'єкта підприємницької діяльності або фізичної особи на проведення хімічного аналізу на вміст основного дорогоцінного металу (проби) з причини неможливості руйнування виробу допускається надавати остаточний результат за результатами випробувань на пробірному камені та із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних аналізів.

У разі неможливості проведення на виробі контрольного хімічного аналізу на вміст основного дорогоцінного металу (проби) з причини нездійсненності руйнування виробу допускається надавати остаточний результат за результатами випробувань на пробірному камені та із застосуванням методик рентгенофлуоресцентних аналізів.

6.4. Випробування виробів з дорогоцінних металів, які повністю покриті іншим дорогоцінним металом, проводиться методом контрольного хімічного аналізу.

6.5. Вироби з дорогоцінних металів, на яких за результатами експертизи виявлено відбитки державних пробірних клейм, випробуванню не підлягають.

(розділ 6 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

7. Клеймування виробів з дорогоцінних металів

7.1. Клеймування виробів з дорогоцінних металів здійснюється на підставі експертного випробування.

7.2. Клеймування виробів залежно від їх дизайну, художньої цінності, конструктивного виконання або за бажанням заявника здійснюється:

безпосередньо на виробі механічним, електроіскровим або лазерним способом;

на підвішеній до виробу пломбі з етикеткою запровадженого зразка із зазначенням на ній проби дорогоцінного металу, ваги виробу, дати його випробування, засвідчених спеціальною печаткою органу, який здійснив державний пробірний контроль.

7.3. Відбиток державного пробірного клейма на виробі повинен мати чітке зображення та наноситись у зручних (визначених) для клеймування місцях (для виготовлювачів - праворуч від іменника виготовлювача). Перелік ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів із зазначенням типових місць нанесення відбитка державного пробірного клейма наведено в додатку 9.

7.4. Відбиток державного пробірного клейма після його нанесення на ювелірний виріб органами, які здійснюють державний пробірний контроль, або суб'єктами підприємницької діяльності, яким надано право клеймування виробів власного виробництва, не підлягає будь-якому ушкодженню при здійсненні подальших технологічних операцій. У разі ушкодження (деформації) відбитка державного пробірного клейма вироби підлягають переклеймуванню на загальних підставах.

7.5. Вироби з дорогоцінних металів клеймують за фактично встановленою пробою.

7.6. Клеймом літери Б клеймують:

усі нові вироби, які виготовлені з одного виду дорогоцінного металу і відповідають одній з установлених чинних проб;

реставровані вироби, які мають відбитки іноземних, колишніх російських (до 1926 р.), радянських пробірних клейм, а також вироби з деформованими, нечіткими та зашліфованими відбитками державних пробірних клейм;

вироби, що складаються з двох тотожних частин (портсигари), - на обох частинах, парні вироби (запонки, сережки) - кожен окремо;

вироби з дорогоцінних металів з покриттям - за встановленою чинною пробою дорогоцінного металу.

7.7. Клеймами літери Б на основній частині та літери Д на додаткових (другорядних) частинах клеймують:

вироби з дорогоцінних металів, що мають рознімні додаткові частини і виготовлені з різних сплавів одного або кількох дорогоцінних металів;

комбіновані вироби, виготовлені з різних дорогоцінних металів або одного дорогоцінного металу різних проб з нерознімними другорядними (додатковими) частинами.

Допускається наносити клеймо літери Д на основну частину виробу поруч з клеймом літери Б, якщо на додаткових (другорядних) частинах його нанести неможливо. У разі невідповідності дорогоцінного металу заявленій пробі клеймування здійснюють згідно з п. 7.10 або п. 7.14.

7.8. Допускається не наносити клеймо літери Д у разі, якщо:

цифрове позначення проби на частинах виробу (наприклад 585) збігається з фактично встановленою пробою дорогоцінного металу цих частин;

вага виробів менша 1,0 г незалежно від наявності другорядних і додаткових частин;

розміри та (або) розташування додаткових (другорядних) частин, розміри (дизайн) основних частин виробу не дають змоги нанести клеймо.

7.9. Клеймом літери А на основній частині виробу клеймують:

реставровані вироби з дорогоцінних металів з чіткими відбитками державного пробірного клейма або вироби з чіткими відбитками справжніх пробірних клейм колишніх органів пробірного нагляду УРСР (пробірні клейма з емблемою зірки та шифрами К, Д, О, Х);

вироби з відбитками пробірних клейм колишніх органів пробірного нагляду УРСР (пробірні клейма з емблемою зірки та шифрами К, Д, О, Х) - для проб, виключених з переліку встановлених в Україні проб у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 05.06.2003 N 909-IV;

у поєднанні з клеймом літери Д відповідної проби - вироби з дорогоцінних металів, розміри яких не дають змоги нанести на основній частині відбиток клейма літери Б;

у поєднанні з клеймом літери Е (НП) - невідповідність проби.

(пункт 7.9 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)

7.10. Клеймом літери Е (НП) (невідповідність проби) клеймують вироби, за результатами випробувань яких установлено невідповідність проби.

7.11. Клеймом літери В на пломбі, що разом з етикеткою прикріплюється до виробу із зазначенням на етикетці відповідної встановленої проби дорогоцінного металу, клеймують ті вироби, на які неможливо нанести відбиток механічним, електроіскровим або лазерним способом, або за бажанням заявника.

7.12. Повертаються неклеймованими вироби:

комбіновані вироби без зазначення на них частин з недорогоцінних металів;

подані громадянами за умови відсутності згоди на клеймування нижчою пробою, найближчою до встановленої проби дорогоцінного металу;

виготовлені з недорогоцінних металів повністю, або їх частини (з'єднувальні кільця, замки, накладки, припій тощо) - якщо вони не мають відбиток "Метал" або "Мет";

на яких виявлено окисли, сліди забруднень.

7.13. Якщо за результатами експертного випробування проба виробу нижча від заявленої, то вироби або припій, що не відповідають пробі основного сплаву, за згодою замовника клеймуються (клеймом літери Б) найближчою до встановленої нижчою пробою дорогоцінного металу.

7.14. Клеймування виробів, не обумовлених цим розділом, здійснюється за рішенням керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль.

8. Експертиза виробів, матеріалів, що містять дорогоцінні метали, вставок дорогоцінного каміння, а також відбитків державних пробірних клейм

8.1. Підставою для проведення експертизи є ухвали судів та листи або постанови правоохоронних органів, акти відбору проб (виробів) за результатами перевірок органів, що здійснюють державний пробірний контроль, а також заяви суб'єктів підприємницької діяльності та громадян.

8.2. Експертизою виробів та матеріалів, у тому числі музейних цінностей, що містять дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, визначаються: проба сплаву дорогоцінного металу, з якого виготовлено виріб; характеристики вставок; справжність відбитків державних пробірних клейм на виробах; відповідність характеристик об'єктів експертизи запровадженим вимогам; необхідність проведення інших досліджень у межах повноважень, визначених законодавством.

Установлення проби сплаву у виробах, у тому числі музейних цінностях, неруйнівним методом виконується випробуванням на пробірному камені з допомогою пробірних голок і реактивів.

8.3. Експертиза проводиться експертом (експертами) за розпорядженням керівника органу, який здійснює державний пробірний контроль. Перелік питань, які ставляться для експертних робіт, має бути чітко визначений замовником експертизи.

8.4. Експертизу проводять відповідно до затверджених інструкцій, атестованих методик, інших нормативних документів на методи визначення та проведення випробувань.

8.5. Порушення цілісності (зламу, сплавлення, спалення, розчинення тощо) виробу або матеріалу в процесі експертизи дозволяється за умови письмового дозволу замовника. При цьому порушення цілісності досліджуваного матеріалу (виробу) з метою збереження його початкового вигляду як речового доказу має бути мінімальне.

8.6. Результати експертизи (крім виробів, які надійшли на експертизу вставок дорогоцінного каміння) оформляють актами у двох примірниках за встановленими формами залежно від замовника (додатки 13, 16, 17), результати експертизи вставок дорогоцінного каміння оформлюються висновком установленої форми (додаток 18).

В акті зазначаються відповіді на всі поставлені питання, що належать до компетенції органів, які здійснюють державний пробірний контроль. Відомості конфіденційного характеру (протоколи вимірювань, технічні характеристики тощо) в акті не відображають.

Акти експертизи підписуються експертом (експертами), який (які) безпосередньо проводив експертизу, членами комісії, які узагальнюють результати експертизи, затверджуються керівником відповідного органу, який здійснює державний пробірний контроль, і засвідчуються печаткою.

8.7. Один примірник акта експертизи надається замовникові (власникові) виробів.

8.8. Контрольні та інші аналізи дорогоцінних металів, що надійшли за актами відбору проб (виробів) за результатами перевірок органів, які здійснюють державний пробірний контроль, оформляють згідно з вимогами цієї Інструкції (додаток 6).

8.9. Після проведення експертизи вироби і матеріали відправляють на відповідальне зберігання до прийняття відповідних рішень державними органами або в межах повноважень керівниками органів, які здійснюють державний пробірний контроль.

8.10. Знищення відбитків несправжніх пробірних клейм, клеймування встановленою пробою, зберігання тощо проводяться за розпорядженням керівника відповідного органу, який здійснює державний пробірний контроль.

8.11. Справжні відбитки державних пробірних клейм, які не відповідають вимогам нормативної документації (деформовані фінішною обробкою, ремонтними, реставраційними роботами, інше), знищуються, а вироби за згодою здавальника (власника) підлягають подальшому клеймуванню.

8.12. Експерти та спеціалісти, що залучаються до виконання експертних робіт і безпосередньо проводять експертизу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9. Арбітражно-експертні роботи з визначення вмісту дорогоцінних металів у виробах, матеріалах, розчинах, відходах, брухті, покриттях

9.1. Арбітражно-експертні роботи з визначення вмісту дорогоцінних металів у виробах, напівфабрикатах, сплавах, припоях, відходах, брухті, розчинах та покриттях проводяться органами, які здійснюють державний пробірний контроль, на запити підприємств, установ, організацій, правоохоронних органів, суб'єктів підприємницької діяльності та громадян за заявками або договорами (додаток 10).

9.2. Арбітражно-експертні роботи з аналізу матеріалів, що містять дорогоцінні метали, проводяться у присутності комісії, склад якої затверджується наказом органу, що здійснює державний пробірний контроль.

9.3. Результати досліджень оформляються протоколом (додаток 11) за підписом трьох осіб та затверджуються керівником органу, який здійснює державний пробірний контроль.

9.4. Арбітражні проби відбираються представниками конфліктних сторін згідно з нормами відповідних державних стандартів та інших нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.), запечатуються та, за необхідності, пломбуються і разом з відповідним актом направляються до органів, які здійснюють державний пробірний контроль.

9.5. Для проведення арбітражного дослідження беруть не більше половини арбітражної проби, а решта під належним контролем зберігається протягом 6 місяців і, в разі необхідності, використовується для повторних випробувань. Після закінчення цього терміну решту проби та відходи, що утворилися в результаті виконання робіт, повертають власникові. За згодою сторін відходи можна залишити в органах, які здійснюють державний пробірний контроль.

9.6. Арбітражні аналізи матеріалів, що містять дорогоцінні метали і надійшли на визначення їх умісту в пробі, виконуються відповідно до вимог державних стандартів, інших нормативних документів (ДСТУ, ГОСТ, ТУ та ін.) та атестованих методик.

9.7. Результати арбітражних досліджень оформляють актом (додаток 12), що містить відомості про:

найменування арбітражної проби або дослідженого виробу;

масу арбітражної проби;

уміст дорогоцінного металу (дорогоцінних металів).

9.8. Акт арбітражних досліджень затверджується керівником органу, який здійснює державний пробірний контроль.

9.9. Під час проведення арбітражних досліджень виконавець дотримується принципів конфіденційності інформації щодо факту виконання робіт і одержаних у процесі випробувань результатів.

9.10. За незгоди замовника робіт з результатами арбітражних досліджень кожна із сторін уживає заходів для з'ясування причин розбіжностей з результатами попередніх випробувань в інших підприємствах, установах, організаціях.

9.11. У разі неможливості усунення розбіжностей замовник має право протягом двох тижнів після отримання результатів досліджень подати письмову апеляцію до Державної пробірної служби (за результатами досліджень у казенних підприємствах пробірного контролю) або до іншої лабораторії з даних питань (за результатами досліджень у Державній пробірній службі). Після закінчення двотижневого терміну результати, одержані при виконанні арбітражних досліджень, уважаються остаточними, а витрати, пов'язані з розглядом апеляції, покладаються на ініціатора повторного розгляду.

10. Пробірні реактиви

10.1. Усі пробірні реактиви, що застосовуються для випробування дорогоцінних металів, виготовляють тільки в органах, що здійснюють державний пробірний контроль. Перелік пробірних реактивів наведено в додатку 14.

10.2. Для виготовлення пробірних реактивів використовують матеріали, що відповідають вимогам нормативних документів.

10.3. Виготовлення пробірних реактивів здійснюють за затвердженими методиками.

10.4. Термін придатності пробірних реактивів указується у супровідних документах та на етикетці, яка наклеюється на кожну ємкість з реактивом.

10.5. Виготовлення пробірних реактивів, що містять дорогоцінні метали, відбувається у присутності комісії під контролем головного експерта чи начальника дослідної лабораторії або особи, яка їх замінює, про що складають відповідний акт. Акт затверджується керівником органу, який здійснює державний пробірний контроль.

10.6. Пробірні реактиви, що містять дорогоцінні метали, для використання в органах, які здійснюють державний пробірний контроль, видають під підпис експерта в журналі обліку витрат пробірних реактивів із зазначенням концентрації і кількості (об'єму) виданого реактиву.

11. Облік експертно-пробірних робіт

11.1. Облік виробів та матеріалів, що надійшли до органів, які здійснюють державний пробірний контроль, а також результатів робіт з випробування, клеймування, аналізів дорогоцінних металів, експертиз тощо ведеться відповідно до додатків 4, 5, 6, 7, 15.

11.2. Форми й складання звітності та терміни їх подання визначаються Державною пробірною службою:

для казенних підприємств пробірного контролю - про проведені експертно-пробірні роботи та інші дії, пов'язані з отриманням, зберіганням, використанням та списанням дорогоцінних металів та виробів з них, пробірних голок, державних пробірних клейм;

для суб'єктів підприємницької діяльності (користувачів державних пробірних клейм) - щодо отримання, зберігання та використання державних пробірних клейм.

11.3. У разі наявності в органах, що здійснюють державний пробірний контроль, комп'ютерного обліку, зазначені дані вносять до загальної бази даних згідно з єдиним програмним забезпеченням.

12. Державні пробірні клейма, пробірні голки

12.1. Державні пробірні клейма (механічні, клейма-електроди, маски) та пробірні голки поділяються на:

робочі, призначені для щоденного користування;

запасні (нові);

відпрацьовані та не придатні для використання.

Усі державні пробірні клейма та пробірні голки разом з їх переліком зберігаються у вогнетривких металевих сейфах чи металевих шафах у спеціальному сховищі. Умови зберігання державних пробірних клейм мають забезпечувати їх захист від корозії, деформування, несанкціонованого використання тощо.

Відповідальність за зберігання державних пробірних клейм та пробірних голок несе головний експерт або особа, призначена наказом органу, який здійснює державний пробірний контроль.

Робочі державні пробірні клейма та пробірні голки повинні міститися у спеціальних скриньках з обов'язковою наявністю їхнього переліку.

12.2. Порядок обліку, використання, списання, знищення відпрацьованих державних пробірних клейм та демонтажу відпрацьованих пробірних голок здійснюється відповідно до галузевого стандарту ГСТУ 75.1-00013480-002-2003 "Система забезпечення якості ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів. Клеймування ювелірних та побутових виробів державним пробірним клеймом. Організація робіт".

12.3. Передачу державних пробірних клейм та пробірних голок у разі відсутності або зміни матеріально відповідальних осіб здійснює комісія, призначена наказом органу, що проводить державний пробірний контроль, після їх інвентаризації, про що оформляють акт передачі та інвентаризаційний опис.

13. Збирання брухту і відходів, що містять дорогоцінні метали

13.1. Збирання і здавання брухту і відходів дорогоцінних металів органами державного пробірного контролю здійснюється згідно з Положенням про порядок приймання і переробки відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок розрахунків із здавальниками за прийняті від них дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння у вигляді відходів та лому, затвердженим спільним наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 N 54/11/161/91/15, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.07.94 за N 158/367.

13.2. Збирання відходів, що містять дорогоцінні метали, в органах, які здійснюють державний пробірний контроль, проводиться:

на дільниці експертного випробування (у вигляді шламу, одержаного в процесі експертного випробування виробів з дорогоцінних металів на пробірному камені; фільтрувального та абразивного паперу, використаного під час експертного випробування виробів з дорогоцінних металів, тощо);

на дільниці клеймування (у вигляді порошкоподібного осаду чорного кольору, одержаного в процесі електроерозійного клеймування виробів з дорогоцінних металів);

у вимірювальній лабораторії (у вигляді корольків, корточок, розчинів, осадів, шламів та інших матеріалів, що утворилися після проведення аналізів);

при списанні не придатних для подальшої експлуатації обладнання, приладів та інструментів, що містять дорогоцінні метали.

13.3. Зібрані відходи, що містять дорогоцінні метали, запаковують і відповідно до чинних нормативних актів відправляють на спеціальні підприємства для переробки.

14. Облік бланків

14.1. Бланки заяв, квитанцій та інших документів єдиного зразка в централізованому порядку забезпечуються Державною пробірною службою.

14.2. При впровадженні Автоматизованої системи обліку та звітності органів державного пробірного контролю дозволяється використання бланків за формою, яка відрізняється від наведеної в цій Інструкції, але така, що містить відповідну інформацію.

14.3. Пронумеровані бланки квитанцій видаються експертам, які приймають цінності, під особистий підпис.

14.4. Порядок оформлення, використання, обліку та зберігання квитанцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14.5. Використані бланки квитанцій зберігаються у встановленому порядку. Після закінчення терміну зберігання вони підлягають знищенню комісією, призначеною наказом органу, який здійснює державний пробірний контроль.

 

Голова Державної
пробірної служби 

 
М. М. Назимок 


 

Додаток 1
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 1

Кому (куди) ______________________________________________________
                                                                              (найменування) 

"___" ____________ 20__ р.

ЗАЯВА

про приймання цінностей для ______________________________________
                                               (експертного випробування, аналізів, клеймування або інших робіт)
від _____________________________________________________________,
                                    (найменування суб'єкта господарської діяльності) 

місцезнаходження ________________________________________________

Найменування сплаву дорогоцінного металу 

Найменування виробу 

Кількість (шт.) 

Наявність вставок 

Маса (г) 

Проба згідно із заявою

Склад сплаву

Примітка

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  


Здавання цінностей доручається _____________________________________
                                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи)
_________________________________________________________________
                                         (серія та номер паспорта, ким і коли виданий) 

  

  

__________________________________
(підпис довіреної особи) 

М. П. 

Керівник 

__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

  

Бухгалтер 

__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 


 

Додаток 2
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 1а

Кому (куди) ______________________________________________________
                                                                                (найменування) 

"___" ____________ 200_ р.

ЗАЯВА

про приймання цінностей для _______________________________________
                                                (експертного випробування, аналізів, клеймування або інших робіт)
від ______________________________________________________________,
                                             (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)
місце проживання фізичної особи ___________________________________, 
паспорт серії _________ N _____________,
виданий ________________________________________________________
                                       (найменування установи, яка видала паспорт, дата) 

Найменування сплаву дорогоцінного металу 

Найменування виробу 

Кількість
(шт.) 

Наявність вставок 

Маса
(г) 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


Згоден на клеймування встановленою пробою, найближчою до фактично визначеної.

Власник виробів 

__________________
                (підпис)


 

Додаток 3
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 1б

Кому (куди) ______________________________________________________
                                                                        (найменування) 

"___" ____________ 20__ р.

ЗАЯВА

про приймання цінностей для ______________________________________
                                                                     (експертизи та оцінки вставок дорогоцінного каміння)
від _____________________________________________________________,
   (найменування суб'єкта господарської діяльності або прізвище, ім'я, по батькові власника)
місцезнаходження ________________________________________________

Найменування і характеристика виробів 

Кількість (шт.) 

Кількість вставок у виробах 

Для визначення 

вставок (шт.)

виробів (шт.)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


Здавання цінностей доручається ____________________________________,
                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи) 
_________________________________________________________________
                                          (серія та номер паспорта, ким і коли виданий) 

  

  

__________________________________
(підпис довіреної особи) 

М. П. 

Керівник 

__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

  

Бухгалтер 

__________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 


 

Додаток 4
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 2

________________ казенне підприємство пробірного контролю
       (найменування) 

______________________________
(назва дорогоцінного металу)

1-й примірник

ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N _______

Від _____________________________________________________________
                                  (найменування суб'єкта господарської діяльності)
місцезнаходження ________________________________________________

Вироби для випробування, клеймування та биркування

Найменування виробу, шифр 

Кількість (шт.) 

Загальна маса (г) 

Заявлена проба 

Склад сплаву 

Примітка здавальника

Примітка приймальника

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


  

  

Нараховано пробірної плати за: 

Маса прийнятих виробів 

__________________ г
(словами) 

  

_________ шт.
_________ шт.
_________ шт.
_________ шт.

__________ грн.
__________ грн.
__________ грн.
__________ грн. 

Зазначені вироби здав 

__________ (підпис), 

  

_________ шт.

__________ грн. 

прийняв 

__________________ (підпис) 

Разом пробірної плати 

_________________ грн. 

  

  

у т. ч. за клеймування 

_________________ грн. 

  

  

ПДВ 

_________________ грн. 

  

М. П. 

УСЬОГО до сплати 

_________________ грн. 

                 


"___" ____________ 20__ р.

 

Пробірний контроль
Форма 2

Повернуто заклеймованих виробів та лишків дорогоцінного металу після аналізів

Найменування виробу, шифр 

Узято для аналізу 

Повернуто виробів 

Підвішено запломбованих бирок 

Примітка 

кількість
(шт.) 

маса
(г) 

кількість
(шт.) 

маса
(г) 

проба 

кількість виробів (шт.) 

кількість бирок
(шт.) 

проба

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишки після аналізу у вигляді брухту або стружки  

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Корточки 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Втрати лігатури після аналізу 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

Х 

Х 

  

  

Х 

  

  

  

  


 

Керівник 

_______________________ 

  

  

Видав 

_______________________ 

Одержав 

___________________ 

  

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

  

  


 

Пробірний контроль
Форма 2

_______________________ казенне підприємство пробірного контролю
                 (найменування)

______________________________
(назва дорогоцінного металу)

2-й примірник 

ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ________

Від _____________________________________________________________
                                       (найменування суб'єкта господарської діяльності) 

місцезнаходження _________________________________________________

Вироби для випробування, клеймування та биркування

Найменування виробу, шифр 

Кількість (шт.) 

Загальна маса (г) 

Заявлена проба 

Склад сплаву 

Примітка здавальника 

Примітка приймальника 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


  

  

Нараховано пробірної плати за: 

Маса прийнятих виробів 

__________________ г
(словами) 

  

_________ шт.
_________ шт.
_________ шт.
_________ шт.

__________ грн.
__________ грн.
__________ грн.
__________ грн. 

Зазначені вироби здав 

__________ (підпис) 

  

_________ шт.

__________ грн. 

прийняв 

__________________ (підпис) 

Разом пробірної плати 

_________________ грн. 

  

  

у т. ч. за клеймування 

_________________ грн. 

  

  

ПДВ 

_________________ грн. 

  

М. П. 

УСЬОГО до сплати 

_________________ грн. 

                 


"___" ____________ 20__ р.

Вироби для роботи прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

________

(підпис) 

Вироби для зберігання прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

________

(підпис) 


 

Пробірний контроль
Форма 2

Повернуто заклеймованих виробів та лишків дорогоцінного металу після аналізів

Найменування виробу, шифр 

Узято для аналізу 

Повернуто виробів 

Підвішено запломбованих бирок 

Примітка

кількість (шт.) 

маса (г) 

кількість (шт.) 

маса (г) 

проба 

кількість виробів (шт.) 

кількість бирок (шт.) 

проба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Залишки після аналізу у вигляді брухту або стружки  

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

Корточки 

Х 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Втрати лігатури після аналізу 

Х 

Х 

Х 

  

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

Х 

Х 

  

  

Х 

  

  

  

  


Головний експерт 

______________________________________ 


 
Вироби 

одержано
————
видано 

 
за дорученням, виданим ____________________ "___" ____________ 20__ р.


Видав 

____________________ 

Одержав 

_______________________

 
"___" ____________ 20__ р. 

  

  


 

Додаток 5
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 2а

___________________________ казенне підприємство пробірного контролю
                    (найменування) 

_____________________________
(назва дорогоцінного металу)

КВИТАНЦІЯ N _ _ / _ _ / _ _ _ _ _

"___" ____________ 20__ р.

Замовник _______________________________________________________
                                                                                  (найменування)
Місцезнаходження _______________________________________________

Назва виробу 

шт. 

г 

Заяв. проба 

Мет.
кл. 

Марка сплаву 

Нарахування 

Примітки 

осн. 

дод. 

випр. 

клейм. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

  

  


Разом 

  

ПДВ 

  

до сплати 

  


Маса прийнятих виробів 

_________________________________
(словами) 

Вироби здав 

_________________________________
(підпис)                  (прізвище, ініціали) 

Вироби прийняв 

_________________________________
(підпис)                 (прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

Вироби на випробування прийняв 

_________________________________
(підпис)                 (прізвище, ініціали) 


 

Додаток 6
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 4

______________________ казенне підприємство пробірного контролю
           (найменування) 

1-й примірник

КВИТАНЦІЯ N _________

Прийнято на аналіз від ____________________________________________
                                                                  (найменування суб'єкта господарської діяльності)
Місцезнаходження _______________________________________________

Згідно із заявою від "___" ____________ 20__ р.

Метал, який підлягає визначенню 

Найменування матеріалу 

Кількість (шт.) 

Маса
(г) 

Нараховано пробірної плати (грн.) 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  


Зазначені матеріали здав 

___________
       (підпис) 

Прийняв 

___________
       (підпис) 

М. П. 

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

  

  


 

Пробірний контроль
Форма 4

Прийнято для проведення аналізів і повернуто залишків проб та матеріалів після аналізів

Найменування матеріалу 

Прийнято на аналіз 

Витрати при аналізах 

Повернуто 

Переведено в розчин (г) 

Установлена проба 

Примітка

 

кіль-
кість (шт.)

маса (г) 

кіль-
кість (шт.)

маса (г) 

Залишки від проб 

Залишки від аналізів 

золото

срібло

пла-
тина

МПГ

 

кіль-
кість (шт.)

маса (г) 

кіль-
кість (шт.)

маса (г) 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


 

Керівник 

_________________ 

  

  

Видав 

_________________ 

Одержав 

_________________________ 

 
"___" ____________ 20__ р. 

  

  


 

Пробірний контроль
Форма 4

______________________ казенне підприємство пробірного контролю
              (найменування) 

2-й примірник

КВИТАНЦІЯ N _________

Прийнято на аналіз від ____________________________________________
                                                              (найменування суб'єкта господарської діяльності) 

Місцезнаходження _______________________________________________

Згідно із заявою від "___" ____________ 20__ р.

Метал, який підлягає визначенню 

Найменування  матеріалу 

Кількість (шт.) 

Маса
(г) 

Нараховано пробірної плати (грн.) 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ

  

  

  

  

  


Зазначені матеріали здав 

__________
(підпис) 

Прийняв 

__________
(підпис) 


  

Матеріали для роботи прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

_______ 

(підпис) 

М. П. 

  

  

  

  

  

Матеріали для зберігання прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

_______ 

(підпис) 


 

Пробірний контроль
Форма 4

Прийнято для проведення аналізів і повернуто залишків проб та матеріалів після аналізів

Найменування матеріалу 

Прийнято на аналіз 

Витрати при аналізах 

Повернуто 

Переведено в розчин (г) 

Установлена проба 

Примітка

 

кіль-
кість (шт.) 

маса (г) 

кіль-
кість (шт.)

маса (г) 

Залишки від проб 

Залишки від аналізів 

золото

срібло

пла-
тина

МПГ 

 

кіль-
кість (шт.) 

маса (г) 

кіль-
кість (шт.) 

маса (г) 

 
 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


 

Головний експерт 

________________________ 

Начальник лабораторії 

________________________ 

Одержано
————
Видано 

 
за дорученням, виданим ________________________________

Видав 

______________ 

Одержав 

_______________ 

 
"___" ____________ 200__ р. 

  

  

           


 

Додаток 7
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 5

Державна пробірна служба
"___" ____________ 200__ р. 


КВИТАНЦІЯ N _________
на приймання ювелірних виробів зі вставками

Прийнято від _____________________________________________________
   (найменування суб'єкта господарської діяльності або прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Місцезнаходження ________________________________________________

Ювелірні вироби зі вставками для визначення і оцінки:

Найменування і характеристика виробів 

Кількість (шт.) 

Загальна маса (г) 

Кількість вставок (шт.)

Взначення робіт 

Примітка здавальника 

у виробі 

для визначення

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


 

Маса прийнятих виробів 

_____________
(словами) 

Нараховано плати за визначення та оцінку вставок
з ___________ шт. _______________ грн. 

Зазначені вироби здав 

_____________
(словами) 

  

Зазначені вироби прийняв 

_____________
(словами) 

  

М. П. 

  

  

 

"___" ____________ 20__ р.


 

Пробірний контроль
Форма 5

 

 
Вироби 

одержано
—————
видано 

 
за дорученням, виданим ___________________ "___" ____________ 20__ р. 

Видав 

____________________
(підпис) 

Одержав 

____________________
(підпис) 

М. П. 

  

  

  

"___" ____________ 20__ р.

         


 

Додаток 8
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 3а 

__________________ казенне підприємство пробірного контролю
                 (назва) 

_______________________________
(назва дорогоцінного металу)

НАКЛАДНА видачі до квитанції N _ _ / _ _ / _ _ _ _ _

"___" ____________ 20__ р.

Замовник ________________________________________________________
                                                                                       (назва) 

N  

Назва виробу 

шт. 

г 

Заяв. проба 

Повернуто з аналізу 

втр. 

н/відп. проби 

н/кл. деф. 

Примітка 

осн. 

дод.

шт. 

г 

проб. 

чист. (г)

ліг. (г)

шт. 

г 

шт. 

г 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Перезаявлена проба 

шт. 

г 

осн. 

дод. 

  

поз. 

шт. 

г 

осн. 

дод. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  

Разом 

  

  

  

  


  

 
 
 

Нараховано, грн. 

  

ПДВ, грн. 

  

Перерахунок, грн. 

  

Разом, грн. 

  Керівник 

_____________________________________________________________
(підпис)                             (прізвище, ініціали) 

Вироби видав 

_______________________
(підпис)     (прізвище, ініціали)

Одержав 

_______________________
(підпис)      (прізвище, ініціали)

Згідно 

_____________________________________________________________
(доручення N , дата видачі або паспортні дані) 

М. П. 

  


 

Додаток 9
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


ПЕРЕЛІК
основних ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів з визначенням місця нанесення відбитка державного пробірного клейма

Ювелірні та інші вироби 

Літ. клейма 

Місце нанесення відбитка клейма 

Примітка 

Альбоми 

Б 

на кожній обкладинці 

  

Банки 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

Блокноти 

Б 

на дошках 

  

Д 

на кришці 

  

Блюда різні 

Б 

на дні або на березі блюда 

  

Бонбоньєрки (оздоблені коробочки для солодощів) 

Б 

на дні коробки 

  

Д 

на кришці 

  

Браслети: 

  

  

  

1) без рознімних деталей 

Б 

на основній частині, у найбільш доступному для клеймування місці 

  

2) із двох тотожних частин (половинок) 

Б 

на кожній половині, у найбільш доступних для клеймування місцях 

  

3) для годинників 

Б 

на половині із шнапором - на шнапорі 

  

Д 

на другій половині у найбільш доступному для клеймування місці 

  

4) з рознімними замками 

Б 

на браслеті у найбільш доступному для клеймування місці 

  

Д 

на замку 

  

5) комбіновані з рознімними замками 

Б і Д 

згідно з вимогами Правил 

  

Брелки 

  

  

  

1) як самостійні вироби 

Б 

на корпусі або припаяному вушку 

  

2) з іншими виробами 

Д 

так само 

  

Бритовниці 

Б 

на корпусі 

  

Д 

на кришці 

  

Брошки 

Б 

на корпусі або голці шпильки, гачку 

  

10 

Бубонці 

Б 

на припаяному вушку 

  

11 

Бураки для ікри (кругла коробка з кришкою) 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

12 

Бутоньєрки (квітка або букет, прикріплений до одягу) 

Б 

на корпусі або на голці шпильки 

  

13 

Бювари (письмове приладдя; футляр для зберігання поштового паперу, конвертів, кореспонденції) 

Б 

на одній із сторін футляра 

  

14 

Вази 

Б 

на корпусі або дні 

  

15 

Виделки (столові, десертні, лимонні тощо) 

Б 

на зворотній поверхні ручки або основи ріжків 

  

16 

Відра 

Б 

на корпусі або дні 

  

17 

Газирі (гнізда для патронів) 

Б 

на кромці 

  

18 

Гаманці 

Б 

на обох половинках 

  

19 

Глечики 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

20 

Годинники 

  

  

  

1) наручні 

Б 

на зовнішньому боці корпуса 

на іншому вушку - іменник;
за неможливості годинник і годинниковий корпус клеймуються клеймом літ. В на привішених пломбах 

Д 

на верхній частині корпуса на одному з вушок 

2) кишенькові 

Б 

на кришці 

21 

Гольники (пристосування для голок) 

Б 

на одній половині 

  

Д 

на другій половині 

  

22 

Гудзики 

Б 

на вушку 

  

23 

Держаки для ручок 

Б 

на держаку 

  

24 

Дзвіночки 

Б 

на дзвіночку 

  

Д 

на ручці 

  

25 

Дзеркала 

Б 

на зворотному боці оправи 

  

26 

Диски для зубів 

А 

на краю диска 

  

27 

Діадеми 

Б 

на обідку 

  

28 

Жбани (посудина у вигляді глека з кришкою для зберігання напоїв і води) 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

29 

Жетони 

Б 

на жетоні або вушку 

  

Д 

на оздобленні жетона 

за наявності 

30 

Закладки для книжок 

Б 

на самій закладці скраю 

  

31 

Закріплювачі для комірців: 

  

  

  

1) дротяні з припаяними кульками; 

Б 

на дроті 

  

2) у вигляді ланцюга з гудзиками 

Б 

на одному з гудзиків 

  

32 

Замки:  

  

  

  

1) звичайні 

Б 

на одному боці замка 

  

2) для медальйонних ланцюгів 

Б 

на вушку замка 

  

33 

Запальнички (за наявності футляра з кришкою) 

Б 

на корпусі;  

  

Б 

на футлярі (корпусі або дні) 

  

Д 

на кришці 

  

34 

Запонки різні 

Б 

на обох запонках у доступних для клеймування місцях на зворотному боці 

  

35 

Застібка (гудзик, гаплик, кнопка тощо) 

Б 

на основній частині застібки, на голці 

  

36 

Затискач для краваток 

Б 

на основній пластині 

  

37 

Кабаре (для горілки) 

Б 

на піддоні 

  

38 

Карабіни (гачок для годинників і брелків з пружинистою частиною, яка відкривається всередину): 

  

  

  

1) як самостійні вироби 

Б 

у найбільш доступному для клеймування місці 

  

2) з годинниками, брелками 

Д 

  

  

39 

Каструлі 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

40 

Кільця (для ключів, штор, серветок) 

Б 

на кільцях 

  

41 

Ковші 

Б 

на корпусі або дні 

  

42 

Кольє 

Б 

на основній частині або шнапорі 

замок нерознімний; 

Д 

на вушку замка 

замок рознімний 

43 

Корець (для пиття) 

Б 

на корпусі або дні 

  

44 

Корзинки 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на ручці 

якщо припаяна 

45 

Коробки 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на ручці 

  

46 

Кубки (келихи) 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на ручці 

  

47 

Кулони: 

  

  

  

1) без рознімних деталей 

Б 

на петлі або кулоні 

  

2) мають рознімні частини (підвіски) 

Б 

на підвісці 

  

Д 

на петлі 

  

48 

Кухлі 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на ручці 

  

49 

Ланцюги різні: 

Б 

На одному з кінцевих вушок або на пластинці 

на другому вушку - іменник; 

Д 

1) на ланках через кожні 7,5 см - для медальйонних, ланцюгів до жіночих сумок, портфелів;
2) на ланках через кожні 10 см - при довжині понад 1 м 

ланцюги з доступними для клеймування ланками 

50 

Ложки: 

  

  

  

1) цілісні (розливні, столові, чайні, кавові тощо); 

Б 

на зворотній поверхні ручки або лави;  

  

2) з дерев'яною або кістяною ручкою 

  

на лаві 

  

51 

Лопатки столові 

Б 

на ручці 

  

52 

Лорнети 

Б 

на ручці 

  

53 

Лоточки (туалетні тощо) 

Б 

на корпусі або дні 

  

54 

Масельнички 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

55 

Медальйони 

Б 

на обох половинках, якщо неможливо - на задній стулці або на припаяному вушку 

  

56 

Мильниці 

Б 

на дні або корпусі 

  

Д 

на кришці 

  

57 

Миски 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

у разі наявності 

58 

Мірники (пристрій для замірів газоподібних, рідких і сипучих матеріалів і речовин) 

Б 

на дні або корпусі 

  

Д 

на кришці 

  

59 

Молочники 

Б 

на корпусі або дні 

  

60 

Монограми 

Б 

на монограмі 

  

61 

Мундштуки різні 

Б 

на мундштуці збоку 

  

62 

Набір для куріння 

Б 

на піддоні; 

  

Д 

на сірничниці, на попільничці 

  

63 

Накладки на різні вироби (вироби з накладками іншого виду дорогоцінного металу або одного виду дорогоцінного металу, але іншої проби, ніж на частинах виробу) 

Д 

на накладці або поруч із клеймом літери Б 

  

64 

Намисто 

Б 

на шнапорі 

  

65 

Наперстки 

Б 

на корпусі або дні 

  

66 

Ножиці 

Б 

на обох ручках 

  

67 

Ножі різні: 

  

  

  

1) цільні 

Б 

на ручці або лезі 

  

2) із срібним лезом і припаяною срібною ручкою 

Б 

на ручці або лезі 

  

3) із срібною ручкою і лезом з будь-якого матеріалу 

Б 

на ручці 

  

4) із срібними ручками в розібраному вигляді 

Б 

на одній половині 

  

Д 

на другій половині 

  

68 

Обручки різні: 

  

  

  

1) гладкі 

Б 

на внутрішньому боці 

  

2) гладкі пустотілі із неспаяними обідками 

Б 

на обох половинках обідка 

  

Д 

на овальній поверхні обідка 

  

3) одного сплаву або різних сплавів однієї проби 

Б 

на внутрішньому боці обручки (якщо неможливо - на зовнішньому) 

  

4) різних сплавів різних проб (складні) 

Б 

так само 

  

Д 

на другорядних або додаткових деталях, або поруч із клеймом літери Б 

  

69 

Оправа для книг 

Б 

на обох частинах 

  

Д 

на оздобленні, закріплювачах 

  

70 

Оправа різна для кришталевого скляного посуду, дзеркал, гребінців, щіток 

Б 

на оправі в найбільш доступних для клеймування місцях на зворотному боці 

  

71 

Паски (пояси) 

Б 

на пряжці 

  

Д 

на бляхах і наконечнику 

  

72 

Пера 

Б 

на найбільш доступному для клеймування місці 

  

73 

Перечниця 

Б 

на дні або корпусі 

  

74 

Персні: 

  

  

  

1) різні (крім обручок) 

Б 

на лицьовій поверхні обідка 

  

2) зі вставками із діамантів 

Б 

на лицьовій або на внутрішній поверхні обідка 

  

75 

Підноси 

Б 

на дні або обідку 

  

76 

Підсклянник 

Б 

на корпусі або піддоні 

  

77 

Підставки різні 

Б 

на дні або обідку 

  

78 

Пластини (для написів на альбомах, портфелях, ящиках, папках тощо) 

Б 

на краю пластини 

  

79 

Пляшки  

Б 

на дні або корпусі 

  

Д 

на дні або корпусі кришки 

  

80 

Попільниці різні 

Б 

на корпусі або дні 

  

81 

Портсигари 

Б 

на обох половинках 

  

82 

Постаменти для чорнильниць тощо 

Б 

на дні або обідку 

  

83 

Пробки 

Б 

на корпусі або дні 

  

84 

Пудрениці 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на корпусі або дні кришки 

  

Д 

на кришці 

  

85 

Рамки для фотокарток 

Б 

на рамці 

  

Д 

на підпірці 

  

86 

Роги для вина 

Б 

на верхній і нижній оправах 

  

Д 

на інших деталях 

  

87 

Салатники 

Б 

на корпусі або дні 

  

88 

Самовари 

Б 

на корпусі 

  

Д 

на кришці, конфорці, тушилці 

  

89 

Сережки різні: 

  

  

  

1) з дужками 

Б 

на дужці 

якщо рознімна чи масивна 

Д 

на підвісці 

2) гвинтові, без дужок з пусетами 

Б 

на основній частині 

Д 

на закрутці, пусеті 

90 

Ситечка різні 

Б 

на ситечку або ручці 

  

91 

Сірничниці 

Б 

на стінці 

  

Д 

на корпусі або дні 

  

92 

Скарбнички 

Б 

на корпусі або дні; 

  

Д 

на кришці 

  

93 

Склянки 

Б 

на корпусі або дні 

  

94 

Совочки 

Б 

на совочку або ручці 

  

95 

Сільнички різні 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

96 

Соусники 

Б 

на корпусі або дні 

  

97 

Чарки 

Б 

на корпусі або дні 

  

98 

Сулії (вузький глечик з ручкою і пробкою на ланцюгу) 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на пробці (корпусі або дні) і ланцюгу 

  

99 

Судки: 

  

  

  

1) столовий прибор з невеликими посудинами для оцту, перцю, солі тощо; 

Б 

на кожному судку на корпусі або дні 

  

2) невелика чашка, миска з ручками для соусів, підлив; 

Б 

на дні або корпусі 

  

Д 

на ручках 

  

3) скріплені між собою кілька мисок для перенесення їжі 

Б 

на кожному судку 

  

Д 

на кришках і ручках 

  

100 

Сухарниця 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на ручці 

  

101 

Табакерки і тютюнниці 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

102 

Тарілки різні 

Б 

на дні або корпусі 

  

103 

Федеринги: 

  

  

  

1) як самостійні вироби 

Б 

на вушку або на внутрішній частині, яка висувається в кільце 

  

2) при ланцюгах 

Д 

так само 

  

104 

Флакони для парфумів 

Б 

на дні, корпусі або шийці 

  

Д 

на дні, корпусі пробки 

  

105 

Фляги 

Б 

на дні або корпусі і на стаканчику (дні або корпусі) 

  

106 

Футляри  

Б 

на корпусі 

  

107 

Цукорниця 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на кришці 

  

108 

Чайники (див. кавники) 

  

  

  

109 

Чашки різні 

Б 

на дні або корпусі 

  

110 

Шатленки у вигляді стрічки з оправами 

Б 

на одному з кінцевих вушок 

на другому - іменник 

111 

Щипці для цукру: 

  

  

  

1) звичайні 

Б 

на одній половинці 

  

2) із двох половинок 

Б 

на кожній половинці 

  

112 

Шпильки (жіночі - для капелюхів, чоловічі - для краваток) 

Б 

на голці 

  

113 

Шпрингелі: 

  

  

  

1) як самостійні вироби 

Д 

на шпрингелі 

  

2) при ланцюгах 

Д 

так само 

  

114 
  
  
  

Ікони різних видів 

  

  

  

1) Ікона з підпоркою 

Б 

на рамці ікони 

  

Д 

на підпорці 

  

2) Ікона з окремою підставкою 

Б 

на рамці ікони 

  

Д 

на підставці 

3) Складень 

Б 

на центральній частині 

  

Д 

на 2-х сторінках складня 

115 
  
  
  

Предмети церковних обрядів: 

  

  

  

1) Мощевик 

Б 

на основній частині 

  

Д 

на закрутці 

2) Звездиця 

Б 

на одній з пластин 

  

3) Діскос 

Б 

на дні 

  

116 

Джезва 

Б 

на корпусі або дні 

  

117 

Ікорниця 

Б 

на корпусі або дні 

З двох мисок (нижня - велика - для льоду, менша - для ікри) 

Д 

на верхній мисці 

118 

Іонізатор води 

Б 

на підвісці 

Масивна підвіска на ланцюжку з гачком у вигляді пластини для закріплення на склянці 

119 

Канделябр 

Б 

на дні або на корпусі 

  

Д 

на верхній знімній частині 

120 

Охолоджувач шампанського 

Б 

на корпусі або дні 

 

121 

Попільниця кам'яна з окремими накладками та ніжками з дорогоцінного металу  

Б 

на корпусі 

  

Д 

на ніжках 

Д 

на накладках 

122 

Столовий набір з посудинами та ложками, які вкладаються в кожну посудину на загальній підставці  

Б 

на підставці 

  

Б 

на кожній посудині 

Б 

на кожній ложці 

Д 

на державці підставки 

Д 

на кожній кришці посудини 

Мет 

на шурупі, який з'єднує державку з підставкою 

123 

Супниця 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на 2-х рознімних ручках 

Д 

на кришці 

Д 

на ручці кришки 

124 

Фляга із закруткою на ланцюжку 

Б 

на корпусі або дні 

  

Д 

на з'єднувальному кільці ланцюжка 

125 

Фруктовниця збірна у вигляді піраміди 

Б 

на корпусі або дні 

З'єднувальний стержень - МЕТ 

Д 

на накладках 

126 

Хлібниця 

Б 

на нижній частині 

  

Д 

на верхній кришці 

127 

Затискач для краваток з петелькою для ґудзика на ланцюжку 

Б 

на основній пластині 

До рядка 36 додатка 9 

Д 

на петельці для ґудзика 

128 

Сережки із швензами 

  

  

До рядка 89 додатка 9 

1) якщо швензи нерознімні 

Б 

на швензі 

2) якщо рознімні 

Б 

на голці 

Д 

на швензі 


(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 05.09.2007 р. N 1002)
 

Додаток 10
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 14а

Форма гарантійного листа-заявки підприємства, установи, організації, уповноваженого органу на виконання арбітражно-експертних робіт 

Заповнюється на бланку організації-заявника

Керівникові
___________________________________________
(назва органу, який здійснює державний пробірний контроль)
___________________________________________
                                        (прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200__ р. 


ГАРАНТІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАЯВКА 

Назва підприємства, установи, організації, уповноваженого органу
_______________________________________________________________

Керівник організації ______________________________________________

Адреса організації ________________________________________________

Телефон ________ Факс ________ Адреса електронної пошти ___________

Реквізити банку __________________________________________________

Розрахунковий рахунок ___________________________________________

Прошу провести роботи з _________________________________________
                                                                                           (назва робіт) 

Оплату робіт згідно з кошторисом гарантуємо.

Додатки: 

1) 

_________________________________________________________
(виріб, напівфабрикат, сплав, припій, відходи, вид брухту, розчин, покриття тощо) 

у кількості 

 

_______________________________

 

2) 

Орієнтовний склад _______________________________________ 


Керівник організації 

_____________________________________________
                        (підпис)                        (прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

_____________________________________________
                       (підпис)                         (прізвище, ініціали) 


 

Додаток 11
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 14б 

Форма протоколу проведення арбітражних робіт з визначення вмісту дорогоцінних металів у виробах, матеріалах, розчинах, відходах, брухті, покритті тощо

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу, який здійснює державний пробірний контроль

___________________ (прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р. 


ПРОТОКОЛ

проведення робіт з ____________________________________
          (назва роботи)
_______________________________________________________________
(назва органу Державного пробірного контролю)

Найменування зразка ______________________________________________
Орієнтовний склад зразка __________________________________________
Маса зразка ______________________________________________________
Дата надходження ________________________________________________
Дата проведення випробувань ______________________________________
Узято для аналізу _________________________________________________
Місце складування відходів ________________________________________
Маса решти зразка ________________________________________________
Місцезнаходження решти зразка ____________________________________
Прізвище експерта (експертів), що проводив аналіз (аналізи) ____________

Результати аналізу:

Найменування компонента чи показника 

Назва одиниці фізичної величини, яка вимірюється

Числове значення результату визначення,
n - число визначень 

Числове значення результату вимірювань з абсолютною похибкою 

Посилання на НД, за якою проводили визначення 

Посилання на методику виконання вимірювань

Посилання на НД, що містять норми похибок 

  

  

Х1

  

  

  

  

  

  

  

Х2

  

  

  

  

  

  

  

  

Хn

  

  

  

  

  


Уповноважена особа

_________________________

(підпис)

Керівник підрозділу, що проводив визначення

_________________________

(підпис)

Експерт, що є відповідальним за проведення аналізів

_________________________

(підпис)


==========================================================================

Наведено зразок формуляра. Формуляр може бути змінено за погодженням з відповідним органом Державної пробірної служби.

Можливе передання заповненого формуляра засобами електронного зв'язку.

Надсилання оригіналу формуляра поштою (з повідомленням) обов'язкове.

 

Додаток 12
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 14

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ____________ казенного
підприємства пробірного контролю

______________________________
(прізвище, ініціали) 


"___" ____________ 20__ р. 

м. _____________________


АКТ

проведення арбітражних аналізів

Комісія _________________________ казенного підприємства пробірного контролю у складі:

голова комісії 

____________________________________________________
                                           (посада, прізвище, ініціали) 

члени комісії: 

____________________________________________________
                                           (посада, прізвище, ініціали)
____________________________________________________ 


згідно із заявою ___________________________________________________
                                                   (найменування суб'єкта підприємницької діяльності, що
_________________________________________________________________
                         пред'явив матеріали, напівфабрикати, вироби, розчини тощо для
_________________________________________________________________
                                                         проведення арбітражних аналізів) 

провела арбітражній аналіз за заявою-квитанцією N ______ від "___" __________ 20__ р.

НА АРБІТРАЖНИЙ АНАЛІЗ ПОДАНО

_________________________________________________________________
(перерахувати всі подані на дослідження вироби, матеріали, напівфабрикати, розчини, відходи тощо з дорогоцінних металів згідно з вимогами п. 7 Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів)


 

Пробірний контроль
Форма 14

РЕЗУЛЬТАТИ АРБІТРАЖНИХ АНАЛІЗІВ

Найменування поданого матеріалу

Метод аналізу 

Кількість (шт.) 

Маса (г) 

Уміст дорогоцінного металу (%) 

Примітка 

Au 

Ag 

Метали платинової групи 

Pd 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Детальний опис
виробів, матеріалів

 

Комісія у складі: 

 

голова комісії 

________________________
                            (підпис)

члени комісії: 

________________________
                            (підпис)
________________________
                            (підпис)


 

Додаток 13
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 16

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник _____________ казенного
підприємства пробірного контролю

______________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р. 


АКТ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертна комісія _________________ казенного підприємства пробірного контролю у складі:

голова комісії 

____________________________________________________
                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

члени комісії: 

____________________________________________________
                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
____________________________________________________
                                   (посада, прізвище, ім'я та по батькові)


на підставі постанови _____________________________________________
                                                          (назва відповідного рішення юридичної особи, що
________________________________________________________________
                                                                        призначила експертизу) 

N ______ від "___" ____________ 20__ р. провела експертизу поданих матеріалів згідно із заявою-квитанцією __________ від "___" ____________ 20__ р.

На вирішення експертної комісії винесені питання:

_______________________________________________________________
                                       (питання, передбачені відповідним рішенням)
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Пробірний контроль
Форма 16

Експертизою встановлено

N

Найменування виробів, матеріалів 

Кількість

Маса виробу, матеріалу (г) 

Найменування дорогоцінного металу 

Проба, %-ний уміст дорого-
цінного металу 

Розрахункова маса 

Маса (г) дорого-
цінного металу в чистоті (проба 999,9)

Вставки 

Вартість (грн.) 

Примітка

вставки 

емалі

дерево, шкіра тощо 

лігатурна маса виробу, матеріалу (г) 

кількість

наймену-
вання 

характе-
ристика 

дорого-
цінного металу 

вставки дорого-
цінного каміння

загальна

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Докладний опис виробів, матеріалів,
відбитків пробірних клейм, іменників
виробів, музейних експонатів та
архівних цінностей,

Підприємство-виготовлювач _______________________________________

рік виготовлення _________________________________________________

Експерти ознайомлені з правами і обов'язками, передбаченими чинним законодавством України.

Зважування здійснювалось на терезах 

_______________________________
                              (тип терезів) 

Експертна комісія 

_____________________________________________
(прізвище, ініціали)                        (підпис) 
_____________________________________________
(прізвище, ініціали)                        (підпис) 

     


 

Додаток 14
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Перелік пробірних реактивів,
що застосовуються для випробування золотих, срібних, платинових і паладієвих виробів та сплавів на пробірному камені

1. Реактиви для золота

1.1. Реактив хлорного золота концентрацій: 6,0 г/л; 9,0 г/л; 18,0 г/л.

1.2. Реактив на основі двохромовокислого калію і двохлористої міді або сульфату міді.

1.3. Кислотні реактиви на основі азотної кислоти.

2. Реактиви для срібла

2.1. Реактив на основі двохромовокислого калію.

2.2. Реактив на основі залізосинеродистого калію.

2.3. Реактив на основі азотнокислого срібла.

2.4. Кислотний реактив на основі азотної кислоти.

3. Реактиви для платини

3.1. Реактив на основі йодистого калію.

3.2. Кислотний реактив на основі азотної кислоти.

4. Реактиви для паладію

4.1. Реактив на основі йодистого калію.

4.2. Реактив на основі йодистого калію у розведенні 4:1.

 

Додаток 15
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


________________________
 (найменування)  

казенне підприємство пробірного контролю

 

 

Пробірний контроль
Форма 20  


1-й примірник

ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів 

Від _____________________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Згідно з листом від "___" ____________ 20__ р.

Найменування хімічного реактиву 

Об'єм (мл) 

Використано для приготування реактивів (г) 

Нарахування пробірної плати (грн.) 

Примітка 

матеріали замовника 

матеріали казенного підприємства 

за витрати матеріалів казенного підприємства 

за приго-
тування реак-
тивів

УСЬОГО

металеве золото (проби 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота

металеве золото (проби 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота

сіль азотно-
кислого срібла 

металеве золото (проби 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота

сіль азотно-
кислого срібла 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Заяву на приготування реактивів подав

__________
     (підпис)

прийняв

__________
     (підпис)

М. П.

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ р.

 

 


 

Пробірний контроль
форма 20

Повернено приготовлених хімічних реактивів

Найменування хімічного реактиву 

Пред'явлено матеріалів здавальником (г) 

Витрати матеріалів казенного підприємства (г) 

Об'єм (мл) 

Примітка

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлористо-
воднева кислота 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлористо-
воднева кислота 

солі азотно-
кислого срібла 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


 

Головний експерт 

_____________
(підпис) 

  

  

Реактиви видав 

_____________
(підпис) 

Одержав 

_____________
(підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  


 

______________________
 (найменування)  

казенне підприємство пробірного контролю

 

 

Пробірний контроль
Форма 20  


2-й примірник

ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів

Від ____________________________________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________

Згідно з листом від "___" ____________ 20__ р.

Найменування хімічного реактиву 

Об'єм
(мл) 

Використано для приготування реактивів (г) 

Нарахування пробірної плати (грн.) 

Примітка

матеріали замовника 

матеріали казенного підприємства 

за витрати матеріалів казенного підприємства 

за приготу-
вання реак-
тивів

УСЬОГО

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

сіль
азотно-
кислого срібла 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

сіль азотно-
кислого срібла 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


                        М. П.

  

  

  

"___" ____________ 20__ р. 

  

Матеріали для приготування реактивів прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

___________
(підпис) 

Приготовлені реактиви на зберігання прийняв 

"___" ____________ 20__ р. 

___________
(підпис) 


 

Пробірний контроль
Форма 20

Повернено приготованих хімічних реактивів

Найменування хімічного реактиву 

Пред'явлено матеріалів здавальником (г) 

Витрати матеріалів казенного підприємства (г) 

Об'єм (мл) 

Примітка 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товоднева кислота 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товоднева кислота 

солі азотно-
кислого срібла

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


 

Головний експерт 

__________________
(підпис) 


 
Реактиви 

одержано
—————
видано 

 
за дорученням, виданим ________________________ 

"___" ____________ 20__ р. 

Реактиви видав 

________________
(підпис) 

Одержав 

__________________
                 (підпис) 

"___" ____________ 20__ р. 

           


 

______________________
 (найменування)  

казенне підприємство пробірного контролю

 

 

Пробірний контроль
Форма 20  


3-й примірник

ЗАЯВА-КВИТАНЦІЯ N ______
про приготування пробірних хімічних реактивів

Від _____________________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Згідно з листом від "___" ____________ 20__ р.

Найменування хімічного реактиву 

Об'єм (мл) 

Використано для приготування реактивів (г) 

Нарахування пробірної плати (грн.) 

Примітка 

матеріали замовника 

матеріали казенного підприємства 

за витрати матеріалів казенного підприємства 

за приготу-
вання реактивів

 

УСЬОГО

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

сіль азотно-
кислого срібла 

металеве золото (проба 999,9) 

золото-
хлорис-
товод-
нева кислота 

сіль азотно-
кислого срібла 

10 

11 

12 

13 

14 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Пробірний контроль
форми 20

Записи про проведені роботи

Найменування хімічного реактиву 

Пред'явлено матеріалів здавальником (г) 

Витрати матеріалів казенного підприємства (г) 

Об'єм (мл) 

Примітка 

металеве золото (проба 999,9) 

золотохлори-
стоводнева кислота 

металеве золото (проба 999,9) 

золотохлорис-
товоднева кислота 

солі азотно-
кислого срібла 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

РАЗОМ 

  

  

  

  

  

  


Реактиви приготував 

____________
(підпис) 

Прийняв

_____________
          (підпис)

Головний експерт 

____________
(підпис) 

 

 


 

Додаток 16
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 21

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник _____________ казенного
підприємства пробірного контролю

______________________________
(прізвище, ініціали)

"___" ____________ 20__ р. 


"___" ______________ 20__ р. 

м. ________________________


АКТ
експертних випробувань музейних експонатів з дорогоцінних металів та вставок дорогоцінного каміння

Експертна комісія __________________ казенного підприємства пробірного
                                                 (найменування) 
контролю у складі:

голова комісії 

_______________________________________________
                                      (посада, прізвище, ініціали) 

члени комісії: 

_______________________________________________
                                      (посада, прізвище, ініціали) 
_______________________________________________
                                      (посада, прізвище, ініціали) 


провела експертизу експонатів музею ________________________________,
                                                                                                             (найменування) 

пред'явлених згідно із заявою-квитанцією N ______ від "___" ____________ 20__ р.

за описом музейних експонатів, наведених у таблиці акта.

 

Пробірний контроль
Форма 21

Результати експертизи музейних експонатів

Інв. N 

Опис музейного експоната 

Кількість (шт.) 

Маса фактична (г) 

Наймену-
вання дорого-
цінного металу 

Проба 

Розрахункова маса (г) 

Вставки 

Примітка 

вставок 

емалі 

недорого-
цінного металу, дерева, шкіри тощо 

лігатурної маси 

дорого-
цінного металу в чистоті (проба 999,9) 

кількість 

найменування, характерні ознаки 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Експертиза виробів проводилась відповідно до вимог Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів.

Зважування проводилось на терезах _________________________________
                                                                                                        (тип терезів) 

Експертна комісія: 

______________________
(прізвище, ініціали) 

______________
(підпис) 

  

______________________
(прізвище, ініціали) 

______________
(підпис) 

  

______________________
(прізвище, ініціали) 

______________
(підпис) 


 

 

Додаток 17
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Міністерство фінансів України
Державна пробірна служба

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Державної пробірної служби
__________________ М. М. Назимок 

"___" ____________ 200_ р. 


АКТ N _____
результатів експертизи ювелірних виробів

Комісія в складі: __________________________________________________

_________________________________________________________________,

розглянувши окремі експертні оцінки щодо справжності відбитків державних пробірних клейм, цінності сплаву дорогоцінного металу, характеристик дорогоцінного каміння ювелірних виробів, що надійшли в __________ КППК від

________________________________________________________________
                                           (назва суб'єкта підприємницької діяльності)
______________________________ Наряд N _____________ від _________
                             (адреса) 

згідно з актом відбору від __________, засвідчує такі результати експертизи за кожним виробом:

Заява-квитанція (наряд) 

Вхідні дані 

Результати експертизи 

Примітка

N позиції квитанції 

найменування виробу 

кількість (шт.) 

N пор. 

етикетка 

пломба 

відбитки на виробі 

відбитки пробірних клейм 

ДМ 

ДК 

належність 

N квитанції

маса (г) 

N підпро-
токолу 

експертний висновок 

виявлені невідпо-
відності

проба сплаву

характе-
ристика

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Наряд N ________ від "___" ____________ 20__ р.

10 

11 

12 

13 

14 

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Відбитки: 

ДМ 


Усього: 

______

шт., 

у т. ч.

справжніх 

________

  

  

  

  

несправжніх 

________

  

  

  

  

без відбитків ДПК

________

  

  

  

  

не ідентифіковано

________


 

Заявлено 

Установлено НЗП 

шт.

585 

583 

500

< 500

< 925

НДМ

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  Голова комісії 

 

Члени комісії: 

 


 

Додаток 18
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Описание: D:\Liga\Session\TSIGN.GIF

Державна пробірна служба

Висновок N _____ від _______
з експертного визначення та оцінки вставок дорогоцінного каміння

Замовник: _______________________________________________________
                          (назва суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові замовника) 

Характеристика виробу 

  

 

Назва _________________________________________________ 

Кількість 

__________ шт. 

Маса 

__________ г 

Кількість вставок 

__________ шт. 

  

  


За результатами експертизи встановлено

N з/п 

Назва каменів 

Маса, карат 

Форма і тип огранки 

Колір 

Дефектність 

Оцінна вартість 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Оцінка здійснена на підставі прейскуранта ___________________________
________________________________________________________________

Експерт 

__________________________________________________
(підпис)                                 (прізвище, ініціали) 

Керівник 

__________________________________________________
(підпис)                                  (прізвище, ініціали) 


 

Додаток 19
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 8

Додаток
до заяви-квитанції
від "___" ____________ 20__ р.
N ______ 


ОПИС ВКЛАДЕННЯ

посилки, оціненої _____________________________________________ грн.,
відправленої _____________ казенним підприємством пробірного контролю
на адресу ________________________________________________________
                                                                                      (кому, куди) 
_________________________________________________________________

У посилку вкладено цінності:

Найменування сплаву дорогоцінного металу 

Найменування виробів 

Кількість
(шт.) 

Маса
(г) 

Проба клеймованого виробу 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

"___" ____________ 20__ р.

Керівник 

__________________
             (підпис) 

М. П. 

  

  

_______________________________________
(посада працівника, що підготував посилку) 

     


 

Додаток 20
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


Пробірний контроль
Форма 6

Додаток
до заяви-квитанції
від "___" ____________ 20__ р.
N ______ 


АКТ

розпакування цінної посилки, оціненої __________________________ грн.,
що надійшла на адресу ____________________________________________
казенного підприємства пробірного контролю через ___________________
_______________________________ поштове відділення за повідомленням
від ____________ 20__ р. за N _______.

Посилку розпаковано "___" ____________ 20__ р. комісією у складі:

голова комісії 

__________________________________________________
(посада та прізвище) 

члени комісії: 

__________________________________________________
(посада та прізвище)
__________________________________________________
(посада та прізвище) 


у присутності представника _____________________ поштового відділення
________________________________________________________________
                               (посада, прізвище та ініціали представника пошти) 

Під час перевірки виявлено:

Стан упаковки, обв'язки, пломб або печаток:

________________________________________________________________
                                                (непошкоджене або пошкоджене;
________________________________________________________________
                                в останньому випадку докладно вказати пошкодження) 

 
Опис вкладення від ____________ N _______ 

    є
———
 немає 

(непотрібне закреслити). 

  


 

Пробірний контроль
Форма 6

У посилці виявлено цінностей:

Найменування сплаву дорогоцінного металу 

Найменування виробів 

Зазначено в описі
від "___" ____________ 20__ р.
за N ______ 

Виявилося в наявності 

Примітка 

кількість
(шт.) 

маса
(г) 

кількість
(шт.) 

маса
(г) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Члени комісії, що склали акт 

____________________________________
(підпис)
____________________________________
(підпис) 

Цінності, прийняті за цим актом 

____________________________________
(указати кількість, вагу) 


________________________________________________________________,

оприбутковано в книзі оперативного обліку "___" ____________ 20__ р.

М. П. 

  

  

_______________________________
(посада, підпис) 


 

Додаток 21
до Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю дорогоцінних металів, вставок дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали та вставки дорогоцінного каміння 


ПЕРЕЛІК
деталей та частин ювелірних виробів, виготовлення яких дозволяється з недорогоцінного металу

Частина ювелірного виробу може бути виготовлена з недорогоцінного металу в разі, якщо дорогоцінний метал через незадовільні механічні властивості (міцність, зносостійкість) неможливо використати. При цьому не допускається надавати вищенаведеній частині виробу з недорогоцінного металу зовнішній вигляд дорогоцінного металу.

Для виробів, виготовлених з усіх дорогоцінних металів:

стальні дроти при виготовленні намист (стальні дроти не повинні використовуватися як декоративні деталі);

у вигляді магнітів у застібках;

запобіжні тримачі в кнопках чи значках ґудзикового типу;

гвинти та різьбові з'єднання (не допускається виготовлення деталей із недорогоцінних металів вагою та розмірами більш ніж цього вимагає технологія виготовлення виробів).

Тільки для виробів, виготовлених зі срібла:

затискачі в язичках коробок (футлярів) на засувках (клямках);

шпильки в срібних брошках (брошки-шпильки);

шпильки в срібних значках ґудзикового типу;

затискачі в застібках для волосся, застібках краваток і т. ін.

У часових виробах (додатково до рухомих частин):

елементи рухомих частин, таких як ободи коліс, осі спіралей та штовхачі;

смуги, що використовуються для фіксації браслетів у наручних годинниках;

інші пружинні деталі;

гвинти для фіксації тильних деталей годинників;

фіксувальні шпильки для зміни довжини браслета;

рознімні трубки в механізмах спіралей годинникових корпусів, виготовлених з золота, платини (та паладію);

відокремлювальні чи невідокремлювальні трубки в механізмах спіралей срібних корпусів годинників;

тримачі рухомих частин та тильні кільця для закриття механізму;

ковпаки (подвійні тильні кришки кишенькових годинників) за умови, якщо на них проставлено маркування "МЕТАЛ".

Письмові приладдя (кулькові ручки, чорнильні ручки, механічні олівці та інше)

Нижченаведене належить до письмового приладдя, що має один ковпачок, що відокремлюється від основного механізму.

у виробах, що мають безперервні гільзи з дорогоцінного металу, внутрішній ствол дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу або полімерних матеріалів, укритих або не вкритих недорогоцінним металом. Виготовлені з недорогоцінного металу внутрішні частини не повинні використовуватися для зміцнення гільз з дорогоцінного металу;

у виробах, що мають дірчасті гільзи з дорогоцінного металу, внутрішній ствол дозволяється виготовляти тільки з полімерних матеріалів, укритих або не вкритих недорогоцінним металом;

застібки дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу за умови обов'язкового нанесення на них маркування "МЕТАЛ". Останні можуть мати також покриття з недорогоцінного металу. Не дозволяється розділення їх (застібок) на окремі частини;

краєві частини виробу, наприклад ковпачки, штовхачі, можуть бути виготовлені з недорогоцінного металу за умови, якщо вони є внутрішніми частинами механізмів та мають маркування "МЕТАЛ". Такі деталі можуть бути виготовлені з полімерних матеріалів та мати покриття з недорогоцінного металу;

пружинні стрічки, що використовуються для щільної фіксації ствола пишучого механізму та фіксації пишучого механізму в цілому на сторонніх предметах дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу. Стрічка може мати будь-яке покриття з недорогоцінного металу, при цьому остання повинна чітко відрізнятися за кольором від дорогоцінного металу.

Будь-які інші стрічки як на корпусі так і ковпачку мають декоративні функції та повинні виготовлятися з дорогоцінного металу;

пишучі вузли дозволяється виготовляти з недорогоцінного металу за умови надання їм відображення іншого кольору. За наявності на них покриття, обов'язково мати маркування у вигляді напису "МЕТАЛ". Дозволяється використовувати пластик, що має покриття у вигляді недорогоцінного металу.

Якщо всі частини з недорогоцінного металу мають один і той же самий колір, напис "МЕТАЛ" може бути нанесений тільки на одну з них.

Використання неметалевих субстанцій

Неметалеві субстанції дозволяється використовувати у разі:

наповнення об'єму - основи виробу, для покращання їх непохитності (наприклад у підсвічниках, вазах для квітів та срібних виробах аналогічного призначення); 

наповнення порожнин дверних та інших ручок термопластичними наповнювачами (наприклад, у кухонних та столових приладдях, манікюрних, туалетних наборах та виробах аналогічного призначення).

 

 

ПОИСК
ВАЛЮТЫ
Курсы валют Курсы валют


О драгоценных металлах
Нацбанк изменил правила вывоза из Украины банковских металлов(13.02.2013)ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ ЗАКОН УКРАЇНИ
ІНСТРУКЦІЯ
НБУ ПОСТАНОВА №148 від 27.05.2008НБУ ПОСТАНОВА N 213 від 30.05.2012НБУ ПОСТАНОВА №637 від 15.12.2004 НБУ ПОСТАНОВА від 25.01.2012 N 23 НБУ ПОСТАНОВА N 45 від 14.02.2007 НБУ ПОСТАНОВА N 266 від 17.06.2004 НБУ Постанова від 02.11. 2005 року N 409 НБУ ПОСТАНОВА N 271 від 17.06.2004НБУ ПОСТАНОВА №289 від 12.08.2005МІНФІН НАКАЗ N 244 від 20.10.1999МІНФІН НАКАЗ N 678 від 27.10.2004МІНФІН НАКАЗ № 143 від 05.02.2004МІНФІН НАКАЗ N 242/855 від 21.05.2001 МІНФІН НАКАЗ України № 11 від 13.01.1999 МІНФІН НАКАЗ N 287 від 18.04.2005МІНФІН НАКАЗ N 1519 від 22.12.2008 МІНФІН НАКАЗ N 31 від 17.02.2000МІНФІН НАКАЗ N 6 від 04.01.2002МІНФІН НАКАЗ N 692 від 04.11.2004МІНФІН НАКАЗ N 823 від 27.12.2004Наказ Державної митної служби України від 26 червня 2001 року N 433 Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 року N 82/350 Наказ Мінфін України, Фонду державного майна України від 21 травня 2001 року N 242/855 Про затвердження Інструкції з організації перевезень вантажів повітряним транспортом ДЕКРЕТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ Про затвердження Порядку застосування уніфікованої митної квитанції МД-1 Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами КМУ П О С Т А Н О В А N 1698 від 14.11.2000 КМУ ПОСТАНОВА N 187 від 10 квітня 1992 КМУ ПОСТАНОВА N 653 від 7 травня 1998 КMУ ПОСТАНОВА від 10 квітня 1992 N 187 КМУ ПОСТАНОВА N 91 від 26 січня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 321 від 17 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 863 від 18 жовтня 1993 КМУ ПОСТАНОВА N 387 від 30 березня 1998 КМУ ПОСТАНОВА N 1722 від 23 грудня 2004 р.КМУ ПОСТАНОВА від 16 серпня 2005 р. N 747 КМУ ПОСТАНОВА №172 від 19.03.1994КМУ ПОСТАНОВА від 20 лютого 2006 р. N 168КМУ ПОСТАНОВА N 802 від 4.06.1998
НОВОСТИ
Информация представлена на сайте исключительно для ознакомления.
Организаторы сайта не несут ответственности за последствия использования данных, указанных на сайте.
Авторские права на статьи принадлежат их авторам.
Мнения авторов статей необязательно совпадают с мнением и точкой зрения организаторов сайта.
© Copyright Украинская Биржа Драгоценных Металлов 2004-2013  
HitMeter.ru - счетчик посетителей сайта, бесплатная статистика